РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2014г. до 30.9.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 62/2014, III състав Дела по Закона срещу домашното насилие А.И.Ф. Т.Л.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 2.9.2014г.
Прекратява производството , поради неотстраняване на нередовностите в указания срок
2 НОХД No 21/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.И.Й.,
С.С.М.,
С.П.И.,
И.Я.И.,
М.Т.И.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 24.9.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.Й. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, като го ОПРАВДАВА ЧАСТИЧНО за обвинението по чл.195 ал.1 т.4 предл.първо и т.5 от НК за това, че деянието е извършено с моторно превозно средство и след предварителен сговор, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. и престъпление по чл.216, ал. 5, предл. четвърто, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.216, ал. 5, предл. четвърто, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия К.И.Й. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ПРИЗНАВА подсъдимия С.П.И. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, като го ОПРАВДАВА ЧАСТИЧНО за обвинението по чл.195 ал.1 т.4 предл.първо и т.5 от НК за това, че деянието е извършено с моторно превозно средство и след предварителен сговор, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС и в престъпление по чл.216, ал. 5, предл. четвърто, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.216, ал. 5, предл. четвърто, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.П.И. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.М. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, като го ОПРАВДАВА ЧАСТИЧНО за обвинението по чл.195 ал.1 т.4 предл.първо и т.5 от НК за това, че деянието е извършено с моторно превозно средство и след предварителен сговор, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС и в престъпление по чл.216, ал. 5, предл. четвърто, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.216, ал. 5, предл. четвърто, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.С.М. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС. ПРИЗНАВА подсъдимия И.Я.И. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, като го ОПРАВДАВА ЧАСТИЧНО за обвинението по чл.195 ал.1 т.4 предл.първо и т.5 от НК за това, че деянието е извършено с моторно превозно средство и след предварителен сговор, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и за виновен в престъпление по чл.216, ал. 5, предл. четвърто, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.216, ал. 5, предл. четвърто, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.Я.И. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимия М.Т.И. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. вр. чл. 18, ал. 1 от НК, като го ОПРАВДАВА ЧАСТИЧНО за обвинението по чл.195 ал.1 т.4 предл.първо и т.5 от НК за това, че деянието е извършено с моторно превозно средство и след предварителен сговор, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и за виновен престъпление по чл.216, ал. 5, предл. четвърто, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.216, ал. 5, предл. четвърто, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия М.Т.И. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
К.И.Й.
С.С.М.
С.П.И.
И.Я.И.
М.Т.И.
3 НОХД No 61/2014, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Х.Т. Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 29.9.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т. – роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като собственик на ЕТ „Майор - А.Т.”, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2013г. в гр.Китен, обл.Бургаска, ул.„Странджа” №13, в търговски обект, като собственик на ЕТ „Майор - А.Т.” с ЕИК 202099079, без съгласието на притежателя на изключителните права Adidas International Marketing B. V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В/ и Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, представлявано от юридически представител „АРСИС Консултинг” ЕООД, гр. София с ЕИК 131289486, с пълномощник Виолета Стефанова Събева, упълномощена с пълномощно от 25.09.2013г. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД, гр. София - Велизар Драгомиров Соколов, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 9бр. комплекта детски анцузи марка „Аdidas” на стойност 616.50 лева, 12бр. дамски тениски марка „Аdidas” на стойност 606.00 лева, 28бр. шушлякови шорти марка „Аdidas” на стойност 1526.00 лева, 6бр. потници марка „Аdidas” на стойност 300.00 лева, 1бр. комплект анцуг шушляков марка „Аdidas” на стойност 122.50 лева, 72бр. мъжки тениски марка „Аdidas” на стойност 4140.00 лева, 5бр. мъжки комплект анцуг с качулка марка „Аdidas” на стойност 665.00 лева, 15бр. дамски комплект анцуг с качулка марка „Аdidas” на стойност 1942.50 лева, 3бр. дамски клин марка „Аdidas” на стойност 168.00 лева, 2бр. дамски потник марка „Аdidas” на стойност 100.00 лева и 1бр. анцунгова горница марка „Аdidas” на стойност 64.00 лева, всичко на обща стойност 10250.50 лева - престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на основание чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба. На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК съдът НАЛАГА едно общо наказание на подсъдимия А.Х.Т. измежду наказанията по настоящата присъда и наказанието по Присъда №16 по НОХД №13/2014г. на РС Царево в размер на по-тежкото от тях, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание, което законът предвижда в разпоредбата на чл.172б, ал.1 от НК, а именно глоба. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяното до момента наказание Пробация, считано от 08.04.2014г.
А.Х.Т.
4 НОХД No 72/2014, III състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Б.Б. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 16.9.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Б.Б. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в лек автомобил марка „Опел”, модел „Виваро“, с рег.№ ***, собственост на С.Р.Х., без съгласието на притежателите на изключителните права Tommy Hilfiger Licensing, LLC, USA; DIESEL S.p.A., IT; представлявано от юридически представител „Турку, Т. *** с ЕИК 175228104 и/или А.С.Т., представлявано от пълномощник Пламена П. Попова, преупълномощена с пълномощно от 11.04.2014год. от А.С.Т., GIORGIO ARMANI S.p.A. представлявано от юридически представител И.М.М., упълномощена с пълномощно от 20.01.2010 г. и LACOSTE S.A., FR, представлявано от адвокатско дружество „Павлов и Ко” с пълномощник Момчил Юриев Лазаров, упълномощен с пълномощно от 26.08.2013г. от Хосе Луис Дюран, използвал в търговската дейност /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 7бр. дънкови панталони ведно с колани марка „Армани” на стойност 402.50 лева, 10бр. дамски дънкови панталони марка „Дизел” на стойност 600.00 лева, 4бр. спортни шушлякови якета без качулка марка „Томи Хилфигер” на стойност 210.00 лева, 8бр. спортни шушлякови якета с качулка марка „Томи Хилфигер” на стойност 420.00 лева, 4бр. детски спортни шушлякови якета с качулка марка „Томи Хилфигер” на стойност 130.00 лева, 4бр. спортни шушлякови якета без качулка марка „Лакосте” на стойност 210.00 лева и 12бр. спортни шушлякови якета с качулка марка „Лакосте” на стойност 630.00 лева, всичко на обща стойност 2 602.50 лева, като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, поради което и на осн.172б, ал.2, предл. първо, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, вр. чл.58а, ал.4 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.172б, ал.2 от НК кумулативно наказание ГЛОБА. Веществените доказателства – 7бр. дънкови панталони с колани марка GIORGIO ARMANI, 10бр. дамски дънкови панталони марка DIESEL, 4бр. спортни шушлякови якета без качулка марка TOMMY HILFIGER, 8бр. спортни шушлякови якета с качулка марка TOMMY HILFIGER, 4бр. детски спортни шушлякови яке с качулка марка TOMMY HILFIGER, 4бр. спортни шушлякови якета без качулка марка LAKOSTE и 12бр. спортни шушлякови якета с качулка марка LAKOSTE, които се намират на съхранение в РУП-Приморско на осн. чл.172б, ал.3, във вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и следва да бъдат унищожени от органите на РУП-Приморско.
И.Б.Б.
Мотиви от 29.9.2014г.
Мотивите изготвени в срок.
5 НОХД No 79/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.И.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №79/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и подсъдимия Г.И.К. – роден на *** год. в гр. София, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Даниел С., съгласно което подсъдимият Г.И.К., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343в ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 03.05.2014 год. в около 00.10 часа в гр. Царево, обл. Бургаска по ул. “Михаил Герджиков” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Ауди” модел А3 с рег. № *** в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наложено с Наказателно постановление № 301 от 09.05.2013 год., на Началника на сектор “ПП” при ОДМВР - Сливен влязло в сила на 16.10.2013 год., Наказателно постановление № 377 от 13.05.2013 год. на Началника на сектор “ПП” при ОДМВР - Сливен, влязло в сила на 16.10.2013 год. и Наказателно постановление № 827 от 17.06.2013 год. на Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР - Сливен, влязло в сила на 19.10.2013 год. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, на осн. чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, ал.1 и ал.2 от НК подсъдимия Г.И.К., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноски по делото няма. Веществени доказателства няма. Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Г.И.К.
В законна сила от 10.9.2014г.
6 НОХД No 98/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Б.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 1.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №98/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия И.Б.И. - роден на ***г***, адрес ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.И., съгласно което обвиняемият И.Б.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 22.08.2014г., около 02.05 часа по ул.„Явор" в гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Явор", ул.„Ропотамо", ул.„Люляк", ул.„Ропотамо" и улица „Тропик" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген», модел «Голф», с рег.№ **, след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно - 1,50 %о /едно цяло и петдесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със съдебно-медицинска експертиза на д-р К. ** - Началник на Отделение по съдебна медицина при "МБАЛ Бургас". За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. И.Б.И., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия И.Б.И., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.08.2014 год.
И.Б.И.
В законна сила от 1.9.2014г.
7 НОХД No 99/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Д.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 2.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №99/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д.Д.Н. - род. на *** ***, адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като мениджър маркетинг и продажби към „Старт инженеринг” АД, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият Д.Д.Н. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 23.08.2014г., около 01.40 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул."Ропотамо", в посока към ул."Иглика" управлявал моторно превозно средство -лек автомобил марка "Ауди", модел "А3", с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 /едно цяло и две/ на хиляда, а именно 1,52 /едно цяло и петдесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта №740/25.08.2014год. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК, НАЛАГА на обв. Д.Д.Н. ЕГН ********** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия Д.Д.Н. ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 23.08.2014 год.
Д.Д.Н.
В законна сила от 2.9.2014г.
8 НОХД No 100/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 4.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №100/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С.С.В. – роден на ***г*** с адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като технически организатор „Хот плейс” ЕООД, осъждан - реабилитиран, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.П.Ч., съгласно което обвиняемият С.С.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 30.08.2014год. в около 05,25 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул."Ропотамо" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Опел" модел "Астра" с per. №**, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,54 /едно цяло петдесет и четири/ промила на хиляда установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза № 421/2014г. на лекар в отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. С.С.В., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА; На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия С.С.В., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
С.С.В.
В законна сила от 4.9.2014г.
9 НОХД No 102/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Р.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 8.9.2014г.
НЕ ОДОБРЯВА внесеното споразумение. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура Царево.
И.Р.И.
10 НОХД No 103/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.С.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №103/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия М.С.Ш. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.С.Ч., съгласно което обвиняемият М.С.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 05.09.2014 г. около 14.55 часа в гр.Приморско, Бургаска обл., по ул.„Трети март” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фиат”, модел „Пунто”, с рег. № СА 1060 ТК, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.49 промила, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410+ с инв. № 0241. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. М.С.Ш., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 /сто/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия М.С.Ш., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.09.2014 год.
М.С.Ш.
В законна сила от 10.9.2014г.
11 НОХД No 104/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО О.В.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 12.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №104/2014г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Евтимова и обвиняемия О.В.Ш. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Г.К., съгласно което обвиняемият О.В.Ш. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че на 06.09.2014г. около 00.20 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.„Иглика” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло”, с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, а именно 1.99 промила, установено по надлежния ред – със съдебно медицинска експертиза № 433/2014 г. на съдебно медицинско отделение при МБАЛ АД, гр. Бургас. За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, НАЛАГА на обв. О.В.Ш., ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично ЗА СРОК ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни ЗА СРОК ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото – 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия О.В.Ш., ЕГН **********, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.09.2014 год.
О.В.Ш.
В законна сила от 12.9.2014г.
12 АНД No 400/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.И.Б. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.9.2014г.
ПРИЗНАВА Видин Димитров Данаилов, ЕГН ********** *** за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2013 год. в гр. Приморско, Бургаска област действайки в условията на продължавана престъпна дейност без надлежно разрешително придобил от неустановено лице и държал до 22.40 часа на 23.07.2013 год. в гр. Китен, Бургаска област, ул.Съединение, в себе си високо рисково наркотично вещество КОНОП, /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,738 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 10,20 % /осем/ тегловни процента на стойност 4,43 лева /четири лева и четиридесет и три стотинки/, като 1 грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо във вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
К.И.Б.
Мотиви от 11.9.2014г.
13 АНД No 404/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.М.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.9.2014г.
ПРИЗНАВА Ц.М.И., родена на ***г***, ЕГН **********, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, ученичка в 12 клас в музикално училище „Добри Чинтулов” за ВИНОВНА за това, че на неустановена дата през м. юли 2014 год. в гр. Приморско обл. Бургаска, без надлежно разрешително придобила от неустановено в хода на разследването лице и държала до 19.07.2014 год. в себе си и в квартирата си - стая на партерен етаж в хотелски комплекс „**", гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „**" № 15 високорискови наркотични вещества - коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0.251 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 4.10 % тегловни процента на стойност 1.51 лева, метамфетамин с нетно тегло 0.401 грама, със съдържание на основно вещество 19.00 % на стойност 10.03 лева и метамфетамин с нетно тегло 0.027 грама, със съдържание на основно вещество 10.70 % на стойност 0.68 лева, всичко на обща стойност 12.22 лева - един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам, а един грам МЕТАМФЕТАМИН е на стойност 25.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Ц.М.И.
Мотиви от 11.9.2014г.
14 ЧНД No 803/2014, III състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК ОБЩИНА ЦАРЕВО ЧРЕЗ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ - КМЕТ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 19.9.2014г.
Уважава