РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2013г. до 31.3.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 130/2011, I състав Облигационни искове ЕТ "ЛИНИ - ЛЮБОМИР ПЕТКОВ" ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 15.6.2012г.
ПРИЕМА за установено вземането на ЕТ“Лини-Любомир Петков”, ЕИК-102081347, гр.Несебър, ул.Младост №45 против „Гранд хотел Приморско”ЕООД, ЕИК-201048733, гр.Приморско, обл.Бургаска, ж.к.Гранд хотел Приморско, ул.Иглика №38, в размер на 22`000лв., частично от 35`255лв., от които 20`000лв., частично от 31`948лв. главница и 2`000лв., частично от 3`307,90лв. лихва за забава от 01.07.2010г. до 01.07.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 24.10.2011г. до окончателното плащане.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 08.01.2013
Гражданско дело № 1641/2012
В законна сила от 1.3.2013г.
2 НОХД No 17/2013, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Х.К. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 7.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №17/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и С. Х. К. - ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.Д. Д., съгласно което обвиняемият С. Х. К., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, а именно, че: на 26.07.2012 год. в гр. П. обл. Б., в лек автомобил /микробус/ марка “**”, модел “**” с рег. № *** без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно Adidas AG GERMANY, използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката “Адидас”, а именно: 633 бр. мъжки тениски къс ръкав марка “Адидас” на стойност 13 293.00 лева, 400 бр. дамски тениски марка “Адидас” на стойност 6 800.00 лева, 654 бр. дамски клинове марка “Адидас” на стойност 10 791.00 лева,204 бр. мъжки потници марка “Адидас” на стойност 3 162.00 лева, 20 бр. долница анцуг марка “Адидас” на стойност 550.00 лева, 218 бр. дамски потници марка “Адидас” на стойност 3 379.00 лева, 60 бр. дамски шорти марка “Адидас” на стойност 810.00 лева, 54 бр. комплекти анцузи марка “Адидас” на стойност 2 430.00 лева и 110 бр. мъжки шорти марка “Адидас” на стойност 1 485.00 лева, всичко на обща стойност 42 700.00 лева, обект на това изключително право.  За посоченото престъпление по чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, на основание чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия С. Х. К. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и 2, вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 1000(хиляда) лв.
С.Х.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №17/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и С. Х. К. - ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.Д. Д., съгласно което обвиняемият С. Х. К., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, а именно, че: на 26.07.2012 год. в гр. П. обл. Б., в лек автомобил /микробус/ марка “**”, модел “**” с рег. № *** без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно Adidas AG GERMANY, използвала в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марката “Адидас”, а именно: 633 бр. мъжки тениски къс ръкав марка “Адидас” на стойност 13 293.00 лева, 400 бр. дамски тениски марка “Адидас” на стойност 6 800.00 лева, 654 бр. дамски клинове марка “Адидас” на стойност 10 791.00 лева,204 бр. мъжки потници марка “Адидас” на стойност 3 162.00 лева, 20 бр. долница анцуг марка “Адидас” на стойност 550.00 лева, 218 бр. дамски потници марка “Адидас” на стойност 3 379.00 лева, 60 бр. дамски шорти марка “Адидас” на стойност 810.00 лева, 54 бр. комплекти анцузи марка “Адидас” на стойност 2 430.00 лева и 110 бр. мъжки шорти марка “Адидас” на стойност 1 485.00 лева, всичко на обща стойност 42 700.00 лева, обект на това изключително право.  За посоченото престъпление по чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО, на основание чл.172б ал.1 от НК, вр. чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия С. Х. К. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и 2, вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 1000(хиляда) лв.
В законна сила от 7.3.2013г.
3 НОХД No 87/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Г. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 21.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Г. - ЕНЧ *** ЗА ВИНОВЕН, в това, че за времето около 11.00 – 17.30 часа на 28.07.2012год. в гр.К., обл.Б., плаж “**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, отнел от владението и собственост на Н.П.П., движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Нокия», модел С-6 на стойност 146.25лв., ведно със Сим карта на „М-тел” на стойност 9.90лв., плажна чанта на стойност 12.00лв., дънкови къси панталони на стойност 14.25лв., калъф за слънчеви очила на стойност 13.18лв. и сумата от 70.00лв. и от владението и собственост на Е.А.К.движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Самсунг” модел 2120 на стойност 55.50лв., ведно със Сим карта “Глобул” на стойност 12.00лв., златен синджир на стойност 431.20лв., златен медальон “сърце и секретен ключ” на стойност 112.70лв., портфейл на стойност 12.00лв., слънчеви очила на стойност 11.05лв., дамски потник на стойност 10.00лв., къса пола на стойност 10.00лв., сутиен на стойност 7.50лв. и лична карта, и от владението и собственост на А. Г.Ч. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Айфон», модел 3GS на стойност 734.30лв., ведно със Сим карта на „М-тел” на стойност 9.90лв., 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 1208 на стойност 38.95лв., ведно със Сим карта на “Виваком” на стойност 12.00лв., водолазни очила на стойност 27.29лв., плажна чанта на стойност 9.25лв., сумата от 50.00лв., всичко на обща стойност 1809.22лв., без тяхно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Г.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. Г. - ЕНЧ *** ЗА ВИНОВЕН, в това, че за времето около 11.00 – 17.30 часа на 28.07.2012год. в гр.К., обл.Б., плаж “**”, действайки в условията на продължавана престъпна дейност, отнел от владението и собственост на Н.П.П., движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Нокия», модел С-6 на стойност 146.25лв., ведно със Сим карта на „М-тел” на стойност 9.90лв., плажна чанта на стойност 12.00лв., дънкови къси панталони на стойност 14.25лв., калъф за слънчеви очила на стойност 13.18лв. и сумата от 70.00лв. и от владението и собственост на Е.А.К.движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка “Самсунг” модел 2120 на стойност 55.50лв., ведно със Сим карта “Глобул” на стойност 12.00лв., златен синджир на стойност 431.20лв., златен медальон “сърце и секретен ключ” на стойност 112.70лв., портфейл на стойност 12.00лв., слънчеви очила на стойност 11.05лв., дамски потник на стойност 10.00лв., къса пола на стойност 10.00лв., сутиен на стойност 7.50лв. и лична карта, и от владението и собственост на А. Г.Ч. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Айфон», модел 3GS на стойност 734.30лв., ведно със Сим карта на „М-тел” на стойност 9.90лв., 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 1208 на стойност 38.95лв., ведно със Сим карта на “Виваком” на стойност 12.00лв., водолазни очила на стойност 27.29лв., плажна чанта на стойност 9.25лв., сумата от 50.00лв., всичко на обща стойност 1809.22лв., без тяхно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 26.2.2013г.
Мотивите предадени на 26.02.2013г.
В законна сила от 11.3.2013г.
4 Гражданско дело No 131/2012, II състав Облигационни искове КЕЙ ЕНД ВИ ООД ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 18.2.2013г.
ОСЪЖДА „ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО” ЕООД, ЕИК 201048733 да заплати на „КЕЙ ЕНД ВИ” ООД, ЕИК 119677914 сумите както следва: сумата от 14 264,00 лв. от която: 2 432,39 лв. по ф-ра № 0000003049/ 29.06.2012 г. 5 266,96 лв. по ф-ра № 0000003133/ 31.07.2012 г. 5 906,73 лв. по ф-ра № 0000003200/ 31.08.2012 г. 659,72 лв. по ф-ра № 0000003241/ 12.09.2012 г. обезщетение за забава, както следва: 60,41 лв. по ф-ра № 0000003049/ 29.06.2012 г. за периода 29.06.2012 г. до 24.09.2012 г. 83,24 лв. по ф-ра № 0000003133/ 31.07.2012 г за периода 31.07.2012 г. до 24.09.2012 г. 41,67 лв. по ф-ра № 0000003200/ 31.08.2012г. за периода 31.08.2012 г. до 24.09.2012 г. 2,42 лв. по ф-ра № 0000003241/ 12.09.2012 г. за периода 12,09.2012 г. - 24.09.2012 г.  ОСЪЖДА „ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО” ЕООД, ЕИК 201048733 да заплати на „КЕЙ ЕНД ВИ” ООД, ЕИК 119677914 сумата от 2840,06 лв. за направени по делото разноски.  
В законна сила от 13.3.2013г.
5 НОХД No 19/2013, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.А.А. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №19/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Т.А.А., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Т.А.А., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 08.03.2013год. за времето от 9.30 часа до 16.00 часа в гр.А., обл.Б., местността ***, южно от гробищния парк от поземлен имот чрез използване на техническо средство – 1бр. лопата и 1 бр. брадва отнел от владението и собственост на св.С.К.И., ЕГН *** от гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул.*** №***, движими вещи – 6 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 3/3см. на стойност 16.20 лева, 33 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 4/4 см. на стойност 82.50 лева и 10 метра метална оградна мрежа с височина 0.80 метра и размер на „окото” 4/4 см. на стойност 21.50 лева, всичко на обща стойност 120.20 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство откраднатите вещи са върнати.  За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.А.А. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществените доказателства - 6 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 3/3см., 33 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 4/4 см. и 10 метра метална оградна мрежа с височина 0.80 метра и размер на „окото” 4/4 см., върнати на собственика им С.К.И., ЕГН *** от гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул.*** №*** с постановление за разпореждане с веществени доказателства и разписка.  Веществените доказателства – 1 бр. лопата и 1 бр. брадва, собственост на Т.А.А., ЕГН ***, послужили за извършване на престъплението, към момента на съхранение в РУП Царево, на основание чл.53, ал.1, б.”а” предл. второ от НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.  Предвид ниската стойност на отнетите вещи същите да бъдат унищожени.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 120.20 лева са възстановени.  ОСЪЖДА Т.А.А., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 46.40лв. за разноски по делото.  На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №19/2013г. по описа на ЦРС.  
Т.А.А.
За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Т.А.А. на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществените доказателства - 6 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 3/3см., 33 метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра и размер на „окото” 4/4 см. и 10 метра метална оградна мрежа с височина 0.80 метра и размер на „окото” 4/4 см., върнати на собственика им С.К.И., ЕГН *** от гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул.*** №*** с постановление за разпореждане с веществени доказателства и разписка.    
В законна сила от 13.3.2013г.
6 НОХД No 20/2013, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.И. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 13.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №20/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.М. И. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което обвиняемият И. М. И., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 09.03.2013 год., около 22:45 часа, в с.К. общ.Ц., обл.Б., по асфалтов път посока от центъра към изхода на селото, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № ***след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7510 с фабр. № 0064.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.М. И. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от една година.  
И.М.И.
“Дрегер” 7510 с фабр. № 0064.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия И.М. И. ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа годишно за срок от една година.  
В законна сила от 13.3.2013г.
7 НОХД No 1/2013, II състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.С. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 26.2.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.С. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН, в това че: На 09.09.2012 год. в гр. Ц., обл.Б., ул.***, в условията на продължавана престъпна дейност унищожил противозаконно чужди движими вещи - 1 бр. дясно странично огледало на лек автомобил марка „Мазда”, модел 323Ф, с рег. № *** на стойност 345.30 лева, собственост на С.Д.Д. и 1 бр. ляво странично огледало на товарен автомобил /микробус/ марка „Фолксваген”, модел „Транспортер” 70Д, с рег. № *** на стойност 148.90 лева, собственост на В.Х.С., всичко на обща стойност 494.20 лева, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 300 /триста/ часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимия И.И.С., ЕГН *** да заплати на С.Д.Д., ЕГН *** сумата от 345.30 лева ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.09.2012г. до окончателното и изплащане, като отхвърля предявения граждански иск в останалата му част до претендирания размер от 360.00 лева като неоснователен.  ОСЪЖДА подсъдимия И.И.С., ЕГН *** да заплати на В.Х.С., ЕГН *** сумата от 148.90 лева ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.09.2012г. до окончателното и изплащане, като отхвърля предявения граждански иск в останалата му част до претендирания размер от 360.00 лева като неоснователен.  
И.И.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.С., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 300 /триста/ часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  
Мотиви от 6.3.2013г.
Мотивите изготвени в срок.
В законна сила от 14.3.2013г.
8 НОХД No 24/2013, II състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.И.И. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 18.3.2013г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемата З. И. И. - ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода месец октомври 2012 год. – 13.11.2012 год. в с.Л., общ.Ц. Б.обл., ул. “**” №*, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система собственост и стопанисвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас с МОЛ св. Б. Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода.  За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата З. И.И. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемата З. И.И., ЕГН *** няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода – а именно глоба.  
З.И.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №24/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемата З. И. И. - ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода месец октомври 2012 год. – 13.11.2012 год. в с.Л., общ.Ц. Б.обл., ул. “**” №*, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система собственост и стопанисвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас с МОЛ св. Б. Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода.  За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата З. И.И. на осн. чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемата З. И.И., ЕГН *** няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода – а именно глоба.  
В законна сила от 18.3.2013г.
9 НОХД No 23/2013, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.С.Х. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 19.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №23/2013г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Й.С.Х., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият Й.С.Х., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО за това, че: На 03.09.2012 год. в гр.П., обл.Б., в търговски обект на ул.*** №**, като прокурист – управляващ ЕТ ***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно Prada S.A.,LU; /Прада/, Louis Vuiton Malletier /Луис Вютон/, France /Франсе/; Puma SE,DE „Пума/ използвалал в търговската дейност - /по смисъла на чл. 13 ал. 2 т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките: Луис Вютон /Louis Vuitton/, Прада /Prada/ и Пума /Puma/ а именно 30 бр. чанти марка “Прада” на стойност 1515.00 лева, 20 бр. чанти “Луис Вютон” на стойност 945.00 лева и 15 бр. чанти марка “Пума” на стойност 277.50 лева, всичко на обща стойност 2737.50 лева обект на това изключително право.  За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й.С.Х., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Й.С.Х., ЕГН ***, няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.  ОСЪЖДА обвиняемия Й.С.Х., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 147.00 лева за разноски по делото.  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 30 бр. чанти марка “Прада”, 20 бр. чанти “Луис Вютон” и 15 бр. чанти марка “Пума”, на основание чл.53, ал.1 НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №23/2013г. по описа на ЦРС.  
Й.С.Х.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й.С.Х., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Й.С.Х., ЕГН ***, няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.  
В законна сила от 19.3.2013г.
10 Гражданско дело No 156/2012, II състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 20.3.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Китен Бийч Холидей” ООД, ЕИК 102857758, че дължи на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕИК 123526430, сумите както следва: 17082,02 лв. /седемнадесет хиляди осемдесет и два лева и две стотинки/ представляващи стойността на консумираната от обекта на потребителя електрическа енергия за периода 01.08.2012 г. до 27.09.2012 г. 144,06 лв. /сто четиридесет и четири лева и шест стотинки/, представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 13.09.2012 г. до 24.10.2012 г. законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда- 25.10.2012 г. до окончателното изплащане на задължението.
В законна сила от 20.3.2013г.
11 Гражданско дело No 73/2012, II състав Вещни искове по ЗСПЗЗ Г.Н.Г. ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.11.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказът на Общинска служба „Земеделие” П.-Ц., обективиран в писмо с изх. № 85/ 09.05.2012 г. на Началника на Общинска служба „Земеделие” П.-Ц., да извърши поправка по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗСПЗЗ, на допусната явна, фактическа грешка в Решение № 14.3 от 11.05.2006 г. на ОС „Земеделие” П.- Ц.  ВРЪЩА преписката на Общинска служба „Земеделие” П.-Ц., за произнасяне с надлежен акт.  

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.03.2013
Гражданско дело № 2667/2012
В законна сила от 21.3.2013г.
12 НОХД No 22/2013, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.И.П.,
Е.И.С.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 21.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Е.И.П., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Н.Н., съгласно което обвиняемият Е.И.П., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, в това, че: 1. На 09.08.2012 год., около 22:30 часа, вилно селище *** блок №***, землището на с.Л., общ.Ц., от апартамент № ** намиращ се на първи жилищен етаж, в съучастие, като съизвършител с Е.И.С., ЕГН *** отнел от владението и собственост на Т.Ю.З. – руска гражданка движими вещи – 1 бр. дамска чанта от плат с надпис “М&К” на стойност 723.66 лева, 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел С 3-00 на стойност 197.50 лева, 1 бр. мобилен телефон марка “Самсунг” модел СЕ 0168 на стойност 361.83 лева, 1 бр. фотоапарат марка “OLYMPUS” модел FE-220 на стойност 95.00 лева, 1 бр. калъф за фотоапарат на стойност 13.50 лева, 1 бр. таблет Ipad “Aplle” модел А 1337, 64 GB на стойност 1099.00 лева, 1 бр. дамско портмоне на стойност 16.50 лева, сумата от 15 000.00 рубли в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 751.05 български лева, сумата от 400 щатски долара в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 637.00 български лева, сумата от 100.00 евро в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 195.58 български лева и сумата от 300.00 лева, всичко на обща стойност 4390.62, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. 2. През месец юли 2012год. в гр.С., общ.С., без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 16.08.2012 год. в стая № 302 на фамилна къща *** в с.Л., общ.Ц., обл.Б., ул.** №**, високо рискови наркотични вещества: - 1 бр. полиетиленова торбичка съдържаща КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,20 % с нетно тегло 2.183 грама на стойност 13.10 лева, - 1 бр. полиетиленов къс с неправилна форма съдържащ КОНОП / канабис, марихуана / със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,20 % с нетно тегло 1.136 грама на стойност 6.81 лева, всичко с общо нетно тегло 3.319 гр. на обща стойност 19.91 лева, като 1 гр. КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай.За посоченото престъпление по чл.197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК на основание чл.197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК НАЛАГА на обвиняемия Е.И.П. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа годишно за срок от една година. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 във вр. чл.54 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Е.И.П. наказание ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева. На основание чл.23, ал.3, вр. ал.1 от НК към определеното наказание ПРОБАЦИЯ, на обвиняемия Е.И.П., ЕГН *** СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева.    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2013г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата Е.И.С., ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Н.Н., съгласно което обвиняемата Е.И.С., ЕГН *** се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, за това, че: На 09.08.2012 год., около 22:30 часа, вилно селище *** блок №, землището на с.Л., общ.Ц., от апартамент №** намиращ се на първи жилищен етаж, в съучастие, като съизвършители с Е.И.П., ЕГН *** отнели от владението и собственост на Т.Ю.З. – руска гражданка движими вещи – 1 бр. дамска чанта от плат с надпис “М&К” на стойност 723.66 лева, 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел С 3-00 на стойност 197.50 лева, 1 бр. мобилен телефон марка “Самсунг” модел СЕ 0168 на стойност 361.83 лева, 1 бр. фотоапарат марка “OLYMPUS” модел FE-220 на стойност 95.00 лева, 1 бр. калъф за фотоапарат на стойност 13.50 лева, 1 бр. таблет Ipad “Aplle” модел А 1337, 64 GB на стойност 1099.00 лева, 1 бр. дамско портмоне на стойност 16.50 лева, сумата от 15 000.00 рубли в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 751.05 български лева, сумата от 400 щатски долара в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 637.00 български лева, сумата от 100.00 евро в банкноти – по фиксинг на БНБ равняващи се на 195.58 български лева и сумата от 300.00 лева, всичко на обща стойност 4390.62 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени. За посоченото престъпление по чл.197, т. 1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК на основание чл.197, т. 1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , б.„б” от НК, НАЛАГА на обвиняемата Е.И.С. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа годишно за срок от една година.Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 4390.62 лева са възстановени.ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 във вр. чл.53, ал.2 б.“а“ от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото - Наркотично вещество - коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 5,20% /пет цяло и двадесет/ процента с нетно тегло 1.883 /едно цяло осемстотин осемдесет и три/ грама и Наркотично вещество - коноп със съдържание на тетрахидроканабинол – 5,20% /пет цяло и двадесет/ процента с нетно тегло 0,836 /нула цяло осемстотин тридесет и шест/ грама, останали след експертизата, като същите, следва да бъдат унищожени.
Е.И.П.
За посоченото престъпление по чл.197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК на основание чл.197, т.1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК НАЛАГА на обвиняемия Е.И.П. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа годишно за срок от една година. За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 от НК, на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо, вр. ал.1 във вр. чл.54 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Е.И.П. наказание ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева. На основание чл.23, ал.3, вр. ал.1 от НК към определеното наказание ПРОБАЦИЯ, на обвиняемия Е.И.П., ЕГН *** СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева.    
Е.И.С.
За посоченото престъпление по чл.197, т. 1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК на основание чл.197, т. 1, във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2 , б.„б” от НК, НАЛАГА на обвиняемата Е.И.С. наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа годишно за срок от една година.
В законна сила от 21.3.2013г.