РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2013г. до 30.6.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 48/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.Т. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 4.6.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия И. И. Т., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 22.05.2013 год. около 15.20 часа в гр. П., общ.П., обл.Б., по ул."**", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка «Фолксваген», модел «Поло», с рег,№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно - 1.63% /едно цяло и шестдесет и три/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - проба с техническо средство «Дрегер - 7510» с инвентарен № 0069.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият И. И. Т. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Поправителен труд който ще се изпълни по месторабота на обв. И. И. Т., ЕГН ** фирма „**ЕООД, ЕИК 102191605 със седалище и адрес **** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Мярката поправителен труд е за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И. И. Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.05.2013г.  
И.И.Т.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №48/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия И. И. Т., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М. съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 22.05.2013 год. около 15.20 часа в гр. П., общ.П., обл.Б., по ул."**", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка «Фолксваген», модел «Поло», с рег,№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно - 1.63% /едно цяло и шестдесет и три/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - проба с техническо средство «Дрегер - 7510» с инвентарен № 0069.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият И. И. Т. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, включваща следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Поправителен труд който ще се изпълни по месторабота на обв. И. И. Т., ЕГН ** фирма „**ЕООД, ЕИК 102191605 със седалище и адрес **** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от десет на сто /10% на 100%/ процента в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Мярката поправителен труд е за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И. И. Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.05.2013г.  
В законна сила от 4.6.2013г.
2 НАХД No 329/2013, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) КИ ТО ТРЕЙД ООД РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 4.6.2013г.
НП-отменено
3 НАХД No 363/2013, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.М. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 4.6.2013г.
ПРИЗНАВА Д.В.М., ЕГН *** за ВИНОВЕН и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Д.В.М.
Мотиви от 4.6.2013г.
4 НОХД No 46/2013, III състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.К.Й. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №46/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия П.К.Й. - ЕГН ***, представлявана от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което обвиняемия П. К.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 198 ал.1, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК, за това, че на 23.07.2012 год. в около 21.00 ч. в гр. П., Б. обл., ул. "**" пред дом № *, чрез употреба на сила - хващане на дръжките на дамска чанта и силно издърпване отнел от владението и собственост на К. Б. Т., ЕГН *** движими вещи - 1 бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 14.00 лева, 1 бр. мобилен телефон марка "Моторола" модел „Е 7" на стойност 62.00 лева, ведно със СИМ карта на Глобул на стойност 12.00 лева, дамско портмоне от изкуствена кожа на стойност 5,50 лева, 2 бр. секретни ключове на стойност 5.00 лева, 1 бр. ключодържател пластмасов на стойност 1.50 лева, 1 бр. слънчеви очила на стойност 35.00 лева, 1 бр. калъф за очила на стойност 9.00 лева и 1 бр. тефтер с твърди корици на стойност 1.50 лева, сумата от 50.00 /петдесет/ български лева, и лични документи - лична карта, шофьорска книжка, син контролен талон, дебитна карта на ПИБ на името на К. Б. Т., ЕГН ** всичко на обща стойност 195.50 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.  За посоченото престъпление по чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на основание чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия П. К. Й. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 , т.4 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.   2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.   3.Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.  4. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 200(двеста) часа годишно за срок от 1(една) година.  
П.К.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №46/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия П.К.Й. - ЕГН ***, представлявана от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което обвиняемия П. К.Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 198 ал.1, вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК, за това, че на 23.07.2012 год. в около 21.00 ч. в гр. П., Б. обл., ул. "**" пред дом № *, чрез употреба на сила - хващане на дръжките на дамска чанта и силно издърпване отнел от владението и собственост на К. Б. Т., ЕГН *** движими вещи - 1 бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 14.00 лева, 1 бр. мобилен телефон марка "Моторола" модел „Е 7" на стойност 62.00 лева, ведно със СИМ карта на Глобул на стойност 12.00 лева, дамско портмоне от изкуствена кожа на стойност 5,50 лева, 2 бр. секретни ключове на стойност 5.00 лева, 1 бр. ключодържател пластмасов на стойност 1.50 лева, 1 бр. слънчеви очила на стойност 35.00 лева, 1 бр. калъф за очила на стойност 9.00 лева и 1 бр. тефтер с твърди корици на стойност 1.50 лева, сумата от 50.00 /петдесет/ български лева, и лични документи - лична карта, шофьорска книжка, син контролен талон, дебитна карта на ПИБ на името на К. Б. Т., ЕГН ** всичко на обща стойност 195.50 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.  За посоченото престъпление по чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, на основание чл.198, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия П. К. Й. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 , т.4 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.   2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.   3.Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от ДВАНАДЕСТ МЕСЕЦА.  4. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 200(двеста) часа годишно за срок от 1(една) година.  
В законна сила от 5.6.2013г.
5 НОХД No 47/2013, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.М.П. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 5.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №47/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата З.М.П., ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което обвиняемата З.М.П., ЕГН *** се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО.  За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемата З.М.П., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева.  ОСЪЖДА обвиняемата З.М.П., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 146.80 лв. за разноски по делото.  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 23 бр. комплекта анцузи марка “Адидас”, 14 бр. анцугови горници марка “Адидас”, 2 бр. жилетки марка “Поло”, 7бр. блузи с дълъг ръкав марка “ Поло”, 12 бр. тениски марка “Поло”, 7бр. тениски марка “Томи Хилфигер”, 5 бр. тениски марка “Хуго Бос”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.„а” от НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
З.М.П.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.54 от НК ОСЪЖДА обвиняемата З.М.П., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева.  
В законна сила от 5.6.2013г.
6 НАХД No 388/2013, I състав По ЗД по пътищата Д.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 5.6.2013г.
С Определение №35 от 05.06.2013 година ЦРС прекратява съдебното производство пред ЦРС и изпраща делото по подсъдност на РС - Бургас. Определението необжалваемо.
7 НОХД No 112/2011, II състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.К.Т. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 6.6.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимата К.К.Т. - ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това че: За времето от месец януари 2007 год. до 03.11.2007 год. в гр.П., обл.Б., в условията на продължавана престъпна дейност, в качеството си на длъжностно лице - *** при дирекция „Административно и правно обслужване” в обща Общинска администрация при Община Приморско, в кръга на службата си съставила официален документ - дневник ЕДСД, с № под баркода 1504001010 с непопълнен етикет, в който удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че: *** с цел да бъде използван този документ за доказателство на тези обстоятелства - престъпление по чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
К.К.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимата К.К.Т. - ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това че: За времето от месец януари 2007 год. до 03.11.2007 год. в гр.П., обл.Б., в условията на продължавана престъпна дейност, в качеството си на длъжностно лице - *** при дирекция „Административно и правно обслужване” в обща Общинска администрация при Община Приморско, в кръга на службата си съставила официален документ - дневник ЕДСД, с № под баркода 1504001010 с непопълнен етикет, в който удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че: *** с цел да бъде използван този документ за доказателство на тези обстоятелства - престъпление по чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
8 НАХД No 351/2013, III състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) КИ ТО ТРЕЙД ООД РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.6.2013г.
НП-отменено
9 НАХД No 339/2013, II състав Административни дела КООРДИНАТИ ГРУП 2003 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СОФИЯ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.6.2013г.
НП-отменено
10 НАХД No 369/2013, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕМ ЕНД ДЖИ-2004 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.6.2013г.
НП-изменено
11 НОХД No 50/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Й.Х.,
И.К.Х.,
З.Х.К.,
К.Й.С.,
С.И.М.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 12.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия К.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. Й. Х. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия И. Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.К.Х. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемата З. К.се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемата З. Х.К. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия К. С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК..  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К.Й. С. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия С. М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.И.М. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.    На основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 1 бр. боен чук, 1 бр. клещи и един брой самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. К. Й. Х. 2 бр. чукове, 1 бр. арматурна ножица и 1 бр. самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. К.Й. С. и 1 бр. чук, 1 бр. арматурна ножица и 1 бр. самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. С. И. М., които да бъдат унищожени поради ниската им стойност.   Веществени доказателства – 416 бр. арматурни пръчки, собственост на Община Царево, с МОЛ Г. И. Л. - Кмет, намиращи се на съхранение в РУП - гр. Царево да бъдат върнати на собственика им.          
К.Й.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия К.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К. Й. Х. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
И.К.Х.
 ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия И. Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.К.Х. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
З.Х.К.
   ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемата З. К.се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемата З. Х.К. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
К.Й.С.
   ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия К. С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК..  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия К.Й. С. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  
С.И.М.
 ОДОБРЯВА постигнатото споразумение съгласно което обвиняемия С. М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК.  За посоченото престъпление чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.И.М. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес - от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.    На основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 1 бр. боен чук, 1 бр. клещи и един брой самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. К. Й. Х. 2 бр. чукове, 1 бр. арматурна ножица и 1 бр. самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. К.Й. С. и 1 бр. чук, 1 бр. арматурна ножица и 1 бр. самоделно направена ръчна количка, собственост на обв. С. И. М., които да бъдат унищожени поради ниската им стойност.   Веществени доказателства – 416 бр. арматурни пръчки, собственост на Община Царево, с МОЛ Г. И. Л. - Кмет, намиращи се на съхранение в РУП - гр. Царево да бъдат върнати на собственика им.          
В законна сила от 12.6.2013г.
12 Гражданско дело No 34/2013, I състав Развод и недейств. на брака В.Т.Н. Д.Й.Н. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 14.6.2013г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.Т.Н., ЕГН-**********,*** и Д.Й.Н., ЕГН-**********,***, сключен с акт за брак № ``````` на Община Царево, поради постигнатото сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях  
13 Гражданско дело No 11/2013, I състав Облигационни искове М.П.Г.,
П.Д.Д.
А.А.А.,
Т.Г.А.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСЪЖДА А.А.А., ЕГН-********** и Т.Г.А., ЕГН-**********, двамата с постоянен и настоящ адрес: ````````````, да заплатят на М.П.Г.,*** и П.Д.Д., ЕГН-********** *** камък 10, сумата от 1`825,00лв., представляваща погасена от ищците част от задължението на ответниците по договор за кредит от 06.12.2005г., преструктуриран на 01.09.2009г., ведно със законната лихва върху същата сума считано от влизане в сила на съдебното решение до окончателното изплащане и сумата от 522,50лв. за разноски по делото.
14 НАХД No 360/2013, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ГАЛАНЯ ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 17.6.2013г.
НП-потвърдено
15 Гражданско дело No 133/2012, I състав Облигационни искове И.С.И. С.Й.Й. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на И.С.И., ЕГН-**********,***.```, с който моли съда да приеме за установено вземането му против С.Й.Й., ЕГН-**********,*** 10, в размер на в размер на 9000лв., по издаден от ответника запис на заповед.  ОСЪЖДА И.С.И., ЕГН-********** да заплати на С.Й.Й., ЕГН-**********, сумата от 1300лв., за разноски по делото.  
16 Гражданско дело No 30/2013, I състав Делби Д.Д.М. Н.Т.М.,
Т.П.М.,
И.М.Т.,
Т.М.М.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 18.6.2013г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба на ищеца, поради неотстраняване на нередовностите и в срок.
17 НОХД No 41/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.И.Х. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 18.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №41/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимият В. И. Х. - ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 23.03.2013г. около 12.15 часа по общински път с.В.посока с.Л., Б. обл., без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, управлявал моторно превозно средство мотопед марка „Ямаха”, модел „Джог 50” с рег. №***, собственост на З. М. К., ЕГН ***, в едногодишен срок от наказанието наложено му по административен ред с наказателно постановление №551 от 05.12.2012г., влязло в сила на 03.01.2013г. на началника на РУІМВР гр.Царево, за управление на МПС без свидетелство за управление на моторно превозно средство.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В.И.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №41/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимият В. И. Х. - ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 23.03.2013г. около 12.15 часа по общински път с.В.посока с.Л., Б. обл., без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, управлявал моторно превозно средство мотопед марка „Ямаха”, модел „Джог 50” с рег. №***, собственост на З. М. К., ЕГН ***, в едногодишен срок от наказанието наложено му по административен ред с наказателно постановление №551 от 05.12.2012г., влязло в сила на 03.01.2013г. на началника на РУІМВР гр.Царево, за управление на МПС без свидетелство за управление на моторно превозно средство.  За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 18.6.2013г.
18 НАХД No 390/2013, I състав По УБДХ К.Т.Т. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 18.6.2013г.
НП-потвърдено
К.Т.Т.
Мотиви от 18.6.2013г.
Мотивите предадени на 18.06.2013г.
В законна сила от 19.6.2013г.
19 НАХД No 338/2013, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЕТ ЛИМНОС-ГЕОРГИ ПЕЙЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 19.6.2013г.
НП-отменено
20 НОХД No 52/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.М.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №52/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. М. Г. - ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 14.06.2013год. около 01,15 часа в гр.П., обл.Б. по ул. "**" в района на ММЦ П. управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил - влекач марка „МАН" с Рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила на хиляда - а именно 1,86 промила на хиляда установено по надлежния ред - съдебномедицинска експертиза №221/2013год. на ординатор в отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД Бургас, след като е осъден по НОХД №252/2012 год. със Споразумение №341 от 30.03.2012год., влязло сила на 30.03.2012год. за деянието по чл.3436, ал.1 от НК.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА С. М. Г., ЕГН *** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 от НК, а именно:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  3.Включване в курсове за професионална квалификация и обществено въздействие за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  4.Безвъзмезден труд в полза на обществото 160 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С. М.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.06.2013.  
С.М.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №52/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С. М. Г. - ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 14.06.2013год. около 01,15 часа в гр.П., обл.Б. по ул. "**" в района на ММЦ П. управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил - влекач марка „МАН" с Рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила на хиляда - а именно 1,86 промила на хиляда установено по надлежния ред - съдебномедицинска експертиза №221/2013год. на ординатор в отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД Бургас, след като е осъден по НОХД №252/2012 год. със Споразумение №341 от 30.03.2012год., влязло сила на 30.03.2012год. за деянието по чл.3436, ал.1 от НК.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, ОСЪЖДА С. М. Г., ЕГН *** на наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 от НК, а именно:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  3.Включване в курсове за професионална квалификация и обществено въздействие за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  4.Безвъзмезден труд в полза на обществото 160 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия С. М.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.06.2013.  
В законна сила от 20.6.2013г.
21 ЧНД No 2001/2013, III състав Реабилитации чл.85-88а НК А.Г.Б. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 20.6.2013г.
УВАЖАВА молбата на А. Г. Б., ЕГН-***, живущ ****.  РЕАБИЛИТИРА А. Г. Б., ЕГН-***, живущ ****, по следните присъди:  Определение от 10.11.2004г., с което е одобрено споразумение по НОХД №67/2004г. на ЦРС, в сила от 10.11.2004г. за престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1 от НК, извършено на 02.10.2004г., с което А. Г. Б. е осъден на глоба в размер на 500(петстотин) лева.   Присъда от 27.10.2004 г. по НОХД №61/2004г., на Районен съд Царево, в сила от 12.11.2004 г. за престъпление по чл.346, ал.2, т.1 предл второ, т.2 предл. първо и т.3 вр. ал.1 вр. чл.195, ал.1 т.4 предл. второ и т.5 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1 т.3 от НК на осн. чл.55, ал.1 т.2 б. от НК, извършено на 13.04.2004 г., с която А. Г. Б. е осъден на обществено порицание.   Присъда по НОХД №7/2005г. от 14.03.2005г. на Районен съд Царево, изменена с Решение №312 от 14.11.2005г. на БОС, в сила от 25.01.2006г. за престъпление по чл.215, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, извършено на 20.08.2004г., с която А. Г. Б.е осъден на глоба в размер на 300(триста) лева.   Определение №53/28.07.2009г. за одобряване на споразумение по НОХД №83/2009г. на Районен съд Царево, в сила от 28.07.2009г., за престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, извършено на 02.04.2009 г., с което А.Г.Б. е осъден на Пробация със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 8(осем) месеца; Задължителни периодични срещи с пробационен служител планирани или извънредни да срок от 8(осем) месеца; 120(сто и двадесет) часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.  
22 ЧНД No 3055/2013, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.З.З. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 20.6.2013г.
Уважава
23 Гражданско дело No 137/2011, II състав Делби П.М.К.,
К.А.Т.,
К.А.А.
П.К.Ф.,
П.К.Ф.
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 21.6.2013г.
24 Гражданско дело No 148/2012, I състав Вещни искове БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО СПАКС ООД,
КАПСИ ТУРС ООД
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 21.6.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „**“ООД, ЕИК-***, гр.С., р-н С. ул.** *,, че поземлен имот с идентификатор 58356.502.133 по кадастралната карта на гр.П., м.П., бивш имот пл.сн.№ 06601 по КВС, е собственост на Българската държава и ОСЪЖДА „**“ООД да предаде владението върху този имот на Българската държава.  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „**“ООД, ЕИК-*** гр.С., р-н С., ул.***, че поземлен имот с идентификатор 58356.502.133 по кадастралната карта на гр.П., м.П., бивш имот пл.сн.№ 06601 по КВС, е собственост на Българската държава.  
25 НОХД No 53/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.З.З. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 24.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №53/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия С.З.З., ЕГН ***, представляван от неговия служебен защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият С.З.З., ЕГН ***, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, за това, че на 18.06.2013 год. в около 01.10 часа в гр.П., обл.Б. по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Шкода” модел “Фелиция” с Рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1.90 промила на хиляда установено по надлежния ред – проба с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 с Фабричен № 0241.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.З.З., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  Веществени доказателства няма.  Разноски по делото няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
С.З.З.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия С.З.З., ЕГН *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 24.6.2013г.
26 Гражданско дело No 69/2011, I състав Делби И.Н.Й.,
А.В.
М.П.Д.,
Т.М.Д.,
М.М.Д.,
А.М.Д.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 25.6.2013г.
ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственици: И.Н.Й., ЕГН-********** *** и А.В., гражданин на К.Б., род. ***г. в гр.``, Б., с адрес в Б.: ``````, на следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 00878.501.61 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, с площ от 281кв.м., при граници и съседи: 00878.501.60; 00878.501.59; 00878.501.55; 00878.501.576; представляващ УПИ VІІ-61, в кв.23 по ПУП на гр.Ахтопол.  ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственици: М.П.Д., ЕГН-********** ***, Т.М.Д., ЕГН-********** ***, М.М.Д., ЕГН-********** *** и А.М.Д., ЕГН-**********,***, на следните имоти: 1.Поземлен имот с идентификатор 00878.501.60 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, с площ от 260кв.м., при граници и съседи: 00878.501.59; 00878.501.61; 00878.501.576; 00878.501.560; представляващ УПИ VІ-60, в кв.23 по ПУП на гр.Ахтопол; 2.Сграда с идентификатор 00878.501.60.1 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, със застроена площ от 78кв.м., състояща се от един етаж, предназначена за търговия и 3.Сграда с идентификатор 00878.501.60.2 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, с площ от 37 кв.м., състояща се от един етаж, постройка на допълващо застрояване.  ОСЪЖДА М.П.Д., Т.М.Д., М.М.Д. и А.М.Д. да заплатят на И.Н.Й. и А.В. сумата от 19`111,65лв. за уравняване на дяловете.  За държавни такси:  ОСЪЖДА М.П.Д., Т.М.Д., М.М.Д. и А.М.Д. да заплатят по сметка на РС-Царево сумата от 1`788,00лв., държавна такса за поставения в техен дял имущество.  ОСЪЖДА И.Н.Й. и А.В. да заплатят по сметка на РС-Царево сумата от 1`820,00лв., държавна такса за поставения в техен дял имущество.  
27 Гражданско дело No 105/2012, II състав Облигационни искове А.Н.А. Ж.Д.Т.,
В.Д.Г.Т.,
Д.Д.Т.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 25.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените искове от А. Н.А., ЕГН ***, против Ж. Д. Т., ЕГН ***, В. Д. Т., ЕГН ** и Д. Д. Т., ЕГН **, с които се иска от съда да развали сключения между страните договор за продажба на дворно място в с. Б. с площ от 220 кв.м. представляващо урегулиран поземлен имот У-85 в кв. 32 по плана на с. Б., извършен с нотариален акт № 2, том II, рег. № 1025, дело № 180 по описа за 2005 г.на нотариус Д. Ч.. Алтернативно да развали сключения между страните договор на основание чл. 190 от ЗЗД. Да осъди ответниците да върнат платената по разваления договор продажна цена общо в размер на 15 000,00 лв. или при условията на разделност- по 5 000,00 лв. всеки един от тях. Да осъди ответниците да заплатят уговорената в случай на разваляне на договора неустойка в размер на общо 15 000,00 лв. или при условията на разделност- по 5 000,00 лв. всеки един от тях.
28 НАХД No 345/2013, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) СТОК ТУРС АД ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 25.6.2013г.
Прекратява производството по делото, поради просрочие на жалбата.
29 НАХД No 346/2013, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) СТОК ТУРС АД ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 25.6.2013г.
Прекратява производството по делото, поради просрочие на жалбата.
30 Гражданско дело No 152/2012, II състав Облигационни искове БИЛД ГРУП ООД ГАРДЕНИЯ ООД Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 26.6.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ГАРДЕНИЯ” ООД, ЕИК 147109484, че „ГАРДЕНИЯ” ООД, ЕИК 147109484 дължи на “БИЛД ГРУП” ООД, ЕИК 102878784, сумата в размер на 11 400,00 лева, представляваща неизплатената част от продажната цената на обзавеждане, ведно със законната лихва начиная от 28.09.2012 г. до окончателното плащане  ОСЪЖДА „ГАРДЕНИЯ” ООД, ЕИК 147109484, да заплати на “БИЛД ГРУП” ООД, ЕИК 102878784, сумата от 628,00 лева за направени по делото разноски.    
31 НОХД No 44/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.И.М. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 26.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №44/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Ю.И.М., ЕГН ***, представляван от неговия служебен защитник адв.Г.Н., съгласно което подсъдимият Ю.И.М., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.194, ал.1 от НК, за това, че: На 31.08.2012год. в гр.Ц., общ.Ц., обл.Б., ул.*** №***, от втори жилищен етаж на частен дом, отнел от владението и собственост на св. К.Г.Г., ЕГН *** от гр.Ц., общ.Ц., обл.Б., ул.*** №***, движими вещи - 1 бр. фотоапарат марка "Олимпус" РЕ 3010 на стойност 87.50 лева, ведно с 1 бр. карта памет на стойност 14.00 лева, 1 бр. кожен калъф на стойност 10.75 лева и 1 бр. зарядно за батерии на стойност 20.25 лева, всичко на обща стойност 132.50 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.  За посоченото престъпление по чл.194, ал.1 от НК на основание чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.И.М. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  Вещественото доказателство е постановено по ДП да бъде върнато на собственика.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 132.50 лева са обезпечени.  ОСЪЖДА подсъдимия Ю.И.М., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  Вещественото доказателство – 1 бр. фотоапарат марка "Олимпус" FЕ 3010, ведно с 1 бр. карта памет, 1 бр. кожен калъф и 1 бр. зарядно за батерии ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му К.Г.Г..  
Ю.И.М.
За посоченото престъпление по чл.194, ал.1 от НК на основание чл.194, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ю.И.М. на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 26.6.2013г.
32 НОХД No 55/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Г.Й. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 26.6.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №55/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г.Г.Й. - ЕГН***, представляван от неговия служебен защитник адв.Т. С., съгласно което обвиняемият Г. Г. Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, а именно, че на 02.11.2012 год. в гр. П., Б. обл., ул. „**”, пред дом № *, чрез използване на технически средства - клещи и фенер, отнел от владението на св. Б. Н. Т., собственост на „**” ООД с МОЛ св. Б. Н. Т. движими вещи - 1 бр. мотопед тип скутер марка „Ямаха” модел „Джок 3” с рег. № А** на стойност 400.00 лева, 3 бр. свещи за двигател на стойност 9.00 лева, 1 бр. ключ за свещ за двигател на стойност 3,90 лева, 1 бр. каска за мотопед на стойност 80.00 лева, 1 бр. свидетелство за регистрация на МПС на стойност 0.00 лева, 1 бр. полица за застраховка на стойност 0.00 лева, всичко на обща стойност 492.90 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.  За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия Г. Г. Й. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
Г.Г.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №55/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия Г.Г.Й. - ЕГН***, представляван от неговия служебен защитник адв.Т. С., съгласно което обвиняемият Г. Г. Й. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, а именно, че на 02.11.2012 год. в гр. П., Б. обл., ул. „**”, пред дом № *, чрез използване на технически средства - клещи и фенер, отнел от владението на св. Б. Н. Т., собственост на „**” ООД с МОЛ св. Б. Н. Т. движими вещи - 1 бр. мотопед тип скутер марка „Ямаха” модел „Джок 3” с рег. № А** на стойност 400.00 лева, 3 бр. свещи за двигател на стойност 9.00 лева, 1 бр. ключ за свещ за двигател на стойност 3,90 лева, 1 бр. каска за мотопед на стойност 80.00 лева, 1 бр. свидетелство за регистрация на МПС на стойност 0.00 лева, 1 бр. полица за застраховка на стойност 0.00 лева, всичко на обща стойност 492.90 лева, без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.  За посоченото престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия Г. Г. Й. наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
В законна сила от 26.6.2013г.
33 НАХД No 391/2013, III състав По УБДХ С.В. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 26.6.2013г.
Налага наС.В. глоба в размер на 100 лева.
С.В.
В законна сила от 27.6.2013г.
34 НАХД No 392/2013, III състав По УБДХ Ю.В. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 26.6.2013г.
Налага на Ю.В. глоба в размер на 100 лева.
Ю.В.
В законна сила от 27.6.2013г.
35 Гражданско дело No 108/2012, II състав Облигационни искове Й.В.Г. ИВОНИК-ГРУП Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 27.6.2013г.
Прекратява производството по гр. дело №108/2012г. по описа на РС-Царево.
36 Гражданско дело No 36/2013, II състав Искове по СК Н.С.З. Д.Я.Н.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.6.2013г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху децата Георги Николаев З., ЕГН ********** и Николета Николаева Зайденова, ЕГН ********** на бащата Н.С.З., ЕГН **********.  ОПРЕДЕЛЯ режим на свиждане на майката Д.Я.Н., ЕГН ********** с децата, както следва: всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 08.00 часа до 18.00 часа, както и 30 последователни дни в годината, когато бащата не е в отпуск  ОСЪЖДА Д.Я.Н., ЕГН **********, да заплаща издръжка на децата Георги Николаев З., ЕГН ********** и Николета Николаева Зайденова, ЕГН **********, в размер на 80.00 лв. (осемдесет лева) месечно за всяко едно от тях, чрез техния баща и законен представител Н.С.З., ЕГН **********, начиная от 10.04.2013 г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.  
37 НОХД No 56/2013, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Щ. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 27.6.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №56/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Т. Щ. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият Щ. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, за това, че: на неустановена дата без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал в себе си до 19.00 ч. на 21.06.2013 год. в гр.П., обл.Б., в сградата на РУП - Приморско, високо рисково наркотично вещество: 1бр. топче /бучка/ с неправилна форма хашиш с общо тегло 12.636 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 6,10 % /тегловни процента/, на стойност 113,72 лева /сто и тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/. Един грам хашиш е на стойност 9.00 лева за грам, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.54, ал.1 от НК подсъдимият Т. Щ. ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.  
Т.Щ.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №56/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Т. Щ. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С. съгласно условията на което подсъдимият Щ. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, за това, че: на неустановена дата без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал в себе си до 19.00 ч. на 21.06.2013 год. в гр.П., обл.Б., в сградата на РУП - Приморско, високо рисково наркотично вещество: 1бр. топче /бучка/ с неправилна форма хашиш с общо тегло 12.636 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 6,10 % /тегловни процента/, на стойност 113,72 лева /сто и тринадесет лева и седемдесет и две стотинки/. Един грам хашиш е на стойност 9.00 лева за грам, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.54, ал.1 от НК подсъдимият Т. Щ. ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.
В законна сила от 27.6.2013г.
38 НАХД No 370/2013, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.В.М. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 27.6.2013г.
Признава Д.В.М., ЕГН *** за виновен в престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което на осн. чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага наказание глоба в размер на 2000 лева.
Д.В.М.
Признава Д.В.М., ЕГН *** за виновен в престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което на осн. чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага наказание глоба в размер на 2000 лева.
Мотиви от 27.6.2013г.
39 Гражданско дело No 78/2012, II състав Делби К.Р.С. В.Т.М.,
Р.Р.С.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.6.2013г.
ИЗВЪРШВА СЪДЕБНА ДЕЛБА чрез разпределяне на делбения имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 62459.1.59 (шестдесет и две хиляди четиристотин петдесет и девет, точка, едно, точка, петдесет и девет), отразен по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Р., Община Ц., Област Б., одобрени със Заповед № РД-18-51/ 24.08.06 г. на Изпълнителен директор на АК, с адрес на имота: местността ***, с площ 12746 кв.м. (дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, при съседи: 62459.1.101; 62459.71.26; 62459.1.64; 62459.1.207; 62459.1.208 и 62459.1.192, съобразно вариант II /втори/ от заключението по съдебно-техническата експертиза на вещото лице И.Б., както следва :  ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.Р.С.- К., ЕГН ***, следния имот: Поземлен имот с проектен идентификатор 62459.1.216, площ: 3,000 дка при съседи имоти с №№ 62459.71.26, 62459.1.64, 62459.1.215. Общата стойност на имота възлиза на 60000,00 лв. като дела на съделителя в делбената маса (1/6 ид.ч.) се оценява на 42486,67 лв.  ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.Р.С., ЕГН ***, следния имот: Поземлен имот с проектен идентификатор 62459.1.215, площ: 3,000 дка. при съседи имоти с №№ 62459.71.26, 62459.1.216, 62459.1.214. Общата стойност на имота възлиза на 60000,00 лв. като дела на съделителя в делбената маса (1/6 ид.ч.) се оценява на 42486,67 лв.  ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.Т.М.-С., ЕГН ***, следния имот: Поземлен имот с проектен идентификатор 62459.1.214, площ: 6,747 дка. при съседи имоти с №№ 62459.1.192, 62459.1.101, 62459.1.215, 62459.71.26, 62459.1.207, 62459.1.208. Общата стойност на имота възлиза на 134920,00 лв. като дела на съделителя в делбената маса (4/6 ид.ч.) се оценява на 169946,68 лв.  ЗА УРАВНЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ :  ОСЪЖДА Р.Р.С., ЕГН ***, да заплати сумата от 17513,33 лв. на В.Т.М.-С., ЕГН ***.  ОСЪЖДА К.Р.С.-К., ЕГН ***, да заплати сумата от 17513,33 лв. на В.Т.М.-С., ЕГН ***.        
40 НАХД No 331/2013, III състав Административни дела ВЕРОНИКА ИВАНОВА СТОЯНОВА В КАЧЕСТВОТО СИ НА ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.6.2013г.
НП-отменено
41 НАХД No 337/2013, III състав Административни дела ВЕРОНИКА ИВАНОВА СТОЯНОВА В КАЧЕСТВОТО СИ НА ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 28.6.2013г.
НП-отменено
42 НАХД No 362/2013, I състав Административни дела КА КОНСУЛТ БГ ООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СОФИЯ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 28.6.2013г.
НП-отменено