П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

                                10.11.2010г.                 гр.Царево

 

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                         Наказателен състав                            На десети ноември две хиляди и десета година

В публично заседание, в следния състав:

                                      Председател:  Р. Й.

                                      Съдебни заседатели:                              

                                                                                                                    

              

          Секретар: Н.С.

Прокурор: М. Н.

Като разгледа докладваното от съдия Р. Й.

НОХ дело № 102 по описа за 2010 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.М. - роден на ***г***, ***,  ***, *** ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, в периода от 05.06.2010г. – 20.07.2010г. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода –  престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА  от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00лв. /хиляда/ лева.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

 

 

 

                                                                   СЪДИЯ: