РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2013г. до 31.5.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 347/2013, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Н.К. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 7.5.2013г.
ПРИЗНАВА Д.Н.К., ЕГН *** за ВИНОВЕН в престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, на основание чл. 354а, ал. 6 вр. чл. 53, ал.2 б.А от НК, веществените доказателства, останали след физикохимичната експертиза, описани в приемо-предавателен № 842/27.03.2013 г., и предадени на съхранение в ГУ "Митници".  
Д.Н.К.
ПРИЗНАВА Д.Н.К., ЕГН *** за ВИНОВЕН в престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Мотиви от 7.5.2013г.
2 НАХД No 315/2013, III състав По ЗД по пътищата К.Ц.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ-ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.5.2013г.
НП-отменено
3 НОХД No 26/2013, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Ж.Т. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 9.5.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. Ж. Т. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.10.2012год. в гр.П., обл.Б., *** в складово помещение на дискотека „**” от електрическо табло, чрез използване на технически средства - клещи и нож отнел от владението на Н. А. В. движими вещи - 16 метра ел. кабел СВТ 4 х 16, меден на стойност 298.40 лева и 7 метра ел. кабел СВТ 4 х 25, меден на стойност 204.82 лева, всичко на обща стойност 503.22 лева, собственост на “**” ЕАД с управител Н. А. В., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и представлява немаловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал. 1 от ЗИНЗС.
Р.Ж.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. Ж. Т. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.10.2012год. в гр.П., обл.Б., *** в складово помещение на дискотека „**” от електрическо табло, чрез използване на технически средства - клещи и нож отнел от владението на Н. А. В. движими вещи - 16 метра ел. кабел СВТ 4 х 16, меден на стойност 298.40 лева и 7 метра ел. кабел СВТ 4 х 25, меден на стойност 204.82 лева, всичко на обща стойност 503.22 лева, собственост на “**” ЕАД с управител Н. А. В., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и представлява немаловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал. 1 от ЗИНЗС
Мотиви от 16.5.2013г.
Мотивите предадени на 16.05.2013г.
4 НОХД No 42/2013, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Н.Ш. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Споразумение от 9.5.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №42/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и подсъдимия П.Н.Ш. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 01.05.2013 год. около 23.00 часа в гр. Ц., обл. Б., по ул.***, в района пред магазин *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Венто” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно - 3.65 %о промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №277/02.05.2013 год. на БНТЛ при ОДМВР-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият П.Н.Ш. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА П.Н.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 02.05.2013г.  ОСЪЖДА подсъдимия П.Н.Ш., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 39.08лв. за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
П.Н.Ш.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият П.Н.Ш. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 4 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На осн. чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА П.Н.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 02.05.2013г.  
В законна сила от 9.5.2013г.
5 НАХД No 317/2013, III състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) К.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.5.2013г.
НП-отменено
6 Гражданско дело No 22/2013, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ И.М.П.,
С.Д.С.,
Б.П.П.
ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ без уважение жалбите на И.М.П., ЕГН-**********,*** поляна 1, С.Д.С.,*** и Б.П.П.,***, срещу решение №2.2 от 05.02.2013г. на Общинска служба по земеделие Приморско-Царево
7 НОХД No 37/2013, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.С.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 16.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №37/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Г.С.Г., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което подсъдимият Г.С.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 16.02.2013 около 16.45 часа в гр.А., обл. Б., по ул.***, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ВАЗ” с рег.№ *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.46 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №99/19.02.2013г. извършена от експерт – химик в лаборатория към БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.С.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 21.02.2013г.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.Г. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за разноски по делото.  
Г.С.Г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.Г. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:   1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;   На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.С.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 21.02.2013г.  
В законна сила от 16.5.2013г.
8 НАХД No 342/2013, I състав По ЗД по пътищата А.А.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 17.5.2013г.
НП-изменено
9 НАХД No 358/2013, I състав Административни дела Н.В.Г. ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Разпореждане от 17.5.2013г.
Връща жалбата против наказателно постановление № 02-0203463/15.02.2013г
10 Гражданско дело No 6/2013, I състав Други дела И.К.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
К.А.Т.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 21.5.2013г.
На осн. чл.232 от ГПК приема направеното оттегляне на молбата и прекратява производството по делото.
11 НАХД No 350/2013, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) КИ ТО ТРЕЙД ООД РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 22.5.2013г.
НП-отменено
12 Гражданско дело No 64/2012, III състав Вещни искове Г.Р.Б. С.И.П.,
Н.В.П.,
В.В.П.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 23.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният от Г. Р. Б., ЕГН ***, от Б., ул."**", №*, ет.*, ап.* иск, с който се иска от съда да бъдат осъдени С. И. П. с ЕГН***, Н. В. П. с ЕГН*** и В. В. П. с ЕГН ***, тримата с адрес: гр.П., ул."**", №*, да предадат владението на 30 кв.м. от недвижим имот с идентификатор 58356.506.106 с площ 476 кв.м., адрес: гр.П., ул."**", №*, при съседи на поземления имот: 58356.506.101, 58356.506.108, 58356.506.107, 58356.506.105, 58356.506.104, 58356.506.103 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД- 18-106/09.12.2008г. на Изп. директор на АГКК - Бургас и Заповед КД- 14-02-1299/13.08.2010г. на Началник на СГКК – Бургас.
13 Гражданско дело No 92/2012, III състав Вещни искове Н.Г.Н.,
Б.С.Н.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО,
ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 23.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният от Н. Г. Н., ЕГН *** и Б. С. Н., ЕГН *** иск, с който се иска от съда да бъде осъдена Община Приморско, да предаде владението на поземлен имот с идентификатор 37023.501.407, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Китен, Община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-94/21.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1078 кв.м. адрес: гр. Китен, п.к. 8284, улица 4-та, при съседи имоти: 37023.501.408; 37023.501.517; 37023.501.402; 37023.501.405; 37023.501.583; 37023.501.410  ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният от Н.Г. Н., ЕГН *** и Б. С. Н., ЕГН *** иск срещу Държавата, представлявана от МРРБ, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на Държавата, че са придобили по давност поземлен имот с идентификатор 37023.501.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Китен, Община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-94/ 21.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1078 кв.м. адрес: гр. Китен, п.к. 8284, улица 4-та, при съседи имоти: 37023.501.408; 37023.501.517; 37023.501.402; 37023.501.405; 37023.501.583; 37023.501.410  
14 НАХД No 353/2013, I състав По ЗГ и ЗЛОД Г.М.Ч. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 23.5.2013г.
Изпраща делото по подсъдност на РС Бургас.
15 НАХД No 332/2013, I състав Административни дела ВЕРОНИКА ИВАНОВА СТОЯНОВА В КАЧЕСТВОТО СИ НА ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 27.5.2013г.
НП-отменено
16 НАХД No 336/2013, I състав Административни дела ВЕРОНИКА ИВАНОВА СТОЯНОВА В КАЧЕСТВОТО СИ НА ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 27.5.2013г.
НП-отменено
17 НАХД No 349/2013, I състав По ЗД по пътищата В.В.К. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 28.5.2013г.
НП-потвърдено
18 НАХД No 323/2013, II състав По ЗД по пътищата С.Е.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 29.5.2013г.
НП-изменено
19 ЧНД No 3043/2013, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.М.П. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 29.5.2013г.
Уважава