М О Т И В И към  присъда №22 / 26.10-2017г. по НОХД № 478 по описа за 2017 година на Районен съд - Царево.

 

        Производството по делото е образувано по повод обвинителен акт                  на Царевската районна прокуратура по ДП №186/2016г.  по описа на ГПУ-Царево, пр.преписка №681/2016г. по описа на РП-Царево.С обвинителен акт е повдигнато обвинение спрямо:1. П.Я.А., 2. Г.Е.А.  и 3.О.Т.М., затова, че  на 28.07.2016г., от землището на с. Синеморец, общ. Царево, по път ІІІ – 9901 от с. Синеморец – гр. Царево, в зоната за отговорност на ГПУ – гр. Царево, в съучастие, като извършител, с Г.Е.А. с ЕГН: ********** и О.Т.М. с ЕГН: ********** – като извършители, с цел да набавят за себе си имотна облага,  противозаконно подпомогнали група чужденци – 33 /тридесет и три/ лица, между които и 12 /дванадесет/ лица: *-**************** ,всички без документи за самоличност, да пребивават в страната ни в нарушение на закона- чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, общ. Царево, по път ІІІ – 9901 от с. Синеморец, общ. Царево – гр. Царево, към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Либра” с рег. № ****, лек автомобил марка „Форд”, модел „Галакси” с рег. № ****** и лек автомобил марка „Ауди“ с рег. № ******, и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице

– престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предл. I-во, т. 4 и т. 5 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 2 във вр. ал. 1 НК.

          В съдебно заседание представителят на Царевската районна прокуратура поддържа повдигнатото обвинение.По същество счита, че по отношение на подсъдимия П.Я.А. е приложима разпоредбата на чл. 55 от НК, поради което наказание следва да се наложи  към минимум, предвиден от закона, като на основание чл. 66, ал.1 от НК  изпълнението на наказанието да се отложи за изпитателен срок от 3 години.Районен прокурор счита, че по отношение на подсъдимия  Г.Е.А.  наказание следва да се наложи  към среден размер, предвиден от закона, като на основание чл. 66, ал.1 от НК  изпълнението на наказанието да се отложи за изпитателен срок от 3 години, както и по отношение на подсъдимия О.Т.М. счита, че следва да се наложи наказание към среден размер ,като на основание чл. 66, ал.1 от НК  изпълнението на наказанието да се  отложи за изпитателен срок от 3 години.Районен прокурор счита, че на основание чл. 68, ал.1 от НК  следва да бъде приведено в изпълнение наказание наложено по НОХ дело №397/2015г.по описа на СРС, в сила от  14.01-2015г., от 1 година лишаване от свобода, изпълнението на което било отложено за изпитателен срок от  3 години.Сочи нови доказателства.

      Подсъдимият П.Я.А. признава изцяло  фактическата обстановка така, както е отразена в обвинителния акт.Не сочи нови доказателства.

      Защитникът  адвокат Кр.К.,*** пледира за налагане на справедливо наказание  в минимален размер и да не се  налага „глоба“, както и да не се отнема в полза на държава МПС.

      Подсъдимият Г.Е.А. признава фактическата обстановка, така, както е отразена в обвинителния акт.Не сочи доказателства.

      Защитникът адвокат Д. , САК, пледира за налагане на справедливо наказание от 6 месеца лишаване от свобода, което наказание да бъде отложено за изпитателен срок на основание чл. 66, ал.1 от НК, както и да не се отнема в полза на държава МПС.

      Подсъдимият О.  Т.М. не се признава за виновен .Сочи доказателства.

      Защитникът –адвокат Н.,*** , пледира в смисъл, че не са събрани доказателства по предявеното  му обвинение и моли съдът да признае О.  М. за невиновен и да го оправдае  по повдигнатото обвинение.

                                  І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА.

           На 27.07-2016г.  подсъдимият П.А.  се срещнал с подс.О.  М., с който се  познавали, на базар  в квартал „Красно поляна „ в град София.Там  двамата се заговорили, при което подсъдимият П.А.  споделил с подс. О.М., че  има финансови затруднения и в тази връзка го попитал дали може да му помогне да изкара в кратък срок пари.  Подсъдимият О.М. му отговорил, че от известно време прекарвал незаконно  пресекли държавната граница на Република България мигранти от границата с Република Турция до гр.София.В този смисъл,  той посочил на подс.А. , че на  следващия ден също ще  извършва такъв курс и ако желае, може да се включи.За участието на подс.П.А.  подс.М.  обещавал и възнаграждение в пари.И тъй като имал необходимост  от парични средства, подсъдимият П.А.  отговорил утвърдително на така направеното му предложение.Подсъдимият О.  М.  обяснил на подс.П.А., че следва да бъде на другия ден – 28.07-2016г., около 09:00 часа , на централния плаж в село Синеморец , община Царево, с лек автомобил.Там щял да дойде и той, след което да се уговорят за по-нататъшните детайли.

       В изпълнение на замисленото начинание, в ранните часове на 28.07-2016г., подсъдимият П.А. отишъл  пред дома на свидетелката М.П.В.,***, с която поддържал интимна връзка, която впоследствие прекратили , но запазили помежду си добри отношения.Свидетелката М.П.В.  била дала разрешение на подсъдимия П.А. да ползва когато има нужда и по свое усмотрение личния й лек автомобил марка  „Ланчия Либра „ с рег.№ ****, както и  предоставила  на подс.П.А. и ключовете от автомобила.Когато отишъл до дома  на св.М.В., подсъдимият П.А. се качил в лек автомобил „Ланчия Либра „ с рег**** и с този автомобил се предвижил до село Синеморец, община Царево , където и застанал на централния плаж за да чака подс.О.М..

       По-късно,  след подс.П.А. ,  на същото място на плажа , пристигнал и подсъдимият О.М.  с лек автомобил марка“Ауди А4“ , с рег.№ ****,който автомобил подс.О.М.  закупил на 29.06-2016г., но същият  л.а. не  бил регистрирал в КАТ.Заедно  с подс.О.М.  бил и подсъдимият Г.Е.А.,*** с намерението да участва в превоза на незаконно преминалите държавната граница нелегални мигранти срещу парично възнаграждение, за което и дощъл с лек автомобил марка „Форд Галакси“ с рег.№ *****, който автомобил  бил собственост на  неговата съпруга- свидетелката А.Н.А..

         Така тримата подсъдимият П.А., подс.О.М. и подс.Г.А.  се събрали на централния плаж  на село Синеморец, от където  подс.А.  се обадил по мобилния си телефон и провел разговор , от който станало ясно, че тримата  трябва да изчакат няколко часа, за да отидат  да натоварят нелегалните мигранти.

    Около 13:00 часа, подсъдимите потеглили с леките си автомобили, като водел подсъдимият А.  с л.а. „Форд Галакси“, втори бил подс.О.  М. с л.а. „Ауди А4“ и трети бил -подс.П.А. с л.а. „Ланчия Либра „. Трите автомобила  минали през село Синеморец и се е насочили в посока с.Резово, община Царево.Преди да достигнал  до село Резово, още в землището на с.Синеморец , подсъдимият А. , който водел  групата, направил с автомобила си обратен завой и спрял  на пътното платно.След  подс.А.,  и подсъдимите О.М. , и подс.П.А. , също обърнали  своите автомобили и спрели, каквато била предварителната им  уговорка „да изпълняват същото, както и подсъдимия А.“.До  този участък  от пътя има гориста местност, в която по същото време се намирала група от незаконно преминали държавната граница на Република България мигранти, които  тримата подсъдими намислили да превозят до град София.Тази група нелегални мигранти се състояла от 33 / тридесет и три /лица, а именно ****************

  Щом групата от мигранти видяла спиращите леки автомобили, те веднага излезли от прикритията си и се насочили към колите. Във всеки от трите автомобила се качили по част от нелегалните мигранти, след което  автомобилите веднага потеглили. Тримата подсъдими, с управляваните от тях леки автомобили,  се насочили към гр. Бургас по път III – 9901.

       Междувременно вече бил подаден сигнал на телефон 112, че три лица товарят нелегални мигранти в близост до село  Синеморец. В тази връзка оперативният дежурен на ГПУ – гр. Царево извикал св. Д.Т.Д. (на длъжност „младши експерт“ към ГПУ – гр. Царево) и св. Й.С.Р. (на длъжност „полицейски инспектор“ в група „ОДГ“ към ГПУ – гр. Царево) и им съобщил получената информация. Двамата полицейски служители незабавно се придвижили със служебен автомобил до пътя, свързващ гр. Царево и гр. Ахтопол. На участък, малко преди град  Царево те организирали импровизиран контролно-пропускателен пункт. Докато били на посоченото място, те получили и допълнителна информация във връзка с така подадения сигнал – били им съобщени марките, моделите и регистрационните номера на наближаващите автомобили, управлявани от тримата подсъдими.   

      След малко, свидетелите Д.Д. и св.Й.Р. възприели наближаващите ги леки автомобили, управлявани от тримата подсъдими.Автомобилите се движели един  зад друг , като първи  бил  автомобил , управляван от подсъдимия А. , втори автомобил – бил л.а. на подс. О.М. , а последен автомобил  бил л.а. марка „Ланчия Либра „ , управляван от подс.П.А..

      Свидетелят Й.Р. подал сигнал  на лек автомобил марка „Ауди А4“ посредством  „Стоп „ –палка , за да му бъде извършена проверка.Виждайки това, подсъдимият Г.А. първоначално намалил скоростта на движение на автомобила, създавайки  впечатлението, че ще спре.Обаче, след това подс.Г.А.  рязко увеличил скоростта на движение на автомобила, подминавайки  полицейски пост.

       В същото време, възприемайки действията на подсъдимия А., подсъдимият О.М. , който също бил забавил скоростта на движението на автомобила, рязко увеличил  скоростта и подминал бързо поста/ макар и да възприемал подадения сигнал със Стоп –палка/.

      Обаче, подсъдимият А. , движейки се последен ,не  бил забелязал полицейски пост  пред групата коли , поради което и останал  изненадан от намаляването на скоростта и рязкото увеличаване на  скоростта на автомобила от подсъдимите М. и  подсъдимия А. и като намалил  скоростта на движението на автомобила, подсъдимият А.  не постъпил както другите  двама подсъдими, а останал на място.

        Свидетелите Р. и св.Д. , незабавно се приближили до автомобила, управляван от подсъдимия П.А. – л.а. „Ланчия Либра „ и извадили от него подсъдимия П.А..

        Двамата полицейски служители възприели, че управляваният  от подсъдимия П.А.  лек автомобил  бил пълен с лица, отговарящи на рисковия профил на незаконни мигранти.

        Свидетелите Р. и св.Д.  извършили проверка на документите за самоличност на подс.П.А.  и установили същата, след което  полицейските служители  качили подс.П.А. в  служебния автомобил и така св.Д.Д.  го транспортирал  до ГПУ-Царево, а св.Й.Р. се качил в лекия автомобил  марка „Ланчия Либра „ и, управлявайки го, превозил  нелегалните мигранти също до сградата на ГПУ-Царево.

          За  случилото се  полицейските служители св.Й.Р. и св.Д.Д.  незабавно уведомили дежурния в ГПУ-Царево.

          През това време подсъдимите О.М. и Г.А.  продължили движението си  по пътя, като и двамата се движели  с много висока скорост и  преди с.Лозенец, община Царево, подсъдимият О.М.  изпреварил  лекия автомобил марка „Форд Галакси „.

          Като достигнал  разклона  на пътя в посока село Лозенец, подсъдимият Г.А.  навлязъл в разклона и  малко по-нататък, спрял.Подс.Г.А.  незабавно  със знаци, подканил  нелегалните  мигранти, които превозвал, да слязат от автомобила.След като нелегалните мигранти слязли от автомобила, подсъдимият Г.А.  продължил движението си с колата, докато не навлязъл в село Лозенец, където паркирал  колата си пред хотел „Феникс“, събул се и по къси гащи отишъл на плажа в селото.На плажа подс.Г.А. останал до вечерта, след което се върнал до своята кола.Обаче, подс.Г.А.  не я открил  на мястото, на което бил оставил , затова и  се предвижил с такси до гр.Китен ,откъдето с автобус стигнал  до гр.София.

           Когато  се прибрал в дома си, свидетелката А.А. му казала че са я търсили от полицията  в гр.Царево, поради което  се е наложило да отиде до там, където и  била осведомена, че автомобилът й марка/ модел „Форд Галакси „ с рег.№***  е задържан заради използването му за трафик на нелегални мигранти, както и , че съпругът й следва да се яви  в ГПУ-Царево.

            Подсъдимият Г.А. доброволно се явил в ГПУ –Царево на 01.08-2016г..

           След като изпреварил подсъдимия Г.А., подс.О.М.  продължил със своя автомобил  в посока гр.Бургас и достигнал  до мост над река Караагач, където вече беше  се разположил полицейски пост в състав: св.П.Т.Т. и Г. Н.- полрицейски служител  към ГПУ-Царево.Двамата свидетели  били получили информация за бягството на  двата автомобила при гр.Царево.

          Свидетел Г. Н. подал сигнал със Стоп –палка на приближаващия автомобил, управляван от подсъдимия О.М..Св.П.Т.  забелязал, че в автомобила има множество на брой пътници, както и , че същият автомобил  явно „слегнал“ от  тежестта им, при което се досетил, че  това е единият  от двата автомобила, за които били предупредени и заявил това на висок  тон на  приближаващия се за да извърши проверка св.Г. Н.Тогава подсъдимият О.М.  рязко подал газ на колата и с висока скорост се отдалечил от полицейски пост и се е насочил  към СО „Узунджата“, посока гр.Бургас.По пътя автомобилът забуксувал и тогава подсъдимият О.М.  подканил  превозваните от него нелегални мигранти да слязат  и да избутат  колата.След като мигрантите сторили указаното им подс.О.М. , , последен се предвижил  малко по пътя, след което спрял колата и показал на мигрантите , че следва да слязат  от автомобила и да се скрият в гората,  находяща се до пътя.След като мигрантите  сторили това , подс.М.  се отдалечил от мястото.

        По време на проведените оперативно-издирвателни мероприятия подс.О.М. бил установен.

        По случая било образувано  досъдебно производство  №2186/2016г. на ГПУ –Царево.

        Подсъдимият П.Я.А.  се признава за виновен и прави пълни и подробни признания.

         Подсъдимият Г.Е.А. се признава за виновен.

         Подсъдимият О.Т.М.  не се признава за виновен. Обаче, по време на проведените оперативно-издирвателни мероприятия подс.О.М. бил установен. Настоящият състав  приема за доказано по безспорен начин  неговото участие в организирана и  задружна престъпна група с още две лица.Това е така, защото подс.П.А. *** , на мястото на срещата , освен него, е имало и още  само две лица и те са : О.М. и Г.А..Всяко едно от  тези лица е било със собствен автомобил.Трите автомобила са  тръгнали заедно, във всеки един от  автомобилите е имало само по едно лице.Следователно единственият, който е могъл да управлява автомобила на  подс.М. , е бил самия  подсъдим О.М..

Подс.Г.А.  не отрича вината си, обаче се стреми да помогне на подс.М. , като в обясненията си твърди, че подс.М. не е бил в с.Синеморец и не е управлявал  автомобила.

Настоящият състав  не кредитира  и отхвърля  обясненията на подс.Г.А. в тази им част, тъй като те противоречат с поведението на  подс.Г.А. в съдебната зала и същият сочи, че подс.М. , а в същото време, както е отбелязано в протокол от съдебно заседание от 28.09-2017г. по делото, с жест показва, че именно  подс.О.М.  е управлявал л.автомобил „Ауди“ и е  бил на мястото на срещата в с.Синеморец.И,въпреки, че подсъдимият О.Т.М. не се признава за виновен, настоящият състав  приема за доказано по безспорен начин  неговото участие в организирана и  задружна престъпна група с още две лица.Това е така, защото подс.П.А. *** , на мястото на срещата , освен него, е имало и още  само две лица и те са : О.М. и Г.А..Всяко едно от  тези лица е било със собствен автомобил.Трите автомобила са  тръгнали заедно, във всеки един от  автомобилите е имало само по едно лице.Следователно единственият, който е могъл да управлява автомобила на  подс.М. , е бил самия  подсъдим О.М..

        Изложената и установена по безспорен начин в хода на  производство по делото фактическа обстановка установява по безспорен начин, че с горепосоченото деяние от обективна страна подсъдимите  П.Я.А. , подсъдимият Г.Е.А. и подсъдимият О.Т.М.  са осъществили състава на престъпление по чл. 281, ал.2, т.1, предл.1-во, т.4 и т.5, във връзка с  чл.20, ал.2 , във вр. ал.1 от НК.

         Съгласно чл.281, ал.1 от НК , към момента на извършване на деянието, който  с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага противозаконно подпомага чужденец да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева.Подсъдимите П.Я.А. , подсъдимият Г.Е.А. и подсъдимият О.Т.М.  са извършили именно това, като по този начин са осъществили състава на посоченото престъпление.

        Деянията и на тримата подсъдими се квалифицирани по т.4 и т.5 на ал.2, на чл. 281 от НК , защото превозваните  от тях лица са повече от едно и част тях не са навършили 16 годишна възраст.Всички превозвани лица били  чужди граждани и не са преминали границата на Република България  през определените за това места.

         От субективна страна подсъдимите П.Я.А. ,Г.Е.А. и  О.Т.М.  извършили деянието при  формата на вината пряк умисъл , по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

           Прекият умисъл е обективиран в действията на подсъдимите, а именно: те и тримата съзнавали, че на 28.07-2016г. , в съучастие като извършители, с цел  да набавят за  себе си имотна облага противозаконно подпомогнали група чужденци- 33 /тридесет и три / лица включително и ненавършилите 16 годишна възраст, описани подробно по-горе, да пребивават и  да преминават  в страната , в нарушение на закона – чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година”, чрез извършване на превоз от землището на с. Синеморец, общ. Царево, по път ІІІ – 9901 от село Синеморец, общ. Царево – гр. Царево, към вътрешността на страната, в нарушение на закона, като деянието е извършено чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Либра” с рег. № ***, лек автомобил марка „Форд”, модел „Галакси” с рег. № ***** и лек автомобил марка „Ауди“ с рег. № *****, и деянието е извършено от тримата подсъдими  по отношение на повече от едно лице.Подс.Г.А.  категорично заяви, че  извършил превоз на мигранти , за пари, което  очаквал и подс.П.  А. , да му  бъде  заплатено.Логично е , подс.О.М. да е получил  пари също, и да е съгласил  да превозва мигранти с цел да получи заплащане.От субективна страна и тримата подсъдими желаели и извършвали превоз на мигранти  само при една и единствена мисъл и цел -  получаване на пари , фактически.

В разпитите си, дадени пред съдия,   чуждите граждани , твърдят, че  са заплатили предварително за извършване на превоза им , както през територията на Република Турция, така и през територията на Република България, като граждани на Афганистан  -******  и др. , разпитани пред съдия, дават подробно описание на водачите на автомобили,  които  превозвали групата им.

 Подс.Г.А.  не отрича вината си, обаче се стреми да помогне на подс.М. , като в обясненията си твърди, че подс.М. не е бил в с.Синеморец и не е управлявал  автомобила.

Настоящият състав  не кредитира  и отхвърля  обясненията на подс.Г.А. в тази им част, тъй като те противоречат с поведението на  подс.Г.А. в съдебната зала и същият сочи, че подс.М. , а в същото време, както е отбелязано в протокол от съдебно заседание от 28.09-2017г. по делото, с жест показва, че именно  подс.О.М.  е управлявал л.автомобил „Ауди“ и е  бил на мястото на срещата в с.Синеморец.

         Съдът не кредитира показанията на  разпитан свидетел от страна на подс.О.М.- св.Н. В., тъй като  приема, че същият е заинтерисован.Още повече, че св.Н. В.  не  сочи конкретна дата на която дата той бил  с подс.О.  М., както и  същите показания са противоречиви, като не сочи о описание на нито един хотел в  гр.Приморско и в гр.Созопол , в който отсядали заедно с подс.О. М. , както и не дава описание на хотела в гр.Ахтопол.

        От друга страна, съдът кредитира показанията на св.Р. и В., от които св.Р. бил на мястото, където първоначално бил подаден  сигнал  на всеки един от водачите на трите автомобила, превозвали мигранти да спрат за проверка.Св.Р. твърди, че въпреки, че подс.М. не е  спрял  автомобила си , той  е успял да  види ясно , кой управлява автомобила и да го разпознае при задържането в ГПУ –Царево.

        При индивидуализацията на наказателната отговорност на подсъдимия П.Я.А. :Смекчаващо вината обстоятелство-направени пълни самопризнания, няма настъпили имуществени вреди.

Отегчаващо вината  обстоятелство –участие в  организирана и задружна престъпна проява, с две др.лица,наличието на квалифициращи обстоятелства.

  При индивидуализацията на наказателната отговорност на подсъдимия Г.Е.А.  :Смекчаващо вината обстоятелство-направени самопризнания, няма  настъпили  имуществени вреди.

Отегчаващо вината  обстоятелство –участие в  организирана и задружна престъпна проява, с две др.лица,наличието на квалифициращи обстоятелства.

  При индивидуализацията на наказателната отговорност на подсъдимия О.Т.М. :Смекчаващо вината обстоятелство- няма настъпили имуществени вреди.

Отегчаващо вината  обстоятелство –участие в  организирана и задружна престъпна проява, с две др.лица,наличието на квалифициращи обстоятелства.

        Причини и условия за извършване на деянието и от тримата подсъдими :П.Я.А. , Г.Е.А. и О.Т.М.   – ниско правосъзнание,неспазването на установения в страната правов ред и законоустановените изисквания, определящи реда и правилата за пребиваването на чужденци в страната ни, и стремежа на тримата подсъдими към лично облагодетелстване по неправомерен начин.

       Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена от  събраните в хода на досъдебното  и на съдебното  производство доказателства : гласни- показанията на  разпитани по делото свидетели, протокол за оглед на местопроизшествие от 28.07-2016г., албум от оглед на лек автомобил „Форд Галакси „л.д.32-35, том 1, протокол за  оглед на местопроизшествие от 29.07-2016г., албум  от оглед на лек автомобил  „Ланчия „, протокол за  разпознаване на лица и предмети и  албум към него за  разпознаване от 30.07-2016г.,протокол за претърсване и изземване от 04.11-2016г. и албум за оглед на МПС „Ауди А4”.

     Като съобрази, от една страна финансовото състояние  и на  тримата подсъдими П.Я.  А., Г.Е.А. и О.Т.М. , само  единият от тях с постоянна трудова заетост, както и другата страна- обществените отношения , свързани с дейността на държавните органи и реда на управлението и мащабите  на обществената  опасност на този вид престъпления, които през последните години обхващат все по-широк кръг лица, както и  че са подпомогнати 33  чужди граждани да пребивават на  територията на Република България в нарушение на закона, съдът намери за  справедливо да наложи наказание и на тримата подсъдими , като на една задружна  организирана група ,като слезе под минимума и на основание чл. 55, ал.1 т.1 от НК определи наказание   по на 10 месеца лишаване от свобода и глоба в размер по на 3000,00 лв. по отношение на всеки един от тримата подсъдими, което наказание лишаване от свобода , на основание чл. 66, ал.1 от НК, съдът отложи за изпитателен срок от три години, тъй като счита, че това наказание е справедливо за извършеното деяние и същевременно тези санкции  ще подействат  превъзпитателно  върху тях, тримата.Предвид , че престъпление по чл. 281 от НК съставлява престъпление с висока степен на обществена опасност, която не следва да се подценява, респ. да се омаловажава, затова  съдът и не приложи чл. 78а от НК по отношение на  подсъдимите П.Я.  А. и подс.  Г.Е.А..

   Така определеният размер на наказанието съдът намира за справедлив и обоснован, от гледна точка целите, визирани в чл. 36 от НК.     

   На основание чл. 68, ал.1 от НК съдът  постанови привеждане в изпълнение наказанието лишаване от свобода за срок от една година, наложено на подсъдимия О.Т.М.  с  присъда по НОХ дело № 397 /2015г. по описа на РС-София за престъпление, извършено от него на 22.12-2014г.  по чл. 198, ал.1, пр.1, чл. 18, ал.1 от НК, което наказание било отложено за изпитателен срок от  три години на основание чл. 66, ал.1 от НК. Съдът постанови , на основание чл. 57, ал.1, т.3 и чл. 58, т.3 от ЗИНЗС приведеното в изпълнение наказание подс.О.М. да изтърпи  при първоначален „общ „ режим за изтърпяване на наказание в затворническо общежитие от открит тип.

               Имайки предвид горното, както и разпоредбата на чл. 281, ал.1 от НК, с оглед тежестта  на извършеното деяние, съдът постанови отнемане в полза на държавата на  веществените доказателства,  намиращи се на съхранение в ГПУ – Царево, както следва:

1.Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4” с рег. №**** 2 броя контактни ключа за автомобила;

2.Лек автомобил марка „Ланчия” модел „Либра” с рег. № ****, ведно с контактен ключ за автомобила, свидетелство за регистрация част втора за същия автомобил. Пълномощно, заверено от нотариус В.А. с район София, рег. №262 на НК от дата 05.01.2011г., регистрирано под №1245л.

3.Лек автомобил марка „Форд”, модел „Галакси” с рег. №****, ведно с контактен ключ за автомобила, свидетелство за регистрация част втора за същия автомобил, удостоверение за техническа изправност и контролен талон №*** за застраховка Гражданска отговорност за същия автомобил.

Като постанови, веществените доказателства, намиращи се на съхранение в ГПУ-Царево, както следва: тениска черна на цвят с къс ръкав с надпис „Motorhead”; чифт черни обувки с надпис върху езика на обувката „Dsquared D2”; черни чорапи сиво-черни на цвят; един брой мъжки къси панталони искрящо зелени на цвят; един брой детска раница от губер изобразяваща лице на животно с различни цветове, пакет мокри кърпи, химикал, лилав на цвят, детско бельо с преобладаващ син цвят, слънчеви очила с кафява рамка и прозрачна торбичка съдържаща различни видове ластици за коса, да се върнат на собствениците им, като в едногодишния срок от пазене на делото, не бъдат потърсени, да се унищожат като вещи с малка стойност.

При този изход на делото и на основание чл. 189, ал.3 от НПК , подсъдимите били осъдени да заплатят  по сметка на РДГП-Бургас   направените по делото  разноски в размер на 360,00 лв./триста и шестдесет лева /  или всеки един от тях да заплати сумата по 120,00 лв./ сто и двадесет лева /.

По изложените съображения настоящият състав постанови присъдата си.

 

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: