М О Т И В И

към

Присъда № 02/ 26.01.2010 год. по НОХД № 118/ 2009 год.

 

 

Производството по делото е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура, гр. Царево против И.М.С., със следното обвинение:

На 06.09.2009 год. около 10.30 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в района на автогарата управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "***" модел "***" с ДКН***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.13 промила на хиляда установено по надлежния ред- със съдебномедицинска експертиза № **/** год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас.

Престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

В съдебно заседание, подсъдимият направи пълно самопризнание на всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изрази съгласие за установяването на тези факти и обстоятелства да не се събират доказателства. Във връзка с това и с оглед съгласието на страните, съдът проведе съкратено съдебно следствие по реда на чл. 370 и сл. от НПК.

Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение и счита същото за доказано по безспорен начин. Пледира на подсъдимият да бъде наложено наказание при условията на чл. 55 от НК, а именно наказание „пробация” със задължителните пробационни мерки, за срок от една година, и на основание чл. 343”г”, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, подсъдимия да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от една година.

Защитникът на подсъдимият също пледира за налагане на наказание при условията на чл. 55 от НК, като моли съда да наложи наказанията в минимален размер.

При последната си дума подсъдимият изказва съжаление и разкаяние за извършеното от него престъпно деяние, разкайва се и моли за наказание в минимален размер.

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът намери за установено от фактическа страна следното:

На 06.09.2009 год. св. С.С.С.- таксиметров шофьор паркирал таксиметровия си автомобил на паркинг в района на автогарата в гр. Приморско, Бургаска обл. и чакал клиенти. Около 10.30 ч. на същата дата, св. С. забелязал, че водача на лек автомобил марка "***" модел "**" с ДКН*** паркирал неправилно върху самия тротоар на автогарата, срещу входа на сградата. Свидетеля видял, че от този автомобил излезли водача и жена, като управляващия автомобила започнал да крещи на жената. Св. С. забелязал, че водача на автомобила е в явно нетрезво състояние и позвънил тел. 166. Св. Б.Т.Б.- оперативен дежурен в РУ на МВР- гр. Приморско получил сигнала и изпратил на място св. Д.М.В.- автоконтрольор към управлението. До пристигането на полицаите, св. С. наблюдавал водача на автомобила, който продължавал да се кара с приятелката си. В 10.55 ч. на 06.09.2009 год. св. В. ***, видял неправилно паркирания автомобил, установил водача на автомобила и самоличността му, а именно- подсъдимия И.М.С. и извършил проверка на документите му. Подсъдимият бил в явно нетрезво състояние, силно лъхал на алкохол, поради което в 11.00 ч. св. В. го изпробвал на място за алкохол с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410 + с фабричен № 0277, на който скалата отчела 2.23 промила на хиляда алкохол в кръвта. На подсъдимия бил издаден талон за кръвна проба. Подсъдимия С. ***0 ч. на 06.09.2009 год. му била взета кръвна проба за анализ. От заключението на изготвената и представена по досъдебното производство съдебномедицинска експертиза № **/** год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас е видно, че към момента на деянието концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия С. е 2.13 промила на хиляда. На 06.09.2009 год. св. В. съставил на подсъдимия акт за установяване на административно нарушение № **, заведен в актовата книга на РУ на МВР- гр. Приморско с № **/** год.

Подсъдимия С. е водач кат. "В""М", притежава свидетелство за правоуправление №**, води се на отчет в ***, наказван е нееднократно за нарушение на ЗДвП по административен ред. Свидетелството му за правоуправление е иззето със заповед за прилагане на принудителни административни мерки № **/ ** год. на РУ на МВР- гр. Приморско.

Подсъдимия И.М.С. е ***, като със споразумение по НОХД № 848/ 2001 год. на PC- Пловдив, влязло в сила на 10.04.2002 год. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК е осъден на шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 69, ал. 1, вр. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание е било отложено с изпитателен срок от една година.

Изложената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото гласни и писмени доказателства:, свидетелски показания, съдебно-медицинска експертиза, свидетелство за съдимост, както и от доказателствените материали по ПД № **/** год. по описа на РПУ- Приморско, приобщени към делото по реда на чл. 283 от НПК. На следващо място идват обясненията и самопризнанието на подсъдимия, направени в хода на съдебното производство.

Авторството на деянието от страна на подсъдимия се доказва все с преки доказателства- обясненията и самопризнанието на подсъдимия, както и подробните показания на свидетелите, които са безпротиворечиви вътрешно и по между си, като обстоятелствата посочени от тези свидетели съвпадат напълно с останалия събран по делото доказателствен материал, поради което и съда ги кредитира изцяло.

 

Правна квалификация:

При така установената фактическа обстановка, съдът намери за безспорно установено, че подсъдимият И.М.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението, за което прокуратурата му е повдигнала обвинението, а именно за това, че на 06.09.2009 год. около 10.30 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в района на автогарата управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка "***" модел "***" с ДКН ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.13 промила на хиляда установено по надлежния ред- със съдебномедицинска експертиза № **/**год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас.

От обективна страна подсъдимия е извършил действия /волеви акт/, като е управлявал МПС след като е употребил алкохол /дейност, извършена с човешки усилия/.

Субективният елемент на престъплението се обективира в изпълнителните деяния на престъпната проява, в предшестващите и последващите същата събития и действия от страна на подсъдимия и намира израз в депозираните обяснения на подсъдимия и свидетелски показания по делото, както и приложения писмен доказателствен материал, връзките и противоречията между тях.

Съгласно изложените по- горе доводи, в хода на съдебното следствие се установи, че подсъдимия е имал представа, че управлява МПС след като е употребил алкохол. Горното обосновава извода на съда, че престъпното деяние е обмислено от страна на подсъдимия, т.е. деянието е извършено от него при форма на вината пряк умисъл, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от НК.

Предвид това, съда счита, че подсъдимия следва да носи наказателна отговорност по следния състава на престъпление: чл. 343”б”, ал. 1 от НК.

 

Определяне на наказанието:

За извършеното от подсъдимия престъпление по чл. 343”б”, ал. 1 от НК, законът предвижда наказание до една година лишаване от свобода.

Съдът, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 54 от НК, извърши преценка на основните фактори, които оказват влияние при определянето на наказанието на подсъдимия. При определяне на наказанието, съдът взе предвид самопризнанията на подсъдимия, съжалението и изразеното критично отношение към извършеното, съдействието му за разкриване на обективната истина. От друга страна, съда взе предвид многобройните наказания, които са му налагани по административен ред за нарушения на ЗДвП, степента на обществена опасност на деянието и дееца.

 При постановяване на присъдата, съда се съобрази и с разпоредбата на 373, ал. 2 от НПК, поради което и определи наказанието на подсъдимия при условията на чл. 55 от НК. Предвид изложеното и съобразявайки с целите на наказанието по чл. 36 от НК, съдът прецени, че наказанието което следва да бъде наложено на подсъдимия С. трябва да бъде в един минимален размер, като точния размер на наказание бъде както следва: наказание „пробация” с продължителност на пробационните мерки за срок от една година.

Съгласно разпоредбата на чл. 343”г” от НК, с оглед тежестта на извършеното деяние и концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия, съдът намира, че на подсъдимия следва да се наложи наказание „лишаване от правоуправление” за срок от една година и шест месеца. Съда счита, че в случая наказанието по чл. 343”г”, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, следва да е за един сравнително по- дълъг период, най вече поради факта, че концентрацията на алкохол в кръвта му е значителна- над 2 промила.

По преценка на съда, с така наложените наказания ще се постигнат успешно целите на личната и генералната превенция. Съдът счита, че така определеното наказание, ще въздейства поправително и превъзпитаващо на подсъдимия и ще го мотивира към съобразяване с правните норми и морални принципи. Освен това, по този начин ще се въздейства поправително и превъзпитаващо не само по отношение на подсъдимия, но и по отношение на всички граждани, склонни към извършване на подобни деяния.

 

          Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

               СЪДИЯ: