П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

                           04.05.2010г.                 гр.Царево

 

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                         Наказателен състав                            На четвърти май две хиляди и десета година

В публично заседание, в следния състав:

                                      Председател: М.Т.

                                      Съдебни заседатели:

                                                                                                                                     

                                                                                                                                      

                                                                                                                    

              

          Секретар:   К.Д.

Прокурор:  М.Н.

Като разгледа докладваното от съдия М.Т.

НОХ  дело №29  по описа за 2010 г.

 

П Р И С Ъ Д И

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Г.Г. - роден на *** ***, живущ ***, ЕГН **********:

                        *. ЗА ВИНОВЕН в това, че на ***2009 год. в гр.А. в дискотека „К." подс. Т.Г.Г. извършил непристойни действия, изразяващи се в нанасяне на удари с ръка в областта на лицето и главата на св.Н.Т.Ш., св.Н.К.К. и св.В.С.К. и нанасяне на удари с длан в областта на лицето и удар със стол тип „щъркел" по лява ръка на св.А.К.П., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото- престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.325, ал.1 от НК и чл.58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК  ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

              2. ЗА ВИНОВЕН  в това, че на ***2009 год. в гр.А., в дискотека „К." подс. Т.Г.Г. причинил на св.А.К.П. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лъчева кост, довело до трайно затруднение движението на лява ръка за срок от около 1,5-2 месеца, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, т.12 предл. второ, вр.чл. 129, ал.2, вр.ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.131, т.12 предл. второ, вр.чл. 129, ал.2, вр.ал. 1 от НК и чл.58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК  ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

              На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т.Г.Г. по-тежкото от така определените наказания, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

              ПРИЗНАВА  подсъдимия М.Г.П. - роден на *** ***, живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на ***2009 год. в гр.А. в дискотека „К." подс.М.Г.П. извършил непристойни действия, изразяващи се в нанасяне на удари с ръка в областта на лицето и главата на св.Я.П.Д., св.Н.К.К. и св.В.С.К., нанасяне на удари с юмрук в областта на главата на св.М.Г.В., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото - престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. 

ОСЪЖДА подсъдимите Т.Г.Г. и М.Г.П. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 30.00 лв. по 15.00 лв. за всеки един от подсъдимите за разноски по делото.

 

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

 

 

 СЪДИЯ: