П Р О Т О К О Л

 

 

02.09.2019 година                                                                град Царево      

Царевски районен съд                                               Наказателен състав

На втори септември две хиляди и деветнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                               Членове:

                                               Съдебни  заседатели:

                                                                            

                                                                          

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

АН дело номер 264 по описа за 2019 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

         Жалбоподателят И.Л.С., редовно призована, не се явява и не се представлява.

          РП-Царево, редовно призовани, представител не изпращат.

          За АНО, редовно призовани, представител не се явява.

         Актосъставителят Г.П.П., редовно призован, не се явява.

Съдът ДОКЛАДВА, че при извършена служебна проверка в деловодството на РС - Царево се установи, че от същия жалбоподател е подадена жалба срещу същото НП, по която жалба е образувано АНД №240/2019г. по описа на РС – Царево. Предвид обстоятелството, че двете производства са с един и същи предмет, съдът счита, че по-късно образуваното дело следва да бъде прекратено, а материалите приобщени към по-рано образуваното дело, предвид горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №264/2019г. по описа на Районен съд – Царево, като материалите по същото да се приложат по АНД №240/2019г.

Определението подлежи на обжалване в петнадесетдневен срок от съобщаването на страните пред Административен съд – Бургас.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 15.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: