П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

                                24.11.2010г.                 гр.Царево

 

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                         наказателен състав                             На двадесет и четвърти ноември две хиляди и десета година

В публично заседание, в следния състав:

                                      Председател: РУМЕН ЙОСИФОВ

                                      Съдебни заседатели: 1.П.С.

                                                                                                                                        2.П.Б.

                                                                                                                                      

                                                                                                                    

              

          Секретар: Н.С.

Прокурор: Мария Николова

Като разгледа докладваното от съдия РУМЕН ЙОСИФОВ

НОХ  дело № 109  по описа за 2010г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА  подсъдимата С.Й.А. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това че: За времето от 29 – 31.07.2010г. в гр.П. обл.Б., в магазин за дрехи на ул.**** с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и поддържала заблуждение у К.М.Д. като й обещала доставка на конфискувана от митницата стока на ниски цени, а именно компютри, ядки и електроуреди с което причинила имотна вреда на К.М.Д. в размер на 586.00лв., като деянието е извършено повторно и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.210, ал.1, т.4, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален „строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА С.Й.А. да заплати на К.М.Д. сумата от 586.00лв. причинени й от престъплението имуществени вреди,

ОСЪЖДА С.Й.А. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

 Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

 

 

                                                                    СЪДИЯ:

 

 

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                           2.