РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2010г. до 30.09.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 59/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.С.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 02.09.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. С. М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 09.02.2010г. до 25.03.2010г. в гр.А., обл.Б., ул.Я. №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00лв. /хиляда/ лева.
С.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.М. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.Папия №6, временен адрес ***9, български гражданин от ромски произход, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 09.02.2010г. до 25.03.2010г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска, ул.Яна №29 сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00лв. /хиляда/ лева.
Мотиви от 03.09.2010г.
Мотивите предадени на 03.09.2010г.
 
2 НОХД No 61/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.А.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 02.09.2010г.
Прекратява съдебното производство по НОХД №61/2010г. по описа на ЦРС и изпраща делото на РП Царево.
 
3 НОХД No 94/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.С.Ж.,
К.Д.И.,
РУП ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 02.09.2010г., в законна сила от 02.09.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Р.С.Ж.със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му С.К.Ж., съгласно условията на което подсъдимият Р.С. Ж. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 24.06.2010 год. в гр.Царево, обл. Бургаска, кв.“Василико”, от бивше военно поделение, в съучастие като съизвършител с подс. К.Д.И., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – мотика, отнел от владението на св. А.А.Ш.– ***, собственост на Регионален сектор “Недвижими имоти” към Министерство на отбраната движими вещи – 9 метра ел. проводник “СВТ” 19 х 1,5.6/1kv на стойност 55.53 лева, 15 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 4.6/1kv на стойност 24.45 лева, 8 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 16.6/1kv на стойност 45.28 лева и 8 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 2,5.6/1kv на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 137.26 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК подсъдимият Р.С.Ж. на основание чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес -***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия К.Д.И.със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М. Б., със съгласието и на родителя му А.Д.А., съгласно условията на което подсъдимият К.Д.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 24.06.2010 год. в гр.Царево, обл. Бургаска, кв.“Василико”, от бивше военно поделение №26220, в съучастие като съизвършител с подс. Р.С.Ж., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – мотика, отнел от владението на св. А.А.Ш. –***, собственост на Регионален сектор “Недвижими имоти” към Министерство на отбраната движими вещи – 9 метра ел. проводник “СВТ” 19 х 1,5.6/1kv на стойност 55.53 лева, 15 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 4.6/1kv на стойност 24.45 лева, 8 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 16.6/1kv на стойност 45.28 лева и 8 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 2,5.6/1kv на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 137.26 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК подсъдимият К.Д.И. на основание чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес - ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 9 метра ел. проводник “СВТ” 19 х 1,5.6/1kv, 15 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 4.6/1kv, 8 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 16.6/1 kv и 8 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 2,5.6/1kv, намиращи се на съхранение в РУП - Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им - Регионален сектор “Недвижими имоти” към Министерство на отбраната.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 137.26 лв. са възстановени.
ОСЪЖДА подсъдимите Р.С. Ж. и К.Д.И. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 55.00лв. за разноски по делото.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №94/2010г. по описа на Районен съд гр. Царево.
Определението е окончателно.

Р.С.Ж.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Р.С.Ж.със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му С.К.Ж., съгласно условията на което подсъдимият Р.С. Ж. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 24.06.2010 год. в гр.Царево, обл. Бургаска, кв.“Василико”, от бивше военно поделение, в съучастие като съизвършител с подс. К.Д.И., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – мотика, отнел от владението на св. А.А.Ш.– ***, собственост на Регионален сектор “Недвижими имоти” към Министерство на отбраната движими вещи – 9 метра ел. проводник “СВТ” 19 х 1,5.6/1kv на стойност 55.53 лева, 15 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 4.6/1kv на стойност 24.45 лева, 8 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 16.6/1kv на стойност 45.28 лева и 8 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 2,5.6/1kv на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 137.26 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК подсъдимият Р.С.Ж. на основание чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес -***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.


К.Д.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №94/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия К.Д.И.със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М. Б., със съгласието и на родителя му А.Д.А., съгласно условията на което подсъдимият К.Д.И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 24.06.2010 год. в гр.Царево, обл. Бургаска, кв.“Василико”, от бивше военно поделение №26220, в съучастие като съизвършител с подс. Р.С.Ж., след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство – мотика, отнел от владението на св. А.А.Ш. –***, собственост на Регионален сектор “Недвижими имоти” към Министерство на отбраната движими вещи – 9 метра ел. проводник “СВТ” 19 х 1,5.6/1kv на стойност 55.53 лева, 15 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 4.6/1kv на стойност 24.45 лева, 8 метра ел. проводник “СВТ” 2 х 16.6/1kv на стойност 45.28 лева и 8 метра ел. проводник “СВТ” 3 х 2,5.6/1kv на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 137.26 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК подсъдимият К.Д.И. на основание чл.197 т.3, вр. чл.195 ал.1 т.4 предл. второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес - ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.


 
4 НОХД No 96/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.М.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 03.09.2010г., в законна сила от 03.09.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №96/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.М.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 26.07.2010 год. около 05.25ч. в гр.Китен, Бургаска област, по ул.Сранджа управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.58 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Алкотест Дрегер» 7410+ с инв. №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият С.М.И. ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С.М.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от 26.07.2010г.
Разноски по делото няма.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 96/2010г.
Определението е окончателно.

С.М.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №96/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С.М.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 26.07.2010 год. около 05.25ч. в гр.Китен, Бургаска област, по ул.Сранджа управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.58 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство «Алкотест Дрегер» 7410+ с инв. №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият С.М.И. ще изтърпи наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С.М.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от 26.07.2010г.
Разноски по делото няма.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 96/2010г.
Определението е окончателно.

 
5 Гражданско дело No 32/2010, I състав Облигационни искове ГЛОБЪЛ НЕТ СОЛЮШЪНС ЕООД ЕТ КРАСИ - КРАСИМИРА СТОЙКОВА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.09.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ЕТ”Краси-К.С.”***, че дължи на „Глобъл-Нет Солюшънс”ЕООД, ЕИК-131179449, гр.София, ул.Цариградско шосе №119А, сумата от 14,43лв., представляваща претендираните лихви върху главницата за периода от 11.02.2010г. до 28.06.2010г., както и сумата от 25,00лв. за разноски по заповедното производство и осъжда ответницата да заплати тази сума на ищеца, като отхвърля иска в останалата му част - за претендираната главница в размер на 369,50лв. и претендирани лихви в размер на 18,43лв., като неоснователен.
ОСЪЖДА ЕТ”Краси-К.С.” да заплати на „Глобъл-Нет Солюшънс”ЕООД направените в настоящото производство разноски в размер на 225,00лв.

 
6 Гражданско дело No 34/2010, I състав Развод и недейств. на брака М.И.Г. Т.Г.Г.,
ДСП ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.09.2010г., в законна сила от 07.09.2010г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.И.Г., ЕГН-**********,*** и Т.Г.Г., ЕГН-**********,***, сключен на ````. в ``````, с акт за брак № `/````., поради постигнатото сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите и
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях

 
7 НАХД No 348/2010, I състав Административни дела И.Н.Н. ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО,
Д.К.Я.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.09.2010г.
НП-отменено ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 13 от 23.05.2010г. на кмета на Община Приморско, с което на И.Н.Н., ЕГН-********** *** `````, на основание чл.45, ал.2 от Наредбата за управление и стопанисване на зелената система на територията на Община Приморско е наложена глоба в размер на 1500лв.
 
8 ЧНД No 804/2010, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО,
К.С.И.
  Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 07.09.2010г.
Оставя без уважение
 
9 Гражданско дело No 131/2009, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ К.П.К.,
А.П.К.,
Т.П.А.,
Х.Г.М.,
К.Г.М.,
З.К.С.,
К.С.П.,
Ф.П.Ф.,
Д.П.М.,
З.Ф.Б.,
М.П.С.,
В.С.Л.,
М.С.С.,
М.П.Т.,
И.А.И.,
С.П.С.,
П.К.С.,
С.А.К.,
Т.А.К.
Д.К.А.,
П.К.Ф.,
К.К.Ф.
Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 08.09.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело, поради недопустимост на иска.
 
10 Гражданско дело No 29/2010, I състав Облигационни искове БУЛАВТО-2003 ООД БЪЛГАРОПОЛ 91 ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.09.2010г., в законна сила от 08.09.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Българопол 91”ЕООД, ЕИК-147092323, гр.Приморско, ул.Ропотамо №68, че дължи на „Булавто-2003”ООД, ЕИК-102851355, гр.Бургас, к-с Меден рудник бл.192, ет.3, сумата от 2`264,64лв., представляваща възнаграждение за извършени транспортни услуги, мораторна лихва за периода от 06.12.2007г. до 28.02.2010г. в размер на 817,64лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.03.2010г. до окончателното изплащане, както и сумата от 320,00лв. за разноски по заповедното производство и осъжда ответника да заплати тези суми на ищеца.
ОСЪЖДА „Българопол 91”ЕООД да заплати на „Булавто-2003”ООД направените в настоящото производство разноски в размер на 320,00лв.

 
11 Гражданско дело No 37/2010, I състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД С.Й.Б. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.09.2010г., в законна сила от 08.09.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на С.Й.Б., ЕГН-**********,***, че дължи на “Ти Би Ай Кредит”ЕАД, ЕИК-121554961, гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев №52-54, сумата от 577,84лв., от които неизплатена главница в размер на 486,23лв. за невърнат кредит по договор за финансиране №8375310420, такса обслужване в размер на 22,40лв., договорна лихва от 65.66лв. за периода 01.07.2009г. до 15.02.2010г. и неустойка от 3.45лв. за периода от 01.07.2009г. до 15.02.2010г., както и сумата от 125,00лв. за разноски по заповедното производство и осъжда ответника да заплати тези суми на ищеца.
ОСЪЖДА С.Й.Б. да заплати на “Ти Би Ай Кредит”ЕАД направените в настоящото производство разноски в размер на 125,00лв.

 
12 НОХД No 73/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.М.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 09.09.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. М. А. - ЕГН *** това, че на 17.05.2010г. в гр.П. обл.Б. по ул.Р. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ф.”, модел “Г.” с рег. № ***, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наказателно постановление №1412/2009г. на Началника на РУМВР гр.Ямбол, влязло в законна сила на 13.09.2009г., с наказателно постановление №11579/2009г. на Началника на сектор ПП ОДМВР гр.Бургас, влязло в законна сила на 29.12.2009г. и наказателно постановление №2444/2009г. на Началника на РУМВР гр.Ямбол, влязло в законна сила на 30.12.2009г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложено на подсъдимия А. М. А. с Определение №110 от 20.12.2007г. по НЧД №344/2007г. на Окръжен съд – гр.Ямбол, с което е заменено наложеното наказание „Пробация” по споразумение по НОХД №1667/2006г. на Ямболски районен съд, с ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

А.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. М. А. - ЕГН *** това, че на 17.05.2010г. в гр.П. обл.Б. по ул.Р. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ф.”, модел “Г.” с рег. № ***, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред с наказателно постановление №1412/2009г. на Началника на РУМВР гр.Ямбол, влязло в законна сила на 13.09.2009г., с наказателно постановление №11579/2009г. на Началника на сектор ПП ОДМВР гр.Бургас, влязло в законна сила на 29.12.2009г. и наказателно постановление №2444/2009г. на Началника на РУМВР гр.Ямбол, влязло в законна сила на 30.12.2009г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложено на подсъдимия А. М. А. с Определение №110 от 20.12.2007г. по НЧД №344/2007г. на Окръжен съд – гр.Ямбол, с което е заменено наложеното наказание „Пробация” по споразумение по НОХД №1667/2006г. на Ямболски районен съд, с ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

Мотиви от 16.09.2010г.
Мотивите предадени на 16.09.2010
 
13 Гражданско дело No 23/2010, I състав Облигационни искове С.Д.Ц. М И В ХМ-ИНВЕСТ ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.09.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск, с който С.Д.Ц., ЕГН-**********, моли съда да осъди “М и В ХМ-Инвест”ЕООД, ЕИК-102733874, да й заплати сумата от 5`838,00лв., ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното изплащане.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск, с който С.Д.Ц., ЕГН-**********, моли съда да се задължи “М и В ХМ-Инвест”ЕООД, ЕИК-102733874, да отстрани за своя сметка всички недостатъци по сграда, находяща се в с.Л, с идентификатор 44094.501.168.3, построена в поземлен имот с идентификатор 44094.501.168 по кадастралната карта на селото, изразяващи се в напукана и олющена мазилка по цялата фасада на сградата, обратен наклон на улуците, течове в сградата, водещи до мокри стени във всички сезонни апартаменти, течове край тръбите на отдушниците в баните на всички апартаменти.

 
14 Гражданско дело No 205/2007, I състав Делби Д.Я.Б.,
Б.Г.Б.,
А.Я.А.,
З.Х.Д.,
С.Х.Д.
И.Г.Ш. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.09.2010г.
ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственици: Д.Я.Б., ЕГН-**********, Б.Г.Б., ЕГН-**********, А.Я. А, ЕГН-**********,***, З.Х.Д. ЕГН-********** и С.Х.Д. ЕГН-**********,***, на следните недвижими имоти: 1.Поземлен земеделски имот № 62459.3.16 по кадастралната карта на с.Резово, обл.Бургаска, м.Бакъра/Макриевци, с площ от 30,016дка; 2.Поземлен земеделски имот № 62459.9.101 по кадастралната карта на с.Резово, обл.Бургаска, м.Кирельовци, с площ от 1,146дка; 3.Поземлен земеделски имот № 62459.23.7 по кадастралната карта на с.Резово, обл.Бургаска, м.Църквището, с площ от 19,988дка; 4.Поземлен имот № 62459.501.15, в урбанизираната територия на с.Резово, обл.Бургаска, с площ от 1`063кв.м.
ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик: И.Г. Ш, ЕГН-********** ***, на следния недвижим имот: Поземлен земеделски имот № 62459.8.98 по кадастралната карта на с.Резово, обл.Бургаска, м.Кирельовци, с площ от 15,202дка.
За държавни такси:
ОСЪЖДА Д.Я.Б., Б.Г.Б., А.Я. А, З.Х.Д. и С.Х.Д. да заплатят по сметка на РС-Царево сумата от 21`884,54лв., държавна такса за поставения в техен дял имущество.
ОСЪЖДА И.Г. Ш да заплати по сметка на РС-Царево сумата от 4`743,02лв., държавна такса за поставения в негов дял имущество.

 
15 ЧГД No 1357/2010, I състав Други ЧГД Т.И.Р.,
З.Б.Р.
  Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 14.09.2010г.
Разрешава на молителите да изтеглят от детския влог на малолетната си дъщеря сумата от 522.92 лева
 
16 НОХД No 87/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Ф.И.,
В.В.К.,
Н.В.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 17.09.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Ф.И., ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 17.04.2010г. в местността “П.”, землището на с.Б., обл.Б. подсъдимият И. Ф. И. в съучастие като съизвършител с подсъдимите В. В. К. и Н. В.К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “Щил – 260”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С. Ж. – МОЛ на ГПУ – М. Т., собственост на ГПУ – М. Т.движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието е извършено от подсъдимия И. в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение общото наказание определено на подсъдимия И. Ф. И. по НОХД №219/2007г. по описа на РС Котел, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В. К. - ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 17.04.2010г. в местността “П.”, землището на с.Б., обл.Б. в подсъдимият В. В. К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите И.Ф.И. и Н.В.К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “Щил – 260”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С. Ж. – МОЛ на ГПУ – М. Т., собственост на ГПУ – М. Т. движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.В. К.- ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 17.04.2010г. в местността “П.”, землището на с.Б., обл.Б. в подсъдимият Н. В.К.в съучастие като съизвършител с подсъдимите И.Ф.И. и В. В.К. след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “Щил – 260”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С.Ж. – МОЛ на ГПУ – М. Т., собственост на ГПУ – М. Т. движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

И.Ф.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Ф. И. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 17.04.2010г. в местността “П.”, землището на с.Б., обл.Б. подсъдимият И.Ф. И. в съучастие като съизвършител с подсъдимите В. В. К. и Н. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “Щил – 260”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С.Ж. – МОЛ на ГПУ – М. Т., собственост на ГПУ – М. Т. движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието е извършено от подсъдимия И. в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение общото наказание определено на подсъдимия И.Ф.И. по НОХД №219/2007г. по описа на РС Котел, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

В.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В. К.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 17.04.2010г. в местността “П.”, землището на с.Б. обл.Б.в подсъдимият В. В.К. в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. Ф. И.и Н. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “Щил – 260”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С. Ж. – МОЛ на ГПУ – М. Т., собственост на ГПУ – М. Т. движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Н.В.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н. В.К.- ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 17.04.2010г. в местността “П., землището на с.Б. обл.Б. в подсъдимият Н. В. К.в съучастие като съизвършител с подсъдимите И. Ф. И.и В. В. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка “Щил – 260”, 1бр. права лопата и 1бр. кирка отнели от владението на Д. С.Ж. – МОЛ на ГПУ – М. Т., собственост на ГПУ – М. Т. движима вещ – 41м. ел. проводник СВТ 3х95 кв. мм. + 50 кв. мм. на стойност 2031.41лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена - престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3/. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Мотиви от 29.09.2010г.
Мотивите предадени на 29.09.2010
 
17 Гражданско дело No 31/2010, II състав Вещни искове АХТОПОЛ ТУРИСТ ЕООД Г.И.С.,
М.П.С.,
Н.Д.П.,
К.Д.П.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 20.09.2010г.
Прекратява производството и изпраща по подсъдност на Окръжен съд Бургас
 
18 Гражданско дело No 64/2010, II състав Облигационни искове ХАЙНИ ООД ПАРАПАНОВИ-98 ЕООД,
ЕТ ВОД-СКОР-ТЕЛ-КРЪСТЬО ПАРАПАНОВ
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 20.09.2010г.
Прекратява производството, паради отказ от предявения иск
 
19 НОХД No 67/2010, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Т.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 20.09.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.К. - ЗА ВИНОВЕН в това че: На 12.02.2009г. в дома си – стая в апартамент, находящ се в гр.П., ул. ***, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество АМФЕТАМИН – СОЛ със съдържание на основното вещество 1,50 % допълнително добавен кофеин с нетно тегло 9,778 гр. на стойност 293.34 лв. – 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.2000г. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1988г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000г. – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, като ГО ОПРАВДАВА за другата форма на изпълнителното деяние на престъплението – че през 2009г. без надлежно разрешително придобил това наркотично вещество от неустановено в хода на разследването лице, поради недоказаност на обвинението в тази част.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.Т.К., със снета по - горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Царево сумата в размер на 42.00 лв. за разноски по делото.

Наркотичните вещества АМФЕТАМИН–СОЛ със съдържание на основното вещество 1,50 % допълнително добавен кофеин с нетно тегло 9,778 гр. се отнемат в полза на държавата, на основание чл. 354”а”, ал. 6 от НК.
Семената от коноп с нетно тегло 0,491 грама се отнемат в полза на държавата.

Г.Т.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.К. - ЗА ВИНОВЕН в това че: На 12.02.2009г. в дома си – стая в апартамент, находящ се в гр.П., ул. ***, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество АМФЕТАМИН – СОЛ със съдържание на основното вещество 1,50 % допълнително добавен кофеин с нетно тегло 9,778 гр. на стойност 293.34 лв. – 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева, съгласно постановление №23 на МС от 29.01.2000г. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1988г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000г. – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, като ГО ОПРАВДАВА за другата форма на изпълнителното деяние на престъплението – че през 2009г. без надлежно разрешително придобил това наркотично вещество от неустановено в хода на разследването лице, поради недоказаност на обвинението в тази част.


Мотиви от 01.10.2010г.
Мотивите предадени на 01.10.2010
 
20 НАХД No 357/2010, I състав По ЗД по пътищата И.Г.Ч. РУП ЦАРЕВО,
Д.И.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.09.2010г.
НП-изменено, ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 152 от 16.07.2010г. на началника на РУМВР-Царево против И.Г.Ч., ЕГН-**********,***, в частта му досежно размера на наложеното наказание лишаване от правоуправление и постановява: НАЛАГА на И.Г.Ч. един месеца лишаване от право да управлява МПС
 
21 НАХД No 359/2010, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Т.М.А. РИОСВ ГР. БУРГАС,
Е.С.С.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.09.2010г.
НП-потвърдено, ОСТАВЯ без уважение жалбата на Т.М.А., ЕГН-********** ***, срещу наказателно постановление № 47/12.07.2010г. на за директора на РИОСВ-гр.Бургас, с което за нарушение по чл.81, ал.3, вр. ал.1 от ЗЗТ му е наложена глоба в размер на 100лв. (сто лева) и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
22 ЧНД No 808/2010, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Д.С.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
  Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 20.09.2010г.
Уважава
 
23 НАХД No 364/2010, I състав По ЗД по пътищата А.И.А. РУП - ПРИМОРСКО,
М.С.С.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.09.2010г.
НП-потвърдено, ОСТАВЯ без уважение жалбата на А.И.А.,***, ЕГН-**********, ПРОТИВ наказателно постановление № 225 от 26.07.2010г. на началника на РУМВР-Приморско, с което за нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП му са наложени глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца
 
24 Гражданско дело No 87/2010, I състав Други дела З.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ГР.БУРГАС Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 27.09.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
25 НАХД No 365/2010, I състав Административни дела Г.Т.Т. РУП ЦАРЕВО,
П.Т.Ч.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.09.2010г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1 от 03.08.2010г. на РУ”Полиция”-Царево против Г.Т.Т., ЕГН-********** ***, в частта му досежно размера на наложеното наказание глоба и постановява: НАЛАГА на Г.Т.Т. „глоба" в размер на 500(петстотин) лева.
 
26 Гражданско дело No 234/2008, II състав Вещни искове В.В.В.,
Е.В.И.
Ж.В.В.,
К.К.В.,
Д.В.Д.,
С.С.Д.,
Б.С.М.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 28.09.2010г.
Прекратява производството по гр. д.№234/2008г. по описа на РС Царево.
 
27 НАХД No 340/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Е.И.Д. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 28.09.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по н.а.х.д.№ 340 по описа за 2010 година и ВРЪЩА делото на прокурора
Е.И.Д.
Мотиви от 28.09.2010г.
 
28 ЧГД No 2002/2010, I състав Съдебни поръчки   С.С.Р.,
А.А.Б.,
А.Р.Ж.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 29.09.2010г.
Прекратява производството по делото. Цялото дело да бъде изпратено на делегиращия съд.