РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2013г. до 31.5.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 512/2012, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ПРБ БГ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 19.2.2013г.
НП-потвърдено

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 07.05.2013
Наказателно дело № 771/2013
В законна сила от 7.5.2013г.
2 НОХД No 42/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Н.Ш. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 9.5.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №42/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и подсъдимия П.Н.Ш. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 01.05.2013 год. около 23.00 часа в гр. Ц., обл. Б., по ул.***, в района пред магазин *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно - 3.65 %о промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №277/02.05.2013 год. на БНТЛ при ОДМВР-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият П.Н.Ш. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА П.Н.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 02.05.2013г.  ОСЪЖДА подсъдимия П.Н.Ш., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 39.08лв. за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
П.Н.Ш.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият П.Н.Ш. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА П.Н.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 02.05.2013г.  
В законна сила от 9.5.2013г.
3 НАХД No 456/2012, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ИВЕЛ ИНВЕСТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 20.11.2012г.
НП-отменено

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 10.05.2013
Наказателно дело № 213/2013
В законна сила от 10.5.2013г.
4 НАХД No 386/2012, II състав По ЗД по пътищата В.Х.К. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 9.7.2012г.
НП-потвърдено

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 13.05.2013
Наказателно дело № 1714/2012
В законна сила от 13.5.2013г.
5 НАХД No 481/2012, I състав По ЗД по пътищата К.С.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 7.12.2012г.
НП-потвърдено

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.05.2013
Наказателно дело № 137/2013
В законна сила от 13.5.2013г.
6 НОХД No 37/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.С.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №37/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Г.С.Г., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Г.С.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 16.02.2013 около 16.45 часа в гр.А., обл. Б., по ул.***, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ВАЗ” с рег.№ *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.46 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №99/19.02.2013г. извършена от експерт – химик в лаборатория към БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.С.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 21.02.2013г.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото.  
Г.С.Г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.С.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 21.02.2013г.  
В законна сила от 16.5.2013г.
7 НАХД No 508/2012, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) И.Г.Я. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 8.1.2013г.
НП-отменено

Резултат от въззивна инстанция: Изменя решението
Решение от 17.05.2013
Наказателно дело № 609/2013
В законна сила от 17.5.2013г.
8 НАХД No 451/2012, I състав Административни дела ЕЙ БИ ГРУП ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 22.10.2012г.
НП-потвърдено

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.05.2013
Наказателно дело № 30/2013
Оставя в сила Решение 165/22.10.2012 г. по НАХД 451/2012 г.на ЦРС
В законна сила от 20.5.2013г.
9 Гражданско дело No 128/2011, I състав Облигационни искове ПРИМОРСКО КЛУБ ЕАД ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЧРЕЗ ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ - КМЕТ Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.4.2013г.
ПОПРАВЯ допуснатите очевидни фактически грешки в решение № 7 от 08.02.2013г. на Царевския районен съд по настоящото дело, като на стр.4 от решението ред 8 от долу на горе; на стр.6 ред 5 от долу на горе и на стр.7 в диспозитива на ред 5 от долу на горе, вместо погрешно изписаната дата 14.12.2008г., да се чете „14.12.2011г.“.
В законна сила от 21.5.2013г.