М О Т И В И

към

Присъда № 23/ 06.07.2012 год. по НОХД № 43/ 2012 год.

 

 

Производството по делото е образувано по повод обвинителния акт на Районна прокуратура, гр. Царево, против Г.Д.В., със следното обвинение: за това, че за времето от 01.00 часа на 14.03.2012 год. до 07.00 часа на 27.03.2012 год. в гр. П. и гр. К., обл. Б., в условията на продължавана престъпна дейност, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот- счупване на пластмасови решетки, пластмасови капаци на отвора за поставяне на чашите, пластмасова решетка със стойка за падащи чаши, счупване на заключващи устройства на вратите на кафе- машини, счупване на капака на отвора за поставяне на чаши и чрез използване на техническо средство- дървена дръжка на метла, отнел чужди движими вещи- от владението и собственост на св. Г.Д.Д., ЕГН **********, движими вещи- 1 бр. монетник на стойност 500.00 лв. 1 бр. метална каса на стойност 38.50 лв. и сумата от 150.00 лв. в монети, всичко на обща стойност 688.50 лв. от владението и собственост на св.  А.Т.Д., ЕГН **********, движими вещи– сумата от 25.00 лева в монети, от владението и собственост на св. И.К.М.,  ЕГН **********, движими вещи- сумата от 42.00 лева в монети, от владението и собственост на св. Н.Д.В., ЕГН ********** движими вещи– 1 бр.  метална каса на стойност 38.50 лева, 1 бр. монетник на стойност 400.00 лева и сумата от 70.00 лева в монети, всичко на обща стойност 508.50 лева, от владението и собственост на св. М.Й.П., ЕГН ********** движими вещи– 1 бр. метална каса на кафе– автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 38.50 лева, от владението и собственост на св. Г.Т.М., EГН **********, движими вещи– сумата от 140.00 лева в монети, всичко на обща стойност 1442.50 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай.                  Престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. второ и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

и за това, че за времето 01.00 часа на 14.03.2012 год. до 07.00 часа на 27.03.2012 год. в гр. П. и гр. К., обл. Б., в условията на продължавана престъпна дейност, противозаконно унищожил чужди движими вещи- пластмасова решетка с щипка на кафе- автомат марка “Рea” модел “Миди” на стойност 12.25 лева и 1 бр. капак за отвор за падащите чаши на кафе– автомат марка “Рea” модел “Миди” на стойност 13.50  лева, всичко на обща стойност  25.75  лв. собственост на И.К.М., ЕГН **********, * бр. заключващо устройство на врата на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Венеция” собственост на Н.Д.В., ЕГН **********, * бр. заключващо устройство на врата на кафе–автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 26.50 лева, 1 бр. капак на отвор за поставяне на чаши на кафе–автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 13.50 лева собственост на М.Й.П., ЕГН **********, * бр. решетка със стойка за чашите на кафе– автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 33.00 лева и 1 бр. решетка със стойка за чашите на кафе– автомат марка „Зануси” модел „Венеция” на стойност 33.00 лева собственост на Г.Т.М., EГН ********** и повредил чужди движими вещи-  капак на отвор за поставяне на чашите на кафе– автомат марка “Реа” модел „Сагома” на стойност 13.50 лв. и 1 бр. решетка със стойка на кафе– автомат марка “Реа” модел „Сагома” на стойност 16.50 лв. собственост на Г.Д.Д., ЕГН **********, * бр. решетка с щипка на кафе– автомат марка “Рea” модел “Миди” на стойност 12.25 лв. и 1 бр. капак на отвор за поставяне на чаши на кафе– автомат марка “Рea” модел “Миди” на стойност 13.50 лева, собственост на А.Т.Д., ЕГН ********** и врата на кафе– автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 70.00 лева собственост на М.Й.П., ЕГН **********, всичко на обща стойност 284.00 лева.

Престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

В съдебно заседание, подсъдимия направи пълно самопризнание на всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изрази съгласие за установяването на тези факти и обстоятелства да не се събират доказателства. Във връзка с това и с оглед съгласието на страните, съдът проведе съкратено съдебно следствие по реда на чл. 370 и сл. от НПК.

В хода на процеса, прокурора поддържа обвинението, което счита, че е доказано по несъмнен начин. Пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 от НК.

Защитникът на подсъдимия пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 от НК в минимален размер.

Подсъдимият се признава за виновен по повдигнатото обвинение и изказва съжаление при последната си дума. Моли съда за минимално наказание.

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа страна следното:

На 13.03.2012 год. около 15.00 ч. подсъдимия В. ***, обл. Б. с намерението да си намери работа на някой от строителните обекти. Тъй като не успял да си намери работа, същия решил да остане да пренощува  на някоя пейка в града и на следващият ден да се прибере в гр. Б.. След полунощ, около 01.00  ч. на 14.03.2012 год. подсъдимия решил да извърши кражба на монети и части от кафе машини монтирани в гр. П. и тръгнал по ул. „**” за да търси кафе- автомати. Улицата била тъмна. Пред дом № * на ул. „**” в двора до тротоара, бил поставен и работел кафе автомат марка “Реа” модел „Сагома” собственост на св. Г.Д.Д.. Подсъдимия В. отишъл при кафе автомата, с ръка ударил и счупил пластмасовия капак на отвора за чашите и пластмасовата решетка със стойката за падащите чаши. Проврял лявата си ръка през така направения отвор и откраднал от там сумата от около 20.00 лева в монети. След като ги взел и прибрал, отново бръкнал в кафе машината свалил и взел монетника на машината ведно с монетите в него. Извадил от монетника монетите и го изхвърлил в контейнер на улицата. Същият ден се прибрал в гр. Б.. На 14.03.2012 год. около 07.00 ч. св. Г.Д.Д. установил, че през нощта кафе машината му е разбита и съобщил за случилото се в РУП- П.. На мястото на произшествието бил извършен оглед, отразен в протокол за оглед на местопроизшествие от 14.03.2012 год. При огледа било установено, че пластмасовия капак за отвора на чашите е изкъртен и паднал в машината, пластмасовата решетка със стойката за падащите чаши е изкъртена и паднала в кофата за отпадни води намираща се на дъното на машината. От машината липсвал монетния механизъм с монетника и металната каса в които се намирала сумата от 150.00 лева в монети по 10, 20 и 50 стотинки.

На 26.03.2012 год. подсъдимия В. *** с намерението да си търси работа. След като не намерил работа, решил да извърши кражби на монети от кафе машини монтирани на улиците в гр. К.. Подсъдимият В. *** където до дом № *, до тротоара била поставена кафе машина марка „Зануси” модел „Венеция”. Вратата на машината не била заключена. Подсъдимият хванал с ръце вратата на кафе машината и я изкъртил, като по този начин измъкнал и бравата на заключващото устройство на вратата, измъкнал от стойката монетника с монетите в него, като при измъкването му скъсал кабела на зануляването на брояча и измъкнал буксите на монетника. Свалил и взел металната каса с монетите в нея. Монетника сложил под якето си, взел монетите от касата и изхвърлил касата в контейнер на улицата. Кафе машината била собственост на св. Н.Д.В., ЕГН **********. На 27.03.2012 год. в около 07.15 ч. св. В. отишъл при машината за да я обслужи и видял, че машината е разбита. Вратата на машината била леко отворена, а под нея били паднали на земята метален елемент и шайба от бравата на заключващото устройство, както и гайка с черно покритие от предпазната кутия на монетника. При отваряне на машината установил, че липсва монетника и металната каса с монетите. За случилото се съобщил в РУП- Приморско. На мястото на произшествието бил извършен оглед отразен в протокол за оглед на местопроизшествие от 27.03.2012 год. При огледа не били намерени и иззети веществени доказателства.

След като разбил кафемашината на св. В., подсъдимия В. *** и видял на тротоара до трафопоста поставен кафе автомат марка “Зануси” модел „Спацио”. Подсъдимият решил да открадне монетите от кафе автомата и за тази цел, отишъл до кафе автомата с ръка счупил пластмасовата решетка на отвора за поставяне на чашите и металната скара със щипките и стойките на чашите. Поставил ръката си в машината между монетника и касата на кафе-машината и пуснал последователно по един лев във отвора на касата на машината. Пуснатата монета преминавала през брояча, отчитала се от него и  падала в ръката на подсъдимия. По този начин в брояча отчитал постъпленията и натрупвал кредит. Веднага след това подсъдимия задавал напитка и след като машината я приготвяла връщала като ресто натрупания кредит. По този начин подсъдимият източил от кафе машината сумата от 70.00 лева в монети. Кафе машината на ул. „**” марка “Зануси” модел „Спацио” монтирана до трафопоста била собственост на св. Г.Т.М., който на 27.03.2012 год. около 08.30 ч. при отиване при машината установил, че е разбита. Видял, че вратата и е в заключено положение, пластмасовия капак на отвора за вземане на чашите бил в отворено положение, а металната скара със щипките и стойките били счупени и паднали в кофата за отпадни води, както и че от машината е източена сумата от 70.00 лева. За случилото се св. М. ***. Оглед на мястото на произшествието не бил извършван поради нарушаване на обстановката.

След това, подсъдимият В. *** и видял на тротоара пред дом № * монтиран кафе автомат марка “Зануси” модел „Спацио”. Подсъдимият отишъл при кафе автомата с намерението да го отвори, но на врата бил поставен катинар. Видел наблизо оставена метла с дървена дръжка, взел я и поставил дръжката на метлата между вратата и металният корпус на машината. Натискайки с дръжката на метлата отворил машината като изкривил вратата в горният и десен край. През отвора бръкнал в машината и взел от нея металната каса с монетите в нея. Отстранил предпазния капак на монетника и се опитал да измъкне монетника, но не успял т.к. монетника бил обезопасен. След като взел монетите от металната каса изхвърлил касата. Кафе машината била собственост на св. М.Й.П., който на 27.03.2012 год. сутринта в 07.45 ч. видял, че през нощта машината е разбита и съобщил в РУП- Приморско. При огледа на кафе машината било установено, че вратата е изкривена в горния и край с деформирано заключващо устройство, отвора за вземане на чашите бил деформиран изкривен към вътрешността на машината, пластмасовия му капак счупен, пластмасовия утайник бил счупен в долният му десен ъгъл, металната предпазна кутия на монетника била издърпана от мястото си и изкривена. На мястото на произшествието бил извършен оглед отразен в протокол за оглед на местопроизшествие от 27.03.2012 год. при който оглед били намерени и иззети дактилоскопни следи изпратени за изследване.

След това, подсъдимият В. *** и видял до входа на читалище „**” монтиран кафе автомат марка „Зануси” модел „Венеция”. Подсъдимият решил да открадне монетите от кафе автомата и за тази цел след като отишъл до кафе автомата с ръка счупил пластмасовата решетка на отвора за поставяне на чашите. Поставил ръката си в машината между монетника и касата на кафе-машината и пуснал последователно по един лев във отвора на касата на машината. Пуснатата монета преминавала през брояча, отчитала се от него и  падала в ръката на подсъдимия. По този начин в брояча отчитал постъпленията и натрупвал кредит. Веднага след това подсъдимия задавал напитка и след като машината я приготвяла връщала като ресто натрупания кредит. По този начин подсъдимият източил от кафе машината сумата от 70.00 лева в монети. Кафе машината на ул. „**” до читалище „**” марка “Зануси” модел „Венеция” била собственост на св. Г.Т.М., който на 27.03.2012 год. след 08.30 ч. при отиване при машината установил, че е разбита. Видял, че вратата и е в заключено положение, пластмасовия капак на отвора за вземане на чашите бил в отворено положение, а металната скара със щипките и стойките били счупени и паднали в кофата за отпадни води, както и че от машината е източена сумата от 70.00 лева. За случилото се св. М. ***. Оглед на мястото на произшествието не бил извършван поради нарушаване на обстановката.

Подсъдимият В. след като взел монетите, продължил по улица „**” в гр. К.. Видял пред сградата на Кметство– гр. К.  на ул. „** №* монтирана кафе машина марка „Рея” модел „Миди”. Вратата на машината била обезопасена заключена с катинар. Подсъдимия с ръка счупил пластмасовия капак на отвора за чашите, след което счупил и щипката на пластмасовата решетка на машината и отстранил решетката. Проврял ръката си в машината и стигнал до монетника. При опита си да го свали и вземе от машината изкривил предпазния му капак като го огънал в долната му част и отстранил платката на лицевия му панел. Поставил ръката си между монетника и касата на кафе-машината и пуснал последователно по един лев във отвора на касата на машината. Пуснатата монета преминавала през брояча, отчитала се от него и  падала в ръката на подсъдимия. По този начин в брояча отчитал постъпленията и натрупвал кредит. Веднага след това подсъдимия задавал напитка и след като машината я приготвяла връщала като ресто натрупания кредит. По този начин подсъдимият източил от кафе машината сумата от 42.00 лева в монети по 10 ст. и 50 ст. Кафе автомата бил собственост на св. И.К.М., ЕГН **********, който на 27.03.2012 год. в около 07.30 ч. отишъл при машината да я обслужи и установил, че през нощта машината е била разбита. Под вратата на машината намерил счупен пластмасовия капак на отвора за вземане на чашите и една от щипките на пластмасовата решетка на машината. За случилото се св. М. ***. Бил извършен оглед на мястото отразен в протокол за оглед на местопроизшествие от 27.03.2012 год. При огледа били намерени и иззети три броя дактилоскопни следи отразени под № 1, 2 и 3 намерени от външната страна на касата за монети намиращи се в кафе автомата. При проведеното експертно изследване отразено в Протокол № 31 от 30.03.2012 год. за извършена дактилоскопна експертиза е установено, че следата под № 3 проявена с черен магнитен прах и иззета с безцветно фолио е годна за сравнително  изследване и идентификация  и е идентична с отпечатъка от левия безименен пръст на Г.Д.В., ЕГН **********.

След това, подсъдимият В. тръгнал към автогарата на гр. К., като се движел по ул. „**” където пред дом № * на бетонова площадка видял монтиран кафе– автомат марка “Рea” модел “Миди” собственост на св. А.Т.Д.. Вратата на машината била заключена с катинар. С ръка, подсъдимият В. счупил пластмасовата решетка за поставяне на чашите, проврял ръката си през отвора и взел от монетника сумата от около 25.00 лева в монети  по 10 и 20 стотинки. На 27.03.2012 год. около 08.00 ч. св. А.Т.Д. установил, че през нощта кафе машината му е разбита и съобщил за случилото се в РУП- Приморско. На мястото на произшествието бил извършен оглед отразен в протокол за оглед на местопроизшествие от 27.03.2012 год. При огледа било установено, че щипката на пластмасовата решетка е счупена и се намира върху металната каса на пода вътре в машината.

 На сутринта подсъдимия В. ***, като отнесъл в дома си монетника отнет от владението на св. Н.Д.В.. В монетника се намирала сумата  от 70 лева в монети.

В хода на разследването е било извършено експертно изследване на намерените на едно от местопроизшествията– в гр. К., ул. „**” № *, кафе машина марка „Рея”, модел „Миди” монтиран до входа на кметство гр. К. дактилоскопни следи, при което било установено че дактилоскопната следа е идентична с отпечатъка от левия безименен пръст на Г.Д.В., ЕГН **********.

На 02.04.2012 год. подсъдимия В. бил установен и на 04.04.2012 год. доведен в РУП- гр. Приморско. В хода на проведената беседа, подсъдимия дал обяснения и в последствие с протокол за доброволно предаване от 03.04.2012 год. доброволно предал 1 бр. монетник от кафе автомат с червен метален корпус отнет от владението на св. Н.Д.В.. С постановление за разпореждане с веществени доказателства от 02.05.2012 год. вещественото доказателство е върнато на собственика му св. Н.Д.В..

Подсъдимия Г.Д.В. е ******както следва: По НОХД № 25-11 г. Споразумение №: 9/05.04.2011 г. на Районен съд Царево в сила от 05.04.2011 г. е признат за виновен  в умишлено извършване престъпленията по чл. 197, т.3, вр. чл. 195, ал.1, т.З, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК. За посоченото престъпление на подсъдимия В. на основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195, ал.1, т.З, предл. второ, т. 4, предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК е наложено наказания „пробация“ при условията на чл.42а, ал.2 т. 1, т. 2 и т. 6 от НК. Признат е бил за виновен и в извършване на престъпление по чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК за което е осъден  на основание чл. 216 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл.55, ал., т.2, б."б" от НК на наказание „пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК. На основание чл.23, ал.1 от НК му е наложено едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените наказания, а именно „пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от една година; 100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от 1 / една/ година.

По НОХД № 15/2011, НОХД, Присъда №: 40/16.06.2011 г. на Районен съд
Царево, в сила от 04.07.2011 г. подсъдимия В. е признат за виновен за това, в извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1 т. 3 предл. второ,  т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. 20 ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т. 3 предл. второ, т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК и чл.373, ал.1 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1 т.2,б. „б”   от НК, е осъден на „пробация“ при условията на чл. 42а, ал.2 , т.1, 2 и 6 от НК. Признат е бил и за виновен в извършване на престъпление по  чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 216, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.373, ал.1 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1 т.2, б.„б" от НК, е осъден на „пробация“ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК. На основание чл. 23, ал. 1 от НК, му е наложено едно общо наказание измежду наказанията му по присъдата, в размер на по-тежкото от тях, а именно „пробация“ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, за срок от една година и шест месеца; Задължителни периодични срещи с пробационен служител- планирани или извънредни, за срок от една година и шест месеца; 200 /двеста/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от една година.

С протокол от 12.10.2011г. по НЧД № 15/2011г. по описа на РС-Царево, на осн.чл.306, ал.1, т.1 НПК, вр.чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 НК, му е било определено едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду наказанията по НОХД № 15/2011 г. и НОХД № 25/2011 г. двете на РС-Царево, а именно наказание пробация при условията на чл. 42а, ал.2 , т.1, 2 и 6 от НК, със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес,от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично,за срок от една година и шест месеца; Задължителни периодични срещи с пробационен служител планирани или извънредни, за срок от една година и шест месеца; 200 /двеста/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от една година. Определението влиза в сила на 02.11.2011г.

      Гореизложената фактическа обстановка, съобразно чл. 373, ал. 3 от НПК, съда приема за безспорно установена, като същата се потвърждава от направените от подсъдимия самопризнания, както и от доказателствата по ДП № 15-52/ 2012 год. по описа на РУП, гр. Приморско, които ги подкрепят.

Правна квалификация.

При така установената фактическа обстановка, съдът намери за безспорно установено, че подсъдимия е осъществил от обективна и субективна страна състава на следните престъпления: за това, че за времето от 01.00 часа на 14.03.2012 год. до 07.00 часа на 27.03.2012 год. в гр. П. и гр. К., обл. Б., в условията на продължавана престъпна дейност, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот- счупване на пластмасови решетки, пластмасови капаци на отвора за поставяне на чашите, пластмасова решетка със стойка за падащи чаши, счупване на заключващи устройства на вратите на кафе- машини, счупване на капака на отвора за поставяне на чаши и чрез използване на техническо средство- дървена дръжка на метла, отнел чужди движими вещи- от владението и собственост на св. Г.Д.Д., ЕГН **********, движими вещи- 1 бр. монетник на стойност 500.00 лв. 1 бр. метална каса на стойност 38.50 лв. и сумата от 150.00 лв. в монети, всичко на обща стойност 688.50 лв. от владението и собственост на св.  А.Т.Д., ЕГН **********, движими вещи– сумата от 25.00 лева в монети, от владението и собственост на св. И.К.М.,  ЕГН **********, движими вещи- сумата от 42.00 лева в монети, от владението и собственост на св. Н.Д.В., ЕГН ********** движими вещи– 1 бр.  метална каса на стойност 38.50 лева, 1 бр. монетник на стойност 400.00 лева и сумата от 70.00 лева в монети, всичко на обща стойност 508.50 лева, от владението и собственост на св. М.Й.П., ЕГН ********** движими вещи– 1 бр. метална каса на кафе– автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 38.50 лева, от владението и собственост на св. Г.Т.М., EГН **********, движими вещи– сумата от 140.00 лева в монети, всичко на обща стойност 1442.50 лева, без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай             

и за това, че за времето 01.00 часа на 14.03.2012 год. до 07.00 часа на 27.03.2012 год. в гр. П. и гр. К., обл. Б., в условията на продължавана престъпна дейност, противозаконно унищожил чужди движими вещи- пластмасова решетка с щипка на кафе- автомат марка “Рea” модел “Миди” на стойност 12.25 лева и 1 бр. капак за отвор за падащите чаши на кафе– автомат марка “Рea” модел “Миди” на стойност 13.50  лева, всичко на обща стойност  25.75  лв. собственост на И.К.М., ЕГН **********, * бр. заключващо устройство на врата на кафе-автомат марка „Зануси” модел „Венеция” собственост на Н.Д.В., ЕГН **********, * бр. заключващо устройство на врата на кафе–автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 26.50 лева, 1 бр. капак на отвор за поставяне на чаши на кафе–автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 13.50 лева собственост на М.Й.П., ЕГН **********, * бр. решетка със стойка за чашите на кафе– автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 33.00 лева и 1 бр. решетка със стойка за чашите на кафе– автомат марка „Зануси” модел „Венеция” на стойност 33.00 лева собственост на Г.Т.М., EГН ********** и повредил чужди движими вещи-  капак на отвор за поставяне на чашите на кафе– автомат марка “Реа” модел „Сагома” на стойност 13.50 лв. и 1 бр. решетка със стойка на кафе– автомат марка “Реа” модел „Сагома” на стойност 16.50 лв. собственост на Г.Д.Д., ЕГН **********, * бр. решетка с щипка на кафе– автомат марка “Рea” модел “Миди” на стойност 12.25 лв. и 1 бр. капак на отвор за поставяне на чаши на кафе– автомат марка “Рea” модел “Миди” на стойност 13.50 лева, собственост на А.Т.Д., ЕГН ********** и врата на кафе– автомат марка „Зануси” модел „Спацио” на стойност 70.00 лева собственост на М.Й.П., ЕГН **********, всичко на обща стойност 284.00 лева.

От обективна страна, подсъдимия е осъществил всички признаци на престъплението кражба, тъй като отнемайки вещите и отнасяйки ги със себе си, той е извършил действия /волеви акт/, по прекратяване владението на собственика върху същите и установяване на свое такова /дейност изискваща човешко усилие/, т.е. безспорно е налице противозаконна промяна на фактическата власт върху предмета на посегателство, която е настъпила в следствие действията на подсъдимия, при липсата на съгласие от страна на собственика.

Безспорно се установи, че са налице и квалифициращите признаци на деянията- подсъдимия е използвал технически средства за осъществяването на кражбите, повредил е прегради здраво направени за защита на имот. Видно от приложеното свидетелство за съдимост е, че е налице и квалифициращия признак на деянието, като такова извършено в условията на повторност- с протокол от 12.10.2011 г. по НЧД № 15/ 2011 г. по описа на РС- Царево, на осн. чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, му е било определено едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду наказанията по НОХД № 15/ 2011 г. и НОХД № 25/ 2011 г. двете на РС- Царево, а именно наказание пробация при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, за извършени от подсъдимия престъпления съставомерни по чл. 197 и чл. 216 от НК. Обективно е налице и квалификацията на деянието като такова, извършено в условията на продължавано престъпление- подсъдимия е извършил няколко деяния, които осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление, като деянията са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината.

От обективна страна, подсъдимия е осъществил всички признаци на престъплението унищожаване и повреждане, тъй като разбивайки кафе- машините, той е извършил действия /волеви акт/, по нарушаване на целостта на машините и отделните техни елементи /дейност изискваща човешко усилие/, т.е. безспорно е налице противозаконна промяна на структурата и целостта върху предмета на посегателство, която е настъпила в следствие действията на подсъдимия, при липсата на съгласие от страна на собственика.

Обективно е налице и квалификацията на деянието като такова, извършено в условията на продължавано престъпление- подсъдимия е извършил няколко деяния, които осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление, като деянията са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината.

От субективна страна, подсъдимия е действал с пряк умисъл, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2, предл. първо от НК. Същият е съзнавал, че лишава от фактическа власт върху вещите техния собственик, предвиждал е преминаването им в своя фактическа власт и е целял именно това. Разбирал е общественоопасният и противоправния характер на извършеното деяние, но е целял противоправното си облагодетелстване.

Мотив:

Като мотив за извършване на престъплението, следва да се посочи незачитането на установения правов ред от страна на подсъдимия и стремежа му към престъпно облагодетелстване.

В тази връзка съда счита, че подсъдимия следва да носи наказателна отговорност по следните състави на престъпления:

Престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. второ и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Определяне на наказанието:

Съдът, като се съобрази с разпоредбите на НК, извърши преценка на основните фактори които оказват влияние при определянето на наказанието за подсъдимия. Обществената опасност на деянието съдът намира за висока- става въпрос за кражба от кафе- автомати, монтирани на публично място, т.е. извършена с голямо хладнокръвие от страна на подсъдимия, каквито кражби са изключително разпространени в страната и в частност в настоящия съдебен район. Обществената опасност на подсъдимия от друга страна, съдът отчете като ниска- същия е осъждан, но не и на наказание ЛОС.

При определяне на вида и размера на наказанието, на първо място съдът отчете наличието на няколко смекчаващи вината обстоятелства, тежкото семейно и материално състояние на подсъдимия, доброто му процесуално поведение, оказаното от него съдействие на органите на досъдебното производство. Тези смекчаващи вината обстоятелства обаче, не са нито изключителни по своята същност, нито многобройни, за да мотивират съда при определяне на наказанието на подсъдимия да приложи разпоредбата на чл. 55 от НК. При определяне на наказанието, съдът не отчете като смекчаващо вината обстоятелство признанието от страна на подсъдимия, тъй като то е отчетено с приложението на разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК. От друга страна, съдът отчете наличието на утежняващо вината на подсъдимия обстоятелство- специфичния начин за извършване на кражбите- с демонстрирано изключително спокойствие и хладнокръвие, което говори за едно явно пренебрежение към личната собственост.

Предвид изложеното и съобразявайки с целите на наказанието по чл. 36 от НК, съдът прецени, че наказанието което следва да бъде наложено на подсъдимия за престъплението по чл. 195 от НК, трябва да бъде в размер на две години и три месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК, да бъде намалено с една трета, до размера от една година и шест месеца лишаване от свобода и изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от четири години, а наказанието за престъплението по чл. 216 от НК, трябва да бъде в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК, да бъде намалено с една трета, до размера от една година лишаване от свобода и изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години. На основание чл. 23 от НК, съдът наложи на подсъдимия по- тежкото от така определените му наказания, а именно, наказание две години и три месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК, да бъде намалено с една трета, до размера от една година и шест месеца лишаване от свобода и изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от четири години.

Съдът счита, че тази мяра на наказателната репресия и вида и размера на наложеното наказание, съответства на тежестта на извършеното общественоопасно деяние от подсъдимия, както по вид, така и по размер. Според, съда така определеното наказание ще въздейства поправително и превъзпитаващо на подсъдимия, ще го мотивира към съобразяване с правните норми и морални принципи, а освен това ще въздейства възпитателно и предупредително както върху него, върху другите членове на обществото.

Накрая, предвид осъдителната присъда, съдът възложи в тежест на подсъдимия, направените по делото разноски.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                 

 

 

СЪДИЯ: