РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2010г. до 31.05.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 1129/2010, I състав Други ЧГД М.В.Т.   Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 03.05.2010г.
Разрешава на М.Н. в качеството й на настойник на М.Т. да изтегли сумата от 2000(две хиляди) лева от личната сметка на същия в Банка ДСК
 
2 НОХД No 34/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Н.Б.Ц.,
Д.Р.Д.,
З.Л.С.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 03.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Б.Ц. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, временен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б."а" и "б" от НК, поради което и на осн. чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б."а" и "б" от НК и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНС.ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Р.Д. - роден на *** ***, адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН по престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки: 1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3/. 250 /двеста и петдесет / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ГОДИНИ.ПРИЗНАВА подсъдимия З.Л.С. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН по престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки: 1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3/. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.ОСЪЖДА подсъдимите Н.Б.Ц., Д.Р.Д. И З.Л.С. да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер по 19.53 лв. за всеки един от подсъдимите за разноски по делото.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА на съхранение в РС Царево - 2бр. ръкавици, изработени от кожа и текстил, 1бр. прожектор, зелен на цвят с надпис "Вега", 1бр. клещи с пластмасови дръжки, жълти на цвят, 3бр. найлонови торби, тип пазарски, 1бр. найлонова торба с надпис "СВА", 1бр. найлонов чувал, 1бр. отверка зелена на цвят, тип звезда, 1бр. отверка зелена на цвят, права, 2бр. ръкавици, лилави на цвят, изработени от текстил и гумирани на дланите с надпис "Shova" СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.


Н.Б.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Б.Ц. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, временен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 29.01.2009 г. в гр.Китен, обл.Бургаска, от ***подсъдимият Н.Б.Ц. в съучастие като съизвършител с подсъдимите З.Л.С. и Д.Р.Д., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка "Форд", модел "Транзит" с рег. № Н 0329 АР, собственост на М.Й.П., отнели от владението на И.И.И., собственост на И.И.И. движима вещ - хладилник с фризер на стойност 2 247.00 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив и не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б."а" и "б" от НК, поради което и на осн. чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б."а" и "б" от НК и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим съгласно чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНС.
Д.Р.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Р.Д. - роден на *** ***, адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 29.01.2009 г. в гр.Китен, обл.Бургаска, от ***подсъдимият Д.Р.Д. в съучастие като съизвършители с подсъдимите З.Л.С. и Н.Б.Ц., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка "Форд", модел "Транзит" с рег. № Н 0329 АР, собственост на М.Й.П., отнели от владението на И.И.И., собственост на И.И.И. движима вещ - хладилник с фризер на стойност 2 247.00 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е върната на собственика й - престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3/. 250 /двеста и петдесет / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ГОДИНИ.

З.Л.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия З.Л.С. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 29.01.2009 г. в гр.Китен, обл.Бургаска, от ***подсъдимияj З.Л.С. в съучастие като съизвършители с подсъдимите Д.Р.Д. и Н.Б.Ц., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на моторно превозно средство - товарен автомобил марка "Форд", модел "Транзит" с рег. № Н 0329 АР, собственост на М.Й.П., отнели от владението на И.И.И., собственост на И.И.И. движима вещ - хладилник с фризер на стойност 2 247.00 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е върната на собственика й - престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т.4, предл. първо и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл.55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3/. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.


Мотиви от 12.05.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
3 НОХД No 44/2010, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Р.М.,
РУ НА МВР ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 03.05.2010г., в законна сила от 03.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №44/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия А.Р.М. /Azzam Riad Metlej/ - роден на *** ***, Ливан, живущ ***, ливанец, ливански гражданин, постоянно пребиваващ в Р.България, със средно образование, работи като управител на "Давид"ООД, разведен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, а именно, че на 19.02.2010г. в с. Лозенец, обл. Бургаска, в магазин на ул. Странджа №4 държал на склад акцизни стоки без бандерол - 50 бр. кутии с цигари, марка "Мерилин слим" /Merilyn Slims/ 80 мм., на стойност 150.00 лв., 80 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80мм., на стойност 224.00лв., 1520 грама насипен тютюн в полиетиленови торбички по 95 грама, без марка на стойност 172.38 лв., 19 бр. кутии с цигари, марка "Смокер" /SMOKER - BIO FILTER-BLUE/, 80 мм., на стойност 49.40 лв., 20 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80 мм., на стойност 56.00 лв., 10 бр. кутии с цигари, марка "Топ 10" /ТОP - 10, Virginia Blend/, 80 мм., на стойност 18.00 лв., 19 бр. кутии с цигари, марка "Слимс Ракел" /Slims RAQUEL/, 80 мм., на стойност 57.00 лв. и 46 бр. кутии с цигари, марка "Сенатор-Класик" /SENATOR -Classic/, 80 мм., на стойност 138.00 лв., всичко на обща стойност 864.78 лв., когато такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия.
За посоченото престъпление на основание чл. 234, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемият А.Р.М., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - фирма "Давид"ООД гр. Приморско, със седалище гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. Трети март №49.
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК ще бъдат с продължителност от шест месеца.
На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
ОСЪЖДА А.Р.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 80.00 лв. за разноски по делото.
На основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б."а" от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 50 бр. кутии с цигари, марка "Мерилин слим" /Merilyn Slims/ 80 мм., 80 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80мм., 1520 грама насипен тютюн в полиетиленови торбички по 95 грама, без марка, 19 бр. кутии с цигари, марка "Смокер" /SMOKER - BIO FILTER-BLUE/, 80 мм., 20 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80 мм., 10 бр. кутии с цигари, марка "Топ 10" /ТОP - 10, Virginia Blend/, 80 мм., 19 бр. кутии с цигари, марка "Слимс Ракел" /Slims RAQUEL/, 80 мм. и 46 бр. кутии с цигари, марка "Сенатор-Класик" /SENATOR -Classic/, 80 мм., които се съхраняват в РУП - гр. Царево СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.
Причинени от деянието имуществени вреди няма.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №44/2010 г. по описа на ЦРС.

А.Р.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №44/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия А.Р.М. /Azzam Riad Metlej/ - роден на *** ***, Ливан, живущ ***, ливанец, ливански гражданин, постоянно пребиваващ в Р.България, със средно образование, работи като управител на "Давид"ООД, разведен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Т.С., съгласно условията на което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, а именно, че на 19.02.2010г. в с. Лозенец, обл. Бургаска, в магазин на ул. Странджа №4 държал на склад акцизни стоки без бандерол - 50 бр. кутии с цигари, марка "Мерилин слим" /Merilyn Slims/ 80 мм., на стойност 150.00 лв., 80 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80мм., на стойност 224.00лв., 1520 грама насипен тютюн в полиетиленови торбички по 95 грама, без марка на стойност 172.38 лв., 19 бр. кутии с цигари, марка "Смокер" /SMOKER - BIO FILTER-BLUE/, 80 мм., на стойност 49.40 лв., 20 бр. кутии с цигари, марка "Кинг-Голд" /KING Gold/, 80 мм., на стойност 56.00 лв., 10 бр. кутии с цигари, марка "Топ 10" /ТОP - 10, Virginia Blend/, 80 мм., на стойност 18.00 лв., 19 бр. кутии с цигари, марка "Слимс Ракел" /Slims RAQUEL/, 80 мм., на стойност 57.00 лв. и 46 бр. кутии с цигари, марка "Сенатор-Класик" /SENATOR -Classic/, 80 мм., на стойност 138.00 лв., всичко на обща стойност 864.78 лв., когато такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия.
За посоченото престъпление на основание чл. 234, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК обвиняемият А.Р.М., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - фирма "Давид"ООД гр. Приморско, със седалище гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. Трети март №49.
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК ще бъдат с продължителност от шест месеца.
На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.

 
4 НАХД No 320/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД Н.Г.К. ДЛС РОПОТАМО М.АРКУТИНО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.05.2010г.
НП-потвърдено ОСТАВЯ без уважение жалбата на Н.Г. ***, ЕГН-**********, срещу наказателно постановление № 4 от 29.01.2010г. на директора на Държавно ловно стопанство "Ропотамо" и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление изцяло като законосъобразно.
 
5 НАХД No 321/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД Ж.Н.К. ДЛС РОПОТАМО М.АРКУТИНО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.05.2010г.
НП-потвърдено ОСТАВЯ без уважение жалбата на Ж.Н. ***, ЕГН-**********, срещу наказателно постановление № 5 от 29.01.2010г. на директора на Държавно ловно стопанство "Ропотамо" и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление изцяло като законосъобразно.
 
6 ЧНД No 2005/2010, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Х.М.,
ЗАТВОРА ГР.БУРГАС
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 03.05.2010г.
Определя на С.Х.М. едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по споразумение по НОХД № 191/2009 год. на Районен съд - Айтос и присъда по НОХД № 73/2009 год. на Районен съд - Царево, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.
На осн. чл. 24 НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с още ДВА МЕСЕЦА и му НАЛАГА наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 25, ал. 2 НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание изтърпяната част, считано от 13.07.2009 г.

Определението подлежи на обжалване или протест в 15- дневен срок считано от днес пред БОС.

С.Х.М.
Определя на С.Х.М. едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по споразумение по НОХД № 191/2009 год. на Районен съд - Айтос и присъда по НОХД № 73/2009 год. на Районен съд - Царево, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.
На осн. чл. 24 НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с още ДВА МЕСЕЦА и му НАЛАГА наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 25, ал. 2 НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание изтърпяната част, считано от 13.07.2009 г. 
7 ЧНД No 2006/2010, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.М.М.,
ЗАТВОРА ГР.БУРГАС
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 03.05.2010г.
Определя на Х.М.М. едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду наказанията по НОХД 1176/2004 год. на Районен съд - Ямбол, Споразумение по НОХД № 1007/2005 год. на Районен съд - Бургас, Присъда по НОХД № 1100/2005 год. на Районен съд - Бургас, Присъда по НОХД № 1977/2005 год. на Районен съд - Бургас, Присъда по НОХД 164/2005 год. на Районен съд - Ямбол, Споразумение по НОХД № 555/2006 год. на Районен съд - Бургас, Споразумение по НОХД № 3270/2006 год. на Районен съд - Бургас и Присъда по НОХД № 2461/2007 год. на Районен съд - Бургас, а именно наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 24 от НК наказанието увеличава с още ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 25 ал.2 от НК приспада изцяло определеното увеличено общо наказание, поради изтърпяването му.
На основание чл. 23 ал.2 от НК присъединява наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, наложено по НОХД № 2461/2007 год. на Районен съд - Бургас, като на основание чл. 25 ал.2 от НК го приспада поради изтърпяването му.
На основание чл. 23 ал.3 от НК към така определеното увеличено общо наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА присъединява наказанието глоба в размер на 300 лв., наложено по НОХД № 555/2006 год. на Районен съд - Бургас.
На основание чл. 69 ал.1, вр. чл. 68 от НК привежда в изпълнение наказанието ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложено по НОХД 155/2003 год. на Районен съд - Бургас, като на основание чл. 61 т.3 от ЗИНЗС му определя първоначален общ режим, като на основание чл. 25 ал.2 от НК го приспада поради изтърпяването му.
На основание чл. 25 ал.1, вр. чл. 23 ал.1 от НК определя на Х.М.М. общо наказание в размер на най-тежкото измежду наказанията по споразумение по НОХД № 191/2009 год. на Районен съд - Айтос, споразумение по НОХД № 4248/2009 год. на Районен съд - Бургас и присъда по НОХД № 73/2009 год. на Районен съд - Царево, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 61 т.2 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.
На осн. чл. 24 НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с още ДВА МЕСЕЦА и му НАЛАГА наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 25, ал. 2 НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание изтърпяната част, считано от 13.07.2009 г.

Определението подлежи на обжалване или протест в 15- дневен срок считано от днес пред БОС.Х.М.М.
Определя на Х.М.М. едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду наказанията по НОХД 1176/2004 год. на Районен съд - Ямбол, Споразумение по НОХД № 1007/2005 год. на Районен съд - Бургас, Присъда по НОХД № 1100/2005 год. на Районен съд - Бургас, Присъда по НОХД № 1977/2005 год. на Районен съд - Бургас, Присъда по НОХД 164/2005 год. на Районен съд - Ямбол, Споразумение по НОХД № 555/2006 год. на Районен съд - Бургас, Споразумение по НОХД № 3270/2006 год. на Районен съд - Бургас и Присъда по НОХД № 2461/2007 год. на Районен съд - Бургас, а именно наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 24 от НК наказанието увеличава с още ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 25 ал.2 от НК приспада изцяло определеното увеличено общо наказание, поради изтърпяването му.
На основание чл. 23 ал.2 от НК присъединява наказанието ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, наложено по НОХД № 2461/2007 год. на Районен съд - Бургас, като на основание чл. 25 ал.2 от НК го приспада поради изтърпяването му.
На основание чл. 23 ал.3 от НК към така определеното увеличено общо наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА присъединява наказанието глоба в размер на 300 лв., наложено по НОХД № 555/2006 год. на Районен съд - Бургас.
На основание чл. 69 ал.1, вр. чл. 68 от НК привежда в изпълнение наказанието ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложено по НОХД 155/2003 год. на Районен съд - Бургас, като на основание чл. 61 т.3 от ЗИНЗС му определя първоначален общ режим, като на основание чл. 25 ал.2 от НК го приспада поради изтърпяването му.
На основание чл. 25 ал.1, вр. чл. 23 ал.1 от НК определя на Х.М.М. общо наказание в размер на най-тежкото измежду наказанията по споразумение по НОХД № 191/2009 год. на Районен съд - Айтос, споразумение по НОХД № 4248/2009 год. на Районен съд - Бургас и присъда по НОХД № 73/2009 год. на Районен съд - Царево, а именно ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 61 т.2 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.
На осн. чл. 24 НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с още ДВА МЕСЕЦА и му НАЛАГА наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 25, ал. 2 НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание изтърпяната част, считано от 13.07.2009 г.
 
8 НОХД No 29/2010, II състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.Г.Г.,
М.Г.П.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 04.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Г.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********:
*. ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2009 год. в гр.****, обл. Бургаска, в дискотека "****" подс. Т.Г.Г. извършил непристойни действия, изразяващи се в нанасяне на удари с ръка в областта на лицето и главата на св.Н.Т.Ш., св.Н.К.К. и св.В.С.К. и нанасяне на удари с длан в областта на лицето и удар със стол тип "щъркел" по лява ръка на св.А.К.П., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото- престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.325, ал.1 от НК и чл.58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
2. ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2009 год. в гр.****, обл. Бургаска, в дискотека "****" подс. Т.Г.Г. причинил на св.А.К.П. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лъчева кост, довело до трайно затруднение движението на лява ръка за срок от около 1,5-2 месеца, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, т.12 предл. второ, вр.чл. 129, ал.2, вр.ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.131, т.12 предл. второ, вр.чл. 129, ал.2, вр.ал. 1 от НК и чл.58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т.Г.Г. по-тежкото от така определените наказания, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.П. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, не осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2009 год. в гр.****, обл.Бургаска, в дискотека "****" подс.М.Г.П. извършил непристойни действия, изразяващи се в нанасяне на удари с ръка в областта на лицето и главата на св.Я.П.Д., св.Н.К.К. и св.В.С.К., нанасяне на удари с юмрук в областта на главата на св.М.Г.В., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото - престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

Т.Г.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Г.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********:
*. ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2009 год. в гр.****, обл. Бургаска, в дискотека "****" подс. Т.Г.Г. извършил непристойни действия, изразяващи се в нанасяне на удари с ръка в областта на лицето и главата на св.Н.Т.Ш., св.Н.К.К. и св.В.С.К. и нанасяне на удари с длан в областта на лицето и удар със стол тип "щъркел" по лява ръка на св.А.К.П., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото- престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.325, ал.1 от НК и чл.58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
2. ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2009 год. в гр.****, обл. Бургаска, в дискотека "****" подс. Т.Г.Г. причинил на св.А.К.П. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лъчева кост, довело до трайно затруднение движението на лява ръка за срок от около 1,5-2 месеца, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, т.12 предл. второ, вр.чл. 129, ал.2, вр.ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.131, т.12 предл. второ, вр.чл. 129, ал.2, вр.ал. 1 от НК и чл.58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т.Г.Г. по-тежкото от така определените наказания, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

М.Г.П.

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.П. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, не осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2009 год. в гр.****, обл.Бургаска, в дискотека "****" подс.М.Г.П. извършил непристойни действия, изразяващи се в нанасяне на удари с ръка в областта на лицето и главата на св.Я.П.Д., св.Н.К.К. и св.В.С.К., нанасяне на удари с юмрук в областта на главата на св.М.Г.В., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото - престъпление по чл.325, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

Мотиви от 10.05.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
9 НОХД No 41/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.В.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №41/2010 г. по описа на ЦРС между РП гр.Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М.В.В. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, работи като готвач в заведение "Съксес" Царево, професия-ел.техник, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.Георги Николов от АК Бургас, съгласно което подсъдимият със снета по - горе самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 17.04.2010 г. около 00.30 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул. "М.Герджиков" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген Венто" с рег. № Х 31 00 ВА, след употреба на алкохол , с концентрация на алкохол в кръвта си - 1.67 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство "Дрегер 7410+" с фабр. № 0006.
За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2, б."Б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** А, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА .
На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА подсъдимия М.В.В. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 НК се зачете времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.04.2010 г.
От деянието не са причинени имуществени вреди.
Разноски по делото - няма.
Предвид горното и на осн.чл.384, вр. чл.382, ал.7 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 41/2010 г. по описа на Районен съд гр.Царево.
Определението е окончателно.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия М.В.В., ЕГН ********** за неотклонение "Подписка"
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


М.В.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №41/2010 г. по описа на ЦРС между РП гр.Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия М.В.В. - роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, работи като готвач в заведение "Съксес" Царево, професия-ел.техник, ЕГН **********, представляван от защитника си адв.Георги Николов от АК Бургас, съгласно което подсъдимият със снета по - горе самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 17.04.2010 г. около 00.30 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ул. "М.Герджиков" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген Венто" с рег. № Х 31 00 ВА, след употреба на алкохол , с концентрация на алкохол в кръвта си - 1.67 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство "Дрегер 7410+" с фабр. № 0006.
За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2, б."Б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** А, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА .
На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК ЛИШАВА подсъдимия М.В.В. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 НК се зачете времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.04.2010 г.
От деянието не са причинени имуществени вреди.
Разноски по делото - няма.
Предвид горното и на осн.чл.384, вр. чл.382, ал.7 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 41/2010 г. по описа на Районен съд гр.Царево.
Определението е окончателно.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия М.В.В., ЕГН ********** за неотклонение "Подписка"
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


 
10 НОХД No 43/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Р.М.,
ТД НА НАП
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия А.Р.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, а именно, че на 11.03.2010г. в гр.Приморско, обл. Бургаска, ул.Люляк №6, в магазин за пакетирани стоки на ул.Странджа №37 и в магазин за парфюмерия и козметика на ул.Странджа №37, държал на склад акцизни стоки без бандерол - 99 бр. кутии с цигари марка "Кинг", на стойност 277.20 лв., 8 бр. кутии с цигари марка "Сенатор" на стойност 24.00 лв. и 470 гр. тютюн на стойност 53.30 лв., всичко на обща стойност 354.50 лв., когато такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия.
За посоченото престъпление на основание чл. 234, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият А.Р.М., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - фирма "Давид"ООД гр.Приморско, със седалище гр.Приморско, обл.Бургаска, ул. Трети март №49.

А.Р.М.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №43/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия А.Р.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234, ал.1 от НК, а именно, че на 11.03.2010г. в гр.Приморско, обл. Бургаска, ул.Люляк №6, в магазин за пакетирани стоки на ул.Странджа №37 и в магазин за парфюмерия и козметика на ул.Странджа №37, държал на склад акцизни стоки без бандерол - 99 бр. кутии с цигари марка "Кинг", на стойност 277.20 лв., 8 бр. кутии с цигари марка "Сенатор" на стойност 24.00 лв. и 470 гр. тютюн на стойност 53.30 лв., всичко на обща стойност 354.50 лв., когато такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия.
За посоченото престъпление на основание чл. 234, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият А.Р.М., ЕГН ********** ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му - фирма "Давид"ООД гр.Приморско, със седалище гр.Приморско, обл.Бургаска, ул. Трети март №49.

 
11 НОХД No 45/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.А.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 45/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия К.А.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 31.03.2010год. около 23.05ч. по *****.***** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "*****след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.97 промила на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза №155/2010г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр.Бургас.
3а посоченото престъпление подсъдимият К.А.А. на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от десет месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от десет месеца.
3.200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.А.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 31.03.2010г.
ОСЪЖДА К.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 50.00лв. за разноски по делото.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №45/2010г.

К.А.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 45/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия К.А.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 31.03.2010год. около 23.05ч. по *****.***** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "*****след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.97 промила на хиляда, установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза №155/2010г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр.Бургас.
3а посоченото престъпление подсъдимият К.А.А. на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от десет месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от десет месеца.
3.200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.А.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 31.03.2010г.
ОСЪЖДА К.А.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 50.00лв. за разноски по делото.

 
12 НАХД No 318/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД Д.С.Д. ДЛС РОПОТАМО М.АРКУТИНО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 04.05.2010г.
НП-потвърдено ОСТАВЯ без уважение жалбата на Д.С.Д. ***, ЕГН-**********, срещу наказателно постановление № 3 от 29.01.2010г. на директора на Държавно ловно стопанство "Ропотамо" и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление изцяло като законосъобразно
 
13 Гражданско дело No 184/1998, I състав Делби М.В.В. В.В.В.,
И.Д.И.,
Я.К.К.,
Р.Т.Н.,
Н.Т.Н.,
Р.К.С.,
Ж.Н.А.,
Д.Н.А.,
Г.Д.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 05.05.2010г.
ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик Р.Т.Н. ***.Стамболийски № 15, ЕГН-**********, на следния недвижим имот: Дворно място с площ от 740кв.м., урегулирано в парцел VІ-634, кв.36 по плана на гр.Царево, а по новата кадастрална карта представляващо имот с идентификатор 48619.502.413, ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда със застроена площ 88кв.м.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.В.В., ЕГН-********** за възлагане и поставяне в неин дял на същия имот по чл.288, ал.3 от ГПК(отм.).
За уравняване на дяловете:
ОСЪЖДА Р.Т.Н. да заплати на Н.Т.Н. сумата от 20`780лв.
ОСЪЖДА Р.Т.Н. да заплати на Я.К.К. сумата от 20`780лв.
ОСЪЖДА Р.Т.Н. да заплати на Р.К.С. сумата от 20`780лв.
ОСЪЖДА Р.Т.Н. да заплати на И.Д.И. сумата от 4`156лв.
ОСЪЖДА Р.Т.Н. да заплати на Ж.Н.А. сумата от 2`078лв.
ОСЪЖДА Р.Т.Н. да заплати на Д.Н.А. сумата от 2`078лв.
ОСЪЖДА Р.Т.Н. да заплати на В.В.В. сумата от 20`780лв.
ОСЪЖДА Р.Т.Н. да заплати на М.В.В. сумата от 20`780лв.
Р.Т.Н., става едноличен собственик на имота поставен в негов дял, след като изплати в 6-месечен срок от влизането в сила на решението определеното парично уравнение заедно със законната лихва. Ако уравнението не бъде изплатено в този срок, решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан.
ИЗНАСЯ на публична продан допуснатия до делба недвижим имот представляващ: Нива от 6дка в м."Дядо Ильова бахча", парцел № 574 от ч.земеустр.план на гр.Царево от 1929г., а по действащата кадастрална карта на гр.Царево представляваща имот с идентификатор 48619.11.574, при първоначална цена, определена от съдебния изпълнител по реда на чл.485 ГПК, като получените суми се разпределят между съделителите, съобразно делбените им части - Р.Т.Н. с 90/576 ид.части; Н.Т.Н. с 90/576 ид.части; Я.К.К. с 90/576 ид.части; Р.К.С. с 90/576 ид.части; И.Д.И. с 18/576 ид.части; Ж.Н.А. с 9/576 ид.части; Д.Н.А. с 9/576 ид.части; В.В.В. с 90/576 ид.части; и М.В.В. с 90/576 ид.части.
На основание чл.283 от ГПК(отм.) ИЗКЛЮЧА от делбената маса следния недвижим имот: Лозе от 4дка, намиращо се в м.Стария квартал, парцел 207 по земеустройствения план на гр.Царево от 1929г.
За държавни такси:
ОСЪЖДА Р.Т.Н. да заплати по сметка на РС-Царево сумата от 8`142,47лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА Н.Т.Н. да заплати по сметка на РС-Царево сумата от 8`142,47лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА Я.К.К. да заплати по сметка на РС-Царево сумата от 8`142,47лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА Р.К.С. да заплати по сметка на РС-Царево сумата от 8`142,47лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА И.Д.И. да заплати по сметка на РС-Царево сумата от 1`628,49лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА Ж.Н.А. да заплати по сметка на РС-Царево сумата от 814,25лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА Д.Н.А. да заплати по сметка на РС-Царево сумата от 814,25лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА В.В.В. да заплати по сметка на РС-Царево сумата от 8`142,47лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА М.В.В. да заплати по сметка на РС-Царево сумата от 8`142,47лв. за държавна такса.

 
14 Гражданско дело No 191/2007, II състав Вещни искове по ЗСПЗЗ В.Е.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ОФИС ЦАРЕВО Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 05.05.2010г.
ДОПУСКА на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 03/ 16.05.2008 год. постановено по гр.д. № 191/ 2007 г. по описа на ЦРС, като на навсякъде, в целия текст на решението, вместо написаното "Стана Илиева Минева" да се чете "Стана Илиева Милева".

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му пред БОС.

 
15 НАХД No 456/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Д.А.,
Д.Н.Н.,
Г.В.Ц.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 05.05.2010г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемите М.Д.А., ЕГН ********** ***, Д.Н.Н., ЕГН ********** ***, и Г.В.Ц., ЕГН **********,*** за извършено престъпление по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК от Д.Н.Н. и Г.В.Ц. и по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК от М.Д.А..
НАЛАГА на М.Д.А. административно наказание- глоба в размер на 500 /петстотин/лева.
НАЛАГА на Д.Н.Н. административно наказание- глоба в размер на 500 /петстотин/лева.
НАЛАГА на Г.В.Ц. административно наказание- глоба в размер на 500 /петстотин/лева.

М.Д.А.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемите М.Д.А., ЕГН ********** ***, Д.Н.Н., ЕГН ********** ***, и Г.В.Ц., ЕГН **********,*** за извършено престъпление по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК от Д.Н.Н. и Г.В.Ц. и по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК от М.Д.А..
НАЛАГА на М.Д.А. административно наказание- глоба в размер на 500 /петстотин/лева.

Д.Н.Н.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемите М.Д.А., ЕГН ********** ***, Д.Н.Н., ЕГН ********** ***, и Г.В.Ц., ЕГН **********,*** за извършено престъпление по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК от Д.Н.Н. и Г.В.Ц. и по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК от М.Д.А..
НАЛАГА на Д.Н.Н. административно наказание- глоба в размер на 500 /петстотин/лева.

Г.В.Ц.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемите М.Д.А., ЕГН ********** ***, Д.Н.Н., ЕГН ********** ***, и Г.В.Ц., ЕГН **********,*** за извършено престъпление по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК от Д.Н.Н. и Г.В.Ц. и по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК от М.Д.А..
НАЛАГА на Г.В.Ц. административно наказание- глоба в размер на 500 /петстотин/лева.

Мотиви от 05.05.2010г.
 
16 НОХД No 33/2010, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.М.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 05.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.С. - роден на *** ***, живущ ***, по настоящем в Затвора гр. Бургас с взета мярка за неотклонение "Задържане под стража" по досъдебно производство № 12-52/2010 год. по описа на РУ на МВР - rp. Царево, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода месец ноември 2009 год. - 01.03.2010 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, ул. "Трети март" 8, вх. Б, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на "ЕВН - България" АД, КЕЦ - Приморско, с МОЛ св. И.М.К., като включил проводник от предпазител № 7 към клема № 3 /изходна/ на електромер № 9691592, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - 3247.20 KW/h на стойност 572.40 лева - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.58а, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42"а", ал. 2, т. 1, 2 и 6, със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ПЕТ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 4. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и на глоба в размер на 500 лева
И.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.С. - роден на *** ***, живущ ***, по настоящем в Затвора гр. Бургас с взета мярка за неотклонение "Задържане под стража" по досъдебно производство № 12-52/2010 год. по описа на РУ на МВР - rp. Царево, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода месец ноември 2009 год. - 01.03.2010 год. в гр. Ахтопол, обл. Бургаска, ул. "Трети март" 8, вх. Б, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на "ЕВН - България" АД, КЕЦ - Приморско, с МОЛ св. И.М.К., като включил проводник от предпазител № 7 към клема № 3 /изходна/ на електромер № 9691592, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - 3247.20 KW/h на стойност 572.40 лева - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.58а, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42"а", ал. 2, т. 1, 2 и 6, със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ПЕТ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 4. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и на глоба в размер на 500 лева
Мотиви от 10.05.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
17 НОХД No 36/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.С.И.,
А.Л.Г.,
М.С.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 05.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.С.И. ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б"б" от НК, ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42"а", ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6, със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ПЕТ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3. Забрана за напускане на гр. Царево за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 4. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от ТРИ ГОДИНИ, като го ОПРАВДАВА по по- тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1 от НК.ПРИЗНАВА Подсъдимия А.Л.Г. ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б"б" от НК, ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42"а", ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ПЕТ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3. Забрана за напускане на гр. Царево за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 4. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от ТРИ ГОДИНИ, като го ОПРАВДАВА по по- тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.ПРИЗНАВА подсъдимата М.С.И. ЗА ВИНОВНА в извършване на престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б"б" от НК, Я ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42"а", ал. 2, т. 1 и 2 със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА, като я ОПРАВДАВА по по- тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.
ОСЪЖДА подсъдимите Б.С.И., А.Л.Г. и М.С.И. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 50.00лв. за разноски по делото, по 16,67 лева за всеки един от тях.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.Б.С.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.С.И.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, български гражданин, от ромски произход, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на ****в гр. ******. в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство- чук и чрез използване на моторно превозно средство лек автомобил марка "****, собственост на М. И. К., отнели от владението и собственост на Д.Л.И. движими вещи- 1 бр. прасе с живо тегло 50 кг. на стойност 150.00 лева и 1 бр. прасе с живо тегло 100 кг. на стойност 280.00 лева, всичко на обща стойност 430.00 лева, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени- престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б"б" от НК, ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42"а", ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6, със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ПЕТ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3. Забрана за напускане на гр. Царево за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 4. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от ТРИ ГОДИНИ, като го ОПРАВДАВА по по- тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1 от НК.ПРИЗНАВА подсъдимия Б.С.И.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, български гражданин, от ромски произход, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на ****в гр. ******. в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство- чук и чрез използване на моторно превозно средство лек автомобил марка "****, собственост на ****, отнели от владението и собственост на Д.Л.И. движими вещи- 1 бр. прасе с живо тегло 50 кг. на стойност 150.00 лева и 1 бр. прасе с живо тегло 100 кг. на стойност 280.00 лева, всичко на обща стойност 430.00 лева, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени- престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б"б" от НК, ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42"а", ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6, със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ПЕТ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3. Забрана за напускане на гр. Царево за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 4. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от ТРИ ГОДИНИ, като го ОПРАВДАВА по по- тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1 от НК.
А.Л.Г.
ПРИЗНАВА Подсъдимия А.Л.Г. - род. на *** ***, живущ ***, българин, българско гражданство, със средно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на ****в гр. ******. в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство- чук и чрез използване на моторно превозно средство лек автомобил марка "Фолцваген" модел "Голф" с ДКН А 9047 АР, собственост на М. И. К., отнели от владението и собственост на Д.Л.И. движими вещи - 1 бр. прасе с живо тегло 50 кг., на стойност 150.00 лева и 1 бр. прасе с живо тегло 100 кг. на стойност 280.00 лева, всичко на обща стойност 430.00 лева, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени- престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б"б" от НК, ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42"а", ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ПЕТ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3. Забрана за напускане на гр. Царево за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 4. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от ТРИ ГОДИНИ, като го ОПРАВДАВА по по- тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.
М.С.И.
ПРИЗНАВА подсъдимата М.С.И.- род. на *** ***, живуща ***, временен адрес:***, българска гражданка, от ромски произход, неграмотна, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 25.12.2009г. в гр.******. в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на техническо средство - чук и чрез използване на моторно превозно средство лек автомобил марка "Фолцваген" модел "Голф" с ДКН А 9047 АР, собственост на ****, отнели от владението и собственост на Д.Л.И. движими вещи- 1 бр. прасе с живо тегло 50 кг., на стойност 150.00 лева и 1 бр. прасе с живо тегло 100 кг. на стойност 280.00 лева, всичко на обща стойност 430.00 лева, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвоят като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени- престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б"б" от НК, Я ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" при условията на чл. 42"а", ал. 2, т. 1 и 2 със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА, като я ОПРАВДАВА по по- тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.
Мотиви от 11.05.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
18 НАХД No 460/2009, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Ж.Б.,
М.М.К.,
М.Н.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 10.05.2010г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба.
И.Ж.Б.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемия И.Ж.Б., ЕГН ********** ***, за извършено от него престъпление чл. 131, ал. 1, т. 12 , предл. трето, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 15.09.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, на ул. "Иглика" в съучастие като съизвършители с М.М.К. и М.Н.Д. причинили на св. Събин Михайлов Харизанов лека, телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане на клепачите на очите, кръвонасядане на горна устна и гръдния кош, охлузвания по челото, шията и гърба, оточен нос с тампонада и счупване на носни костици, водеща до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
М.М.К.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемия М.М.К., ЕГН ********** ***, за извършено от него престъпление чл. 131, ал. 1, т. 12 , предл. трето, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 15.09.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, на ул. "Иглика" в съучастие като съизвършители с И.Ж.Б. и М.Н.Д. причинили на св. Събин Михайлов Харизанов лека, телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане на клепачите на очите, кръвонасядане на горна устна и гръдния кош, охлузвания по челото, шията и гърба, оточен нос с тампонада и счупване на носни костици, водеща до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
М.Н.Д.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемия М.Н.Д., ЕГН ********** ***, за извършено от него престъпление чл. 131, ал. 1, т. 12 , предл. трето, вр. чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 15.09.2009 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, на ул. "Иглика" в съучастие като съизвършители с И.Ж.Б. и М.М.К. причинили на св. Събин Михайлов Харизанов лека, телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане на клепачите на очите, кръвонасядане на горна устна и гръдния кош, охлузвания по челото, шията и гърба, оточен нос с тампонада и счупване на носни костици, водеща до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
Мотиви от 10.05.2010г.
 
19 НАХД No 319/2010, II състав По ЗГ и ЗЛОД Г.Н.К. ДЛС РОПОТАМО М.АРКУТИНО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 10.05.2010г.
НП-потвърдено
 
20 НАХД No 322/2010, II състав По ЗГ и ЗЛОД Г.М.Г. ДЛС РОПОТАМО М.АРКУТИНО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 10.05.2010г.
НП-потвърдено
 
21 ЧНД No 2007/2010, I състав ЗБППМН РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.В.П.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
НАЛАГА на малолетния В.В.П., ЕГН **********,*** възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.11 от ЗБППМН -"Настаняване в социално - педагогически интернат".
 
22 НОХД No 28/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.А.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 13.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.А.К. - роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.Мандрата №23, български гражданин от ромски произход, с основно образование, безработен, женен, осъждан - реабилитиран по право, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата на месец декември 2009г. до 25.12.2009г. в гр.Царево, обл.Бургаска, местността "Лозята", от дворно място, в условията на продължавана престъпна дейност, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел от владението и собственост на П.Д.Ш. движими вещи - 10 листа гофрирана ламарина с размери 2м./0.80м. на обща стойност 192.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит да отнеме от владението и собственост на П.Д.Ш. движими вещи - 1бр. бутилка с ракия, 700мл. на стойност 5.25 лева и 1бр. метална стойка за бидон с метален умивалник на стойност 65.00лв., всичко на обща стойност 70.25 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Х.А.К. да заплати на П.Д.Ш., ЕГН ********** сумата от 192.00 лв. причинени от престъплението имуществени вреди.
ОСЪЖДА Х.А.К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - Царево сумата в размер на 70.00лв. за разноски по делото, както и сумата от 50.00 лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

Х.А.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.А.К. - роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.Мандрата №23, български гражданин от ромски произход, с основно образование, безработен, женен, осъждан - реабилитиран по право, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от неустановена дата на месец декември 2009г. до 25.12.2009г. в гр.Царево, обл.Бургаска, местността "Лозята", от дворно място, в условията на продължавана престъпна дейност, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел от владението и собственост на П.Д.Ш. движими вещи - 10 листа гофрирана ламарина с размери 2м./0.80м. на обща стойност 192.00лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит да отнеме от владението и собственост на П.Д.Ш. движими вещи - 1бр. бутилка с ракия, 700мл. на стойност 5.25 лева и 1бр. метална стойка за бидон с метален умивалник на стойност 65.00лв., всичко на обща стойност 70.25 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от подсъдимия причини и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА Х.А.К. да заплати на П.Д.Ш., ЕГН ********** сумата от 192.00 лв. причинени от престъплението имуществени вреди.
ОСЪЖДА Х.А.К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - Царево сумата в размер на 70.00лв. за разноски по делото, както и сумата от 50.00 лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

Мотиви от 20.05.2010г.
Мотивите предадени на 20.05.2010
 
23 НОХД No 32/2010, I състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.А.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 13.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.А.А. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, по професия корабен заварчик, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода месец декември 2008г. - месец март 2010г. в гр.Царево, обл.Бургаска, след като е осъден с влязло в сила Решение №182/07.12.2004г. по описа на РС-Царево да издържа свой низходящ - малолетната си дъщеря Р.-М.Т.А., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 16 /шестнадесет/ месечни вноски общо в размер на 960.00лв., като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.183, ал.4, вр.ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изтърпяно чрез обявяване чрез поставяне на присъдата на информационното табло на Община Бургас за срок от две седмици.


Т.А.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.А.А. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, по професия корабен заварчик, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода месец декември 2008г. - месец март 2010г. в гр.Царево, обл.Бургаска, след като е осъден с влязло в сила Решение №182/07.12.2004г. по описа на РС-Царево да издържа свой низходящ - малолетната си дъщеря Р.М.Тодорова А., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 16 /шестнадесет/ месечни вноски общо в размер на 960.00лв., като деянието е извършено в условията на повторност - престъпление по чл.183, ал.4, вр.ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изтърпяно чрез обявяване чрез поставяне на присъдата на информационното табло на Община Бургас за срок от две седмици.


Мотиви от 19.05.2010г.
Мотивите предадени на 19.05.2010
 
24 НОХД No 15/2010, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.Г.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 17.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Г.Н. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, собственик на ЕТ "Арфа-аф" Л.Н., женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2009 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., в търговски обект на ул. "Трети март", като собственик на ЕТ "Арфа-аф" Л.Н., използвал в търговската дейност марка "Лорин" - Luczak Jerzy Przedsiebiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Uslugowe LORIN, PL, а именно 5 бр. дамски бански костюми с долна част тип бикини с марка "Лорин" на стойност 110.00 лв. и 14 бр. дамски бански костюми с долна част тип боксер с марка "Лорин" на стойност 350.00 лв., всичко на обща стойност 460.00 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право Luczak Jerzy Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Uslugowe LORIN, PL- престъпление по чл. 172б, ал. 1 от HK, поради което и на осн. чл. 172б, ал. 1 от HK и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 1000.00 лв. (хиляда лева)
ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА- 5 бр. дамски бански костюми с долна част тип бикини с марка "Лорин" и 14 бр. дамски бански костюми с долна част тип боксер с марка "Лорин", на основание чл. 172б, ал. 3 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА подсъдимия Л.Г.Н., ЕГН ********** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 142.00 лв. за разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

Л.Г.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Г.Н. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, собственик на ЕТ "Арфа-аф" Л.Н., женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2009 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., в търговски обект на ул. "Трети март", като собственик на ЕТ "Арфа-аф" Л.Н., използвал в търговската дейност марка "Лорин" - Luczak Jerzy Przedsiebiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Uslugowe LORIN, PL, а именно 5 бр. дамски бански костюми с долна част тип бикини с марка "Лорин" на стойност 110.00 лв. и 14 бр. дамски бански костюми с долна част тип боксер с марка "Лорин" на стойност 350.00 лв., всичко на обща стойност 460.00 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право Luczak Jerzy Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Uslugowe LORIN, PL- престъпление по чл. 172б, ал. 1 от HK, поради което и на осн. чл. 172б, ал. 1 от HK и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 1000.00 лв. (хиляда лева)

Мотиви от 25.05.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
25 ЧНД No 704/2010, I състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК И.М.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 17.05.2010г.
ОСТАВЯ без уважение искането на обвиняемият И.М.С. за изменение на мярката за неотклонение по ДП №12-52 от 2010г. от "Задържане под стража" в по-лека.
ОПРЕДЕЛЯ двумесечен срок от влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане на И.М.С. за изменение на мярката му за неотклонение е недопустимо.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в тридневен срок от днес пред БОС.
В случай на жалба или протест съда насрочва делото за 25.05.2010г. от 14.00ч.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
 
26 Гражданско дело No 26/2010, II състав Развод по взаимно съгласие К.Г.Г.,
М.М.Г.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.05.2010г.
Разводът допуснат и бракът прекратен. Утвърдено споразумение по чл.50 от СК.
 
27 НОХД No 2/2010, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 18.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.А. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно - специално образование, по професия - технолог на стрелково оръжие, работи като строител, женен, осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2007 год. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел - лек автомобил марка "Пежо", модел "405", тип "Седан", тъмно сив металик с per. № А 9470 АМ на стойност 1 560.00 лева, свидетелство за регистрация на МПС част II и застрахователна полица, всичко на обща стойност 1 560.00 лева, собственост на св.Ж.Н.Д. и св.М.Д.Д. - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 206, ал. 1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ

ОСЪЖДА подсъдимия А.М.А., ЕГН **********, със снета по-горе самоличност да заплати на Ж.Д. и М.Д. сумата в размер на 1560 лева, представляващи причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата от датата на увреждането до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски за адвокатски хонорар в размер на 200.00лв.
ОСЪЖДА подсъдимия А.М.А., ЕГН **********, със снета по - горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 120.00лв. за разноски по делото, както и сумата от 62,40лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

А.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.А. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно - специално образование, по професия - технолог на стрелково оръжие, работи като строител, женен, осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2007 год. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел - лек автомобил марка "Пежо", модел "405", тип "Седан", тъмно сив металик с per. № А 9470 АМ на стойност 1 560.00 лева, свидетелство за регистрация на МПС част II и застрахователна полица, всичко на обща стойност 1 560.00 лева, собственост на св.Ж.Н.Д. и св.М.Д.Д. - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 206, ал. 1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ

ОСЪЖДА подсъдимия А.М.А., ЕГН **********, със снета по-горе самоличност да заплати на Ж.Д. и М.Д. сумата в размер на 1560 лева, представляващи причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата от датата на увреждането до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски за адвокатски хонорар в размер на 200.00лв.
ОСЪЖДА подсъдимия А.М.А., ЕГН **********, със снета по - горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 120.00лв. за разноски по делото, както и сумата от 62,40лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

Мотиви от 26.05.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
28 Гражданско дело No 118/2009, I състав Други дела Е.Г.Й.,
Т.И.А.,
С.П.Д.,
А.С.К.,
А.С.Я.,
К.В.Д.,
М.Д.К.,
Д.Т.А.,
П.Т.А.,
Г.Л.Й.,
А.Б.П.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ВЕЛЕКА 91 Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.05.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни, решенията на общото събрание на "Потребителна кооперация "Велека 91" ЕИК-102002848, взети на 29.10.2009г., с които са приети петима нови членове, изменен е устава на кооперацията и К.Х.К. е избрана за председател на кооперацията
 
29 Гражданско дело No 64/2009, II състав Развод и недейств. на брака П.К.П. Т.Н.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.05.2010г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен, гражданския брак, сключен на ******с акт за граждански брак ******между П.К.П., ЕГН: ********** и Т.Н.П., ЕГН: **********, без съдът да се произнася по въпроса за вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.К.П., ЕГН: ********** и Т.Н.П., ЕГН: ********** споразумение за следното :
1. Родените от брака деца са пълнолетни.
2. Ползването на семейното жилище, представляващо апартамент на втори жилищен етаж с обща застроена площ от 100 кв.м. находящ се в ******и състоящ се от спалня, детска, хол с трапезария- кухня, баня, тоалетна и антре, се предоставя безвъзмездно на съпругата Т.Н.П., предвид задоволената жилищна нужда на съпруга П.К.П..
3. Съпрузите не си дължат взаимна издръжка и нямат претенции към притежаваните от тях банкови сметки.
4. Относно фамилното име на съпругата: след прекратяването на брака съпругата ще запази брачната си фамилия П..
5. Относно разноските по делото: разноските по настоящото бракоразводно дело се разделят по равно що се отнася до държавната такса, а адвокатския хонорар остава за всеки от съпрузите така, както е направен.
ОСЪЖДА П.К.П., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА Т.Н.П., ЕГН: ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.


 
30 НАХД No 337/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Р.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.05.2010г.
ПРИЗНАВА С.Р.М., ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2009 год. около 10.30 ч. в гр. Китен, Бургаска обл. в кръстовище образувано от ул. "Странджа" и ул. "Урдовиза" при управление на моторно превозно средство- товарен автомобил марка "Фолксваген" модел "ЛТ" с ДКН А 99 76 АМ нарушил правилата за движение по пътищата- чл. 50, aл. 1 от ЗДвП- на кръстовище на което един от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътните превозни средства от другите пътища, са длъжни да допуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Е.В.И., изразяваща се в луксация на дясна субталарна /под глезенна/ става, довело до трайно затруднение движението на десния крак за срок от около 3-4 месеца при обичаен ход на оздравителния процес, съгласно Съдебно медицинска експертиза № 706/ 2009 год. на Отделението по съдебна медицина на МБАЛ АД- гр. Бургас- престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "б", вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 50, ал. 1 от ЗДвП, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 500,00 /петстотин/лева.
НАЛАГА на С.Р.М., ЕГН **********, на основание чл. 78"а", ал. 4, вр. чл. 343"г", вр. чл. 37, т. 7 от НК, административно наказание "лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от ЕДИН МЕСЕЦ, считано от влизане в законна сила на настоящото решение.
ОСЪЖДА С.Р.М., ЕГН **********, да заплати по сметка на Царевския районен съд, направените по делото съдебни разноски в размер на 380,00 лв. (триста и осемдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от съобщаването му, пред Бургаски окръжен съд.

С.Р.М.
ПРИЗНАВА С.Р.М., ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2009 год. около 10.30 ч. в гр. Китен, Бургаска обл. в кръстовище образувано от ул. "Странджа" и ул. "Урдовиза" при управление на моторно превозно средство- товарен автомобил марка "Фолксваген" модел "ЛТ" с ДКН А 99 76 АМ нарушил правилата за движение по пътищата- чл. 50, aл. 1 от ЗДвП- на кръстовище на което един от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътните превозни средства от другите пътища, са длъжни да допуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Е.В.И., изразяваща се в луксация на дясна субталарна /под глезенна/ става, довело до трайно затруднение движението на десния крак за срок от около 3-4 месеца при обичаен ход на оздравителния процес, съгласно Съдебно медицинска експертиза № 706/ 2009 год. на Отделението по съдебна медицина на МБАЛ АД- гр. Бургас- престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "б", вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 50, ал. 1 от ЗДвП, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 500,00 /петстотин/лева.
НАЛАГА на С.Р.М., ЕГН **********, на основание чл. 78"а", ал. 4, вр. чл. 343"г", вр. чл. 37, т. 7 от НК, административно наказание "лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от ЕДИН МЕСЕЦ, считано от влизане в законна сила на настоящото решение.
ОСЪЖДА С.Р.М., ЕГН **********, да заплати по сметка на Царевския районен съд, направените по делото съдебни разноски в размер на 380,00 лв. (триста и осемдесет лева).


Мотиви от 20.05.2010г.
 
31 Гражданско дело No 78/2009, I състав Делби П.Н.Ж.,
Д.Ж.Д.,
Д.Ж.Д.
Е.П.С.,
З.П.С.,
Н.П.С.,
К.Л.С.,
П.С.С.,
И.С.Т.,
Т.И.И.,
Г.С.И.,
И.С.И.,
М.Г.И.,
Ж.Д.И.,
Р.И.Д.,
З.И.И.,
С.Д.С.,
Г.Д.С.,
И.Д.З.,
Р.Г.С.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.05.2010г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите: П.Н.Ж., ЕГН-**********; Д.Ж.Д., ЕГН-**********; Д.Ж.Д., ЕГН-**********, тримата със съдебен адрес:***; Е.П.С., ЕГН-**********; З.П.С., ЕГН-**********,***; Н.П.С., ЕГН-********** ***; К.Л.С., ЕГН-**********; П.С.С., ЕГН-**********, И.С.Т., ЕГН-**********,***; Т.И.И., ЕГН-**********; Г.С.И., ЕГН-**********; И.С.И., ЕГН-**********,***; М.Г.И., ЕГН-********** ***; Ж.Д.И., ЕГН-********** ***; Р. И. Д., ЕГН-********** ***; З.И.И., ЕГН-********** ***; С.Д.С., ЕГН-********** ***; Г.Д.С., ЕГН-********** *** Герджиков 8А и И.Д.З., ЕГН-********** ***, ж.к.Изгрев бл.40, вх.6, ет.4, ап.11, на следните недвижими имоти: 1.Имот № 12420 в м.И. колиба с площ от 19,855дка, а по кадастралната карта представляващ имот идентификатор 44094.12.420; 2.Имот № 6458 в м.Тютюнева лъка с площ от 10,006дка, а по кадастралната карта представляващ имот идентификатор 44094.6.485; 3.Имот № 1327 в м.Юрук каба с площ от 5,003дка; 4.Имот №10020 в м.Караджигер с площ от 2,139дка и 5.Имот масив 8, парцел 6 в м.Градения чеир с площ от 5,010дка, при квоти: 1/16ид.ч. общо за наследниците на З. Д.Ж., 5/16ид.ч. общо за наследниците на Т. С. К., 5/16ид.ч. общо за наследниците на П.С.П. и 5/16ид.ч. за наследниците на Д.С.П..
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска за делба предявен от П.Н.Ж., ЕГН-**********; Д.Ж.Д., ЕГН-**********; Д.Ж.Д., ЕГН-********** по отношение на ответника Р.Г.С., ЕГН-********** ***., както и по отношение на Имот № 002606 в м.Караджигер с площ от 7,987дка.
ОСЪЖДА П.Н.Ж., ЕГН-**********; Д.Ж.Д., ЕГН-**********; Д.Ж.Д., ЕГН-********** да заплатят на Р.Г.С., ЕГН-********** сумата от 1555,25лв. за разноски по делото.

 
32 Гражданско дело No 24/2010, II състав Развод по взаимно съгласие Т.Д.Ц.,
Ц.Р.Ц.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.05.2010г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между Т.Д. ***, ЕГН: ********** и Ц.Р.Ц., живущ ***, ЕГН:**********,***, с акт за сключен граждански брак № 01/ 2009 год. без съдът да се произнася по въпроса за вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Т.Д. ***, ЕГН: ********** и Ц.Р.Ц., живущ ***, ЕГН:**********, споразумение за следното :
1.Относно ползването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в с. Обощник, общ. Казанлък, ул. "Жельо Манолов" № 43, ет. 2 след прекратяването на брака ще се ползва от съпруга Ц.Р.Ц..
2.Съпрузите не си дължат взаимна издръжка.
3.Относно фамилното име на съпругата: след прекратяването на брака, съпругата ще възстанови предбрачната си фамилия Д.
4.Относно разноските по делото: разноските по настоящото бракоразводно дело са по равно за двамата.
ОСЪЖДА Т.Д. ***, ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА Ц.Р.Ц., живущ ***, ЕГН:**********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.

Решението не подлежи на обжалване.

 
33 ЧНД No 2004/2010, II състав Реабилитации чл.85-88а НК Г.И.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 21.05.2010г.
На осн. чл. 436, ал. 1 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
РЕАБИЛИТИРА осъдения Г.И.И., ЕГН **********, по присъда № 9 от 13.02.2003 год. постановена по НОХД № 92 по описа на ЦРС за 2002 год.
Определението може да бъде обжалвано и протестирано в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

 
34 Гражданско дело No 28/2010, I състав Вещни искове Я.К.П. И.Й.Д. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 26.05.2010г., в законна сила от 08.06.2010г.
Прекратява производството по делото поради направения отказ от иска
 
35 Гражданско дело No 35/2010, II състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДСП ГР.ЦАРЕВО М.В.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.05.2010г., в законна сила от 08.06.2010г.
НАСТАНЯВА детето М.В.П., ЕГН ********** в семейството на неговата баба по майчина линия, М.Т. Кирязова, ЕГН ********** ***, за срок до навършване на пълнолетие на детето.
 
36 НОХД No 30/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Й.Б. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 26.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Й.Б. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, продавач на сергия, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.01.2010г. в с.Лозенец, обл.Бургаска от складово помещение на кметство, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот отнел от владението на Т.Ц.И. движими вещи – 30 метра гумиран четирижилен кабел с размери 3/10/6 кв. мм. КПСШ /CGSG/ на стойност 507.60лв., собственост на Кметство с.Лозенец с МОЛ Д.К.Д., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА С.Й.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 60.00лв. за разноски по делото.

С.Й.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Й.Б. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, продавач на сергия, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.01.2010г. в с.Лозенец, обл.Бургаска от складово помещение на кметство, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот отнел от владението на Т.Ц.И. движими вещи – 30 метра гумиран четирижилен кабел с размери 3/10/6 кв. мм. КПСШ /CGSG/ на стойност 507.60лв., собственост на Кметство с.Лозенец с МОЛ Д.К.Д., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА С.Й.Б. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 60.00лв. за разноски по делото.

Мотиви от 07.06.2010г.
Мотивите предадени на 07.06.2010
 
37 НАХД No 328/2010, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) И.А.И. РИОСВ БУРГАС,
Д.И.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.05.2010г.
НП-потвърдено
 
38 НОХД No 40/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.А.Ф. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 27.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.Ф. - роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.Явор №1, български гражданин от ромски произход, с начално образование, безработен, женен, осъждан – реабилитиран по право, ЕГН **********:
*.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2010г. в гр.**************, до летището чрез използване на техническо средство /чук/ направил опит да отнеме чужди движими вещи 14бр. винкели от стомано-решетъчен стълб за високо напрежение на стойност 90.72лв. от владението на М.В.М., собственост на “**************” АД, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
2.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2010г. в гр.**************, до летището противозаконно унищожил чужда движима вещ - решетъчен стълб за високо напрежение собственост на “**************” АД и с това му причинил имотна вреда в размер на 950.00 лева – престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като го оправдава, че е причинил имотна вреда над този размер по обвинението до размера на 1900лв.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият С.А.Ф. по-тежкото от така определените наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА С.А.Ф. да заплати на “*********************** сумата от 950.00 лв. причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 15.02.2010г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска в останалата му част до размера от 1900лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА С.А.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 116.60лв. за разноски по делото, както и сумата от 50.00 лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
На осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство – 1бр. чук.

С.А.Ф.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.Ф. - роден на ***г***, обл.Бургаска, кв.Явор №1, български гражданин от ромски произход, с начално образование, безработен, женен, осъждан – реабилитиран по право, ЕГН **********:
*.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2010г. в гр.**************, до летището чрез използване на техническо средство /чук/ направил опит да отнеме чужди движими вещи 14бр. винкели от стомано-решетъчен стълб за високо напрежение на стойност 90.72лв. от владението на М.В.М., собственост на “**************” АД, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
2.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2010г. в гр.**************, до летището противозаконно унищожил чужда движима вещ - решетъчен стълб за високо напрежение собственост на “**************” АД и с това му причинил имотна вреда в размер на 950.00 лева – престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като го оправдава, че е причинил имотна вреда над този размер по обвинението до размера на 1900лв.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият С.А.Ф. по-тежкото от така определените наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА С.А.Ф. да заплати на “*********************** сумата от 950.00 лв. причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 15.02.2010г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска в останалата му част до размера от 1900лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА С.А.Ф. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 116.60лв. за разноски по делото, както и сумата от 50.00 лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
На осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство – 1бр. чук.

Мотиви от 02.06.2010г.
Мотивите предадени на 02.06.2010г.
 
39 НОХД No 42/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.Х.К.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 27.05.2010г.
ПРИЗНАВА Подсъдимия А.Х.К. /Т./ - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.Каланджа №9, български гражданин от ромски произход, с начално образование, дървосекач, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 23.02.2010г. по третокласен път посока гр.**********, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***”, модел “****” с рег. **********в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №****. на Началник РУ на МВР – гр.****за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
А.Х.К.Т.
ПРИЗНАВА Подсъдимия А.Х.К. /Т./ - роден на ***г***, обл.Бургаска, ул.Каланджа №9, български гражданин от ромски произход, с начално образование, дървосекач, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 23.02.2010г. по третокласен път посока гр.**********, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***”, модел “****” с рег. **********в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №****. на Началник РУ на МВР – гр.****за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
Мотиви от 02.06.2010г.
Мотивите предадени на 02.06.2010
 
40 Гражданско дело No 121/2009, II състав Делби С.Г.И.,
М.Г.Д.,
Д.Г.Д.,
Р.К.Я.,
К.К.Д.,
З.П.И.,
Е.С.Н.,
К.С.Р.,
Д.В.И.
АЛБЕНА АД ЧРЕЗ КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 28.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на С.Г.И., ЕГН **********, М.Г.Д., ЕГН **********, Д.Г.И., ЕГН **********, К.Я.Л., ЕГН **********, Р.К.Я., ЕГН **********, К.К.Д., ЕГН **********, З.П.И., ЕГН **********, Д.В.И., ЕГН **********, Е.С.Н., ЕГН **********, К.С.Р., ЕГН **********, всички с адрес за призоваване: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев” бл. 57, вх. 4, ет. 4, ап. 11- Д.В.,***-9630, к.к. Албена, Област Добрич, ЕИК 834025872, седалище и адрес на управление: с. Оброчище-9630, к.к Албена, Област Добрич представлявано от Красимир Веселинов Станев, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да допусне делба между ищците и ответника на Поземлен имот с идентификатор 58356.502.183, представляващ по регулационния план на града УПИ с № VІ-79,80,88, попадащ в квартал 11 с площ от 4590.00 кв. метра, при граници : изток - улица, запад - улица , север - УПИ с № V-79,80,88, юг - УПИ с № VII-78, при дялове 1/3 ид. ч. общо за ищците и 2/3 ид. ч. за ответното дружество.
ОСЪЖДА С.Г.И., ЕГН **********, М.Г.Д., ЕГН **********, Д.Г.И., ЕГН **********, К.Я.Л., ЕГН **********, Р.К.Я., ЕГН **********, К.К.Д., ЕГН **********, З.П.И., ЕГН **********, Д.В.И., ЕГН **********, Е.С.Н., ЕГН **********, К.С.Р., ЕГН ********** да заплатят на "Албена" АД, с. Оброчище-9630, к.к. Албена, Област Добрич, ЕИК 834025872, седалище и адрес на управление: с. Оброчище-9630, к.к Албена, Област Добрич представлявано от Красимир Веселинов Станев направените от тях разноски по делото, в размер на 1000.00 лв. (хиляда лева)
ОСЪЖДА С.Г.И., ЕГН **********, М.Г.Д., ЕГН **********, Д.Г.И., ЕГН **********, К.Я.Л., ЕГН **********, Р.К.Я., ЕГН **********, К.К.Д., ЕГН **********, З.П.И., ЕГН **********, Д.В.И., ЕГН **********, Е.С.Н., ЕГН **********, К.С.Р., ЕГН **********, да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 100,00 лв. (сто лева)- държавна такса.


Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
41 Гражданско дело No 9/2010, I състав Развод и недейств. на брака А.Н.В. П.Б.В.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.05.2010г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.Н.В., ЕГН-**********,*** и П.Б.В., ЕГН-********** ***, сключен на 27.02.1999г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, с акт за брак № 2/27.02.1999г., поради постигнатото сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:
1. Бащата А.Н.В. ще упражнява родителските права върху детето Б. А. В. в периода от първи февруари до тридесет и първи юли на всяка календарна година, като майката П.Б.В. през този период ще осъществява режим на лични отношения с детето всяка събота и неделя, както и половината от училищните ваканции и официалните празници за периода.
2. Майката П.Б.В. ще упражнява родителските права върху детето Б. А. В. в периода от първи август до тридесет и първи януари на всяка календарна година, като бащата А.Н.В. през този период ще осъществява режим на лични отношения с детето всяка събота и неделя, както и половината от училищните ваканции и официалните празници за периода.
3. Постоянното местоживеене на детето се определя съобразно режима на упражняване на родителските права както следва: ~~~когато бащата упражнява родителските права и ~~~`, когато майката упражнява родителските права.
4. Страните са се споразумели, че извън посочения режим на лични отношения описан в т.1 и 2 се допуска и свободен такъв по договореност между страните.
5. В периодите когато майката упражнява родителските права върху детето, бащата А.Н.В. ще заплаща месечна издръжка в размер на 60лв.
6. В периодите когато бащата упражнява родителските права върху детето, майката П.Б.В. ще заплаща месечна издръжка в размер на 60лв.
7. След развода съпругата възстановява предбрачното си фамилно име – Б..
8. Семейното жилище, представляващо къща в гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.Чавдар №2 е собственост на родителите на съпругата и А.Н.В. няма претенции за неговото ползване.
9. В споразумението страните заявяват, че по време на брака не са придобили недвижимо имущество и нямат общи парични влогове. Завяват, че нямат претенции за издръжка по между си, а движимото имущество са поделили извънсъдебно.
ОСЪЖДА П.Б.В. да заплати на Районен съд гр.Царево сумата от 25.00 лева представляваща държавна такса за развода и сумата от 21.60 лева представляваща държавна такса във връзка със споразумението по отношение на издръжката.
ОСЪЖДА А.Н.В. да заплати на Районен съд гр.Царево сумата от 21.60 лева представляваща държавна такса във връзка със споразумението по отношение на издръжката.

 
42 Гражданско дело No 25/2010, I състав Вещни искове ИФ ФАВОРИТ ООД ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК АД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.05.2010г.
ОСЪЖДА “Топлофикация Казанлък”АД, ЕИК-123014420, гр.Казанлък 610, обл.Стара Загора, ул.Цар Освободител №42 да премахне поставените от него пет броя свои бунгала в имот с идентификатор 44094.503.3 в землището на с.Лозенец, обл.Бургаска, местността Караагач, върху който е изграден къмпинг Юг, целия с площ от 55`614кв.м., собственост на „ИФ Фаворит”ООД, ЕИК-831564918, гр.Бургас, ул.Индустриална №47, магазин Шкода
 
43 Гражданско дело No 106/2009, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 31.05.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Община Приморско, че дължи на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр.Бургас,кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов №3, сумата от 7`878,41лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 20.04.2007г. до 21.07.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.08.2009г. до окончателното изплащане и осъжда общината да заплати тази сума на ищеца, като отхвърля иска в останалата му част до размера от 23`788,62лв., като неоснователен.
 
44 НОХД No 31/2010, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.В.С.,
И.Р.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 31.05.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.В.С. - роден на *** ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно-специално образование, ЕТ „Г.С."***, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01/ 02.02.2010 год. в с.Кости, обл. Бургаска, пред дом № 10, в товарен автомобил марка "ГАЗ 63", без регистрационни табели, бордови, зелен на цвят подс. Г.В.С. съхранявал незаконно добит от подс. И.Р.К. дървен материал от държавен горски фонд на „Държавно горско стопанство - с. Кости" ДП - 2.5 пространствени кубически метра дъбови дърва на стойност 107.00 лева - престъпление по чл. 235, ал. 2, предл. пето, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 235, ал. 2, предл. пето, вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ и глоба в размер на 1000,00 (хиляда) лева.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Р.К. - роден на *** ***, постоянен адрес:***, живущ ***, български гражданин с ромски произход, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в края на месец януари 2010 год. в землището на с.Кости, обл. Бургаска, природен парк "Странджа", местност "Бухала", отдел 86, подотдел "К", без редовно писмено позволително подс. И.Р.К. добил, взел и извозил с каруца от държавен горски фонд на „Държавно горско стопанство - с. Кости" ДП - 2.5 пространствени кубически метра дъбови дърва на стойност 107.00 лева - престъпление по чл. 235 ал. 1, предл. трето, четвърто и пето от НК, поради което и на основание чл. 235 ал. 1, предл. трето, четвърто и пето от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 6 НК, изразяваща се в следните пробационни мерки :
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 100 / сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година и ГЛОБА в размер на 1000 лева
ОТХВЪРЛЯ предявения против подсъдимите гражданския иск от „Държавно горско стопанство - с. Кости" ДП като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимите Г.В.С. и И.Р.К. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 12.00 лв. за разноски по делото, по 6.00 лв. за двамата подсъдими.

Г.В.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.В.С. - роден на *** ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно-специално образование, ЕТ „Г.С."***, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01/ 02.02.2010 год. в с.Кости, обл. Бургаска, пред дом № 10, в товарен автомобил марка "ГАЗ 63", без регистрационни табели, бордови, зелен на цвят подс. Г.В.С. съхранявал незаконно добит от подс. И.Р.К. дървен материал от държавен горски фонд на „Държавно горско стопанство - с. Кости" ДП - 2.5 пространствени кубически метра дъбови дърва на стойност 107.00 лева - престъпление по чл. 235, ал. 2, предл. пето, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 235, ал. 2, предл. пето, вр. ал. 1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ и глоба в размер на 1000,00 (хиляда) лева.

ОТХВЪРЛЯ предявения против подсъдимите гражданския иск от „Държавно горско стопанство - с. Кости" ДП като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимите Г.В.С. и И.Р.К. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 12.00 лв. за разноски по делото, по 6.00 лв. за двамата подсъдими.

И.Р.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Р.К. - роден на *** ***, постоянен адрес:***, живущ ***, български гражданин с ромски произход, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в края на месец януари 2010 год. в землището на с.Кости, обл. Бургаска, природен парк "Странджа", местност "Бухала", отдел 86, подотдел "К", без редовно писмено позволително подс. И.Р.К. добил, взел и извозил с каруца от държавен горски фонд на „Държавно горско стопанство - с. Кости" ДП - 2.5 пространствени кубически метра дъбови дърва на стойност 107.00 лева - престъпление по чл. 235 ал. 1, предл. трето, четвърто и пето от НК, поради което и на основание чл. 235 ал. 1, предл. трето, четвърто и пето от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т. 1, 2 и 6 НК, изразяваща се в следните пробационни мерки :
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 100 / сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година и ГЛОБА в размер на 1000 лева
ОТХВЪРЛЯ предявения против подсъдимите гражданския иск от „Държавно горско стопанство - с. Кости" ДП като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимите Г.В.С. и И.Р.К. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 12.00 лв. за разноски по делото, по 6.00 лв. за двамата подсъдими.

Мотиви от 03.06.2010г.
Мотивите изготвен в срок.
 
45 НОХД No 51/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО В.К.Л. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 31.05.2010г., в законна сила от 31.05.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 51/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия В.К.Л. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 22.05.2010год. около 21.20ч. в гр.***, обл.*** пред бензиностанция “Химпекс” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***без регистрационни номера след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.51 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+ с фабричен №0277.
3а посоченото престъпление подсъдимият В.К.Л. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.54 от НК ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.К.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Разноски по делото няма.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №51/2010г.
Определението е окончателно.

В.К.Л.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 51/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия В.К.Л. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 22.05.2010год. около 21.20ч. в гр.***, обл.*** пред бензиностанция “Химпекс” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***без регистрационни номера след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.51 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+ с фабричен №0277.
3а посоченото престъпление подсъдимият В.К.Л. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.54 от НК ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от три години.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.К.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Разноски по делото няма.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №51/2010г.
Определението е окончателно.