М О Т И В И

към Присъда №  06/ 26.04.2017 г. по НОХД № 257/ 2017 г.

 

Съгласно внесения пред съда обвинителен акт, Царевска районна прокуратура обвинява С.Д.Р. с ЕГН **********, *********************************, в това, че на 20.07.2016г., в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Т. м.”, № *******, в търговски обект - магазин за дрехи, като собственик на ЕТ „Т. - С - С.Д.” с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: с. Л.****** № ***, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права върху марките: „MICHAEL KORS”, “CHANEL”, „PRADA”, “TOMMY HILFIGER”, „HERMES” и „BOSS”, представлявани от юридически представител “ТУРКО ЕНД ТУРКО” ООД с ЕИК 175228104 и/или адв. А.С.Т., с пълномощник П.П.П., упълномощена с пълномощно от 10.06.2016г., използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, предлагала с цел продажба, стоки с марките „MICHAEL KORS”, “CHANEL”, „PRADA”, “TOMMY HILFIGER”, „HERMES” и „BOSS”, а именно: 5 бр. дамски кожени чанти, с размери 20/15 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 782.50 лева;5 бр. дамски кожени чанти, с размери 18/12 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 685.00 лева;3 бр. дамски чанти кожени чанти, с размери 25/22 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 540.00 лева;1 бр. дамска кожена чанта, с размери 25/22 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 192.50 лева;1 бр. дамска кожена чанта, тип трапец с размери 35/24 см. марка “TOMMY HILFIGER” на стойност 96.50 лева;4 бр. дамски кожени чанти, с размери 20/21 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 754.00 лева;8 бр. дамски кожени чанти, с размери 25/23 см., марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 780 лева;4 бр. дамски кожени чанти, с размери 54/32 см марка „MICHAEL KORS” на стойност 750.00 лева;1 бр. дамска кожена чанта, с размери 45.5/30 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 196.50 лева;3 бр. плажни чанти, полиестер, с размери 45/35 см. марка “CHANEL” на стойност 427.50 лева;3 бр. плажни чанти, полиестер с размери 45/35 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 267.00 лева;4 бр. дамски кожени раници, с размери 26/** см. марка “CHANEL” на стойност 720.00 лева;4 бр. мъжки кожени чанти, с размери 20/20 см. марка „PRADA” на стойност 324.00 лева;5 бр. дамски кожени чанти с портмоне, с размери 40/32 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 050 лева;3 бр. дамски кожени чанти, с размери 35/25 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 577.50 лева;4 бр. дамски кожени чанти, с размери 46/** см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 786.00 лева;3 бр. дамски кожени чанти с портмоне, с размери 36/34 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 600.00 лева;3 бр. дамски кожени чанти, с размери 40/30 см. марка „PRADA” на стойност 540.00 лева;4 бр. дамски кожени чанти, с размери 30/19 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 548.00 лева;1 бр. дамска кожена чанта с портмоне, с размери 32/25 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 178.50 лева;1 бр. дамска чанта от плат с портмоне, с размери 40/30 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 210.00 лева;1 бр. дамска кожена чанта, с размери 26/16 см. марка “CHANEL” на стойност 167.50 лева;2 бр. дамски кожени чанти, с размери 32/16 см. марка „PRADA” на стойност 344.00 лева;51 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 3 493.50 лева;13 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 936.00 лева;7 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 430.50 лева;2 бр. дамски кожени портфейли, с размери 14.5/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 118.00 лева;6 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 420.00 лева;10 бр. дамски кожени портфейли, с размери 20/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 830.00 лева;19 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 653 лева;7 бр. дамски кожени портфейли, е размери 23/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 588.00 лева;3 бр. дамски кожени портфейли, с размери 21/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 249.00 лева;2 бр. дамски кожени портфейли - лак, с размери 21/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 115.00 лева;23 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10 см. марка „PRADA” на стойност 2 461 лева;7 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „PRADA” на стойност 637.00 лева;17 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/11 см. марка „PRADA” на стойност 1 734 лева;2 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/11 см. марка „PRADA” на стойност 224.00 лева;4 бр. дамски кожени портфейли, с размери 20/10 см. марка „HERMES” на стойност 360.00 лева;1 бр. дамски кожен портфейл, с размери 20/10 см. марка „HERMES” на стойност 90.00 лева;1 бр. дамски кожен портфейл, с размери 22/12 см. марка “CHANEL” на стойност 122.50 лева;1 бр. дамски кожен портфейл - лак, с размери 22/12 см. марка “CHANEL” на стойност 122.50 лева;3 бр. мъжки кожени портфейли, с размери 12/10.5 см. марка „BOSS” на стойност 169.50 лева; бр. мъжки кожен портфейл, с размери 13.5/11 см. марка „BOSS” на стойност 56.50 лева;19 бр. мъжки кожени колани, с дължина 139 см. “TOMMY HILFIGER” на стойност 1 377.50 лева;2 бр. мъжки кожени колани, с дължина 144 см. марка “TOMMY HILFIGER” на стойност 153.00 лева, всичко на обща стойност 28 857.50 /двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, обект на това изключително право, като от деянието са били причинени значителни вредни последици.

Престъпление по чл. 172б, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК във вр. чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от ЗМГО.

Пред съда подсъдимия заявява, че разбира обвинението, признава се за виновен и заявява, че желае делото да бъде разгледано при условията на съкратено съдебно следствие, по смисъла на чл. 371, т. 2 от НПК.

Защитникът на подсъдимия подържа искането за разглеждане на делото по реда на съкратеното, съдебно следствие, при условията на чл. 371, т. 2 от НПК. Пледира съдът да наложи на подсъдимия минимално наказание.

Прокурорът при Районна прокуратура-Царево подържа обвинението във вида, в който е повдигнато. Пледира за признаване на подсъдимия за виновен и предлага на съда да му наложи наказание „ЛОС“ условно, както да не бъде наложено наказание глоба. Пледира веществените доказателства да бъдат отнети в полза на държавата.

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът намери за установено от фактическа страна следното:

На 20.07.2016г. св. Р.С.С. (към тогавашния момент на длъжност „инспектор“ към „Икономическа полиция“ при РУ - гр. Приморско), във връзка с провеждане на специализирана полицейска операция по линия на „Икономическа полиция“, и св. И.Т.Б. (на длъжност „полицай“ към „ООР“ при РУ - гр. Приморско), извършвали проверка на търговски обекти по линия на интелектуалната собственост на територията на гр. Приморско.

В търговски обект - магазин, намиращ се на ул. „Т.М.” № **, гр. Приморско, проверяващите открили стоки с марките „MICHAEL KORS”, “CHANEL”, „PRADA”, “TOMMY HILFIGER”, „HERMES” и „BOSS”, обект на изключително право по Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Магазинът се стопанисвал от ЕТ „Т. - С - С.Р.”, собственост на подс. С.Д.Р.. Търговската дейност се извършвала от самата подс. С.Р., която и в момента на проверката се намирала в обекта, извършвайки дейност като продавач. На полицейските служители подс. С.Р. заявила, че магазина го стопанисва през летния сезон от името на своята фирма, а самото помещение е наела от св. З. Д.П.. В подкрепа на думите си подс. С.Р. представила и собственоръчно съставен договор за наем с горепосоченото лице.

С протокол за доброволно предаване от дата 20.07.2016г. подс. С.Р. предала вещите предмет на престъпното деяние.

В хода на досъдебното производство е назначена и изготвена съдебно - маркова експертиза, от заключението на която се установява, че след извършена проверка във фонда на марките на Патентното ведомство е установено, че по Национален ред, по реда на Мадридската спогодба за международна регистрация на марки и Протокола и марка на общността, на територията на Република България са регистрирани марки, съдържаща характерни елементи, които са открити върху обектите, представени за експертиза, а именно: притежание на MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATIONAL GMBH /Майкъл Корс/ е марката Michael Kors; притежание на CHANEL SARL /Шанел/ е марката Chanel; притежание на PRADA SA (Прада) е марката „PRADA“; притежание на HERMES INTERNATIONAL (ЕРМЕС) е марката „HERMES“; притежание на HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG (Хуго Бос) e марката „BOSS“; притежание на TOMMY HILFIGER LICENSING B.V. (Томи Хилфигер) е марката „TOMMY HILFIGER“.

От заключението на изготвената съдебно - маркова експертиза се установява, че съществува сходство между изобразените върху веществените доказателства знаци и регистрираните марки „MICHAEL KORS”, “CHANEL”, „PRADA”, “TOMMY HILFIGER”, „HERMES” и „BOSS”, и идентичност и сходни основни и доминиращи словни и фигуративни елементи, включени в съставите им, на сходно общо впечатление, създавано от общи похвати на представяне на знаците.

Сходството може да доведе до объркване на потребителите, което включва възможността за свързване на веществените доказателства с регистрираните търговски марки „MICHAEL KORS”, “CHANEL”, „PRADA”, “TOMMY HILFIGER”, „HERMES” и „BOSS”.

В хода на разследването по досъдебното производство е назначена и изготвена съдебно-оценъчна експертиза, от заключението на която е видно, че общата стойност на инкриминираните вещи е в размер на 28 857.50лв.

Пълномощник на MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATIONAL GMBH /Майкъл Kopc/; CHANEL SARL /Шанел/; PRADA SA (Прада); HERMES INTERNATIONAL (EPMEC); HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG (Хуго Бос); и на TOMMY HILFIGER LICENSING B.V. (Томи Хилфигер), е А.С.Т.. С пълномощно от дата 10.06.2016г. А.С.Т. е преупълномощила св. П.П.П. да я представлява във връзка със защита правата на интелектуална собственост на горепосочените дружества, чийто пълномощник за Република България е самата А.Т., считано от 10.06.2016г. до **.08.2016г.

От разпита на св. П.П.П. се установява, че не е било предоставяно под никаква форма съгласие на ЕТ „Т. - С - С.Р.” и подс. С.Р. да използват в търговската дейност марките, които същата представлява.

По досъдебното производство е изискана справка от Патентното ведомство на Република България, от която се установява, че в държавните регистри на марките и в информационната база за марките не са вписани права или лицензионни договори за разпореждане с горепосочените марки в полза на ЕТ „Т. - С - С.Р.” и подс. С.Р..

Подс. С.Д.Р. с ЕГН **********, ****************

Съгласно ТР № 1 от ** май 2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г., ОСНК на ВКС и съдебна практика на ВКС - съставът на чл. 172б от НК предвижда наказателна отговорност за всеки, който използва в търговската дейност търговска марка без съгласието на притежателя на изключителното право. По силата на чл. 9, ал. 1 от ЗМГО марката е знак, способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, който може да бъде представен графично, чрез думи, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Обемът на това изключително право е регламентиран в разпоредбата на чл. 13 от Закона за марките и географските означения и включва правото на притежателя й да използва марката, да разполага с нея и да забрани на трети лица да използват в търговската дейност знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичност или сходство на стоките и услугите съществува вероятност за объркване на потребителя. Очевидно е, че в закона е предвиден еднакъв правен режим за неправомерното използване на марка, която е идентична или сходна с марката, обект на защита. Сходство е налице, когато има изменение на образния или словесен елемент на търговската марка, което е толкова незначително, че може да заблуди потребителя и точно затова води до нарушаване правата на притежателя на защитеното право. Затова, деянието осъществява обективните признаци на престъплението по чл. 172б, ал. 1 от НК не само когато се използва идентичен на чуждата марка знак, но и такъв, сходен с нея.

Гореизложената фактическа обстановка, съобразно чл. 373, ал. 3 от НПК, съда приема за безспорно установена от събраните на предварителното производство доказателства, както и от направените от подсъдимия самопризнания. Така описаните по-горе доказателства да логични, пълни, последователни и безпротиворечиви, поради което съдът ги възприема изцяло. Няма такива, които да внасят съмнения в описаната фактическа обстановка, както и такива, които са в противоречие с изброените доказателства, поради което и съдът не се спря на всяко едно от доказателствата по отделно.

Правна квалификация:

С така установената фактическа обстановка безспорно се установи извършването на престъпление по чл. 172б, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК във вр. чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от ЗМГО и участието на подсъдимия в него като извършител, а именно, че на 20.07.2016г., в гр. Приморско, Бургаска обл., ул. “Т.М.”, № **, в търговски обект - магазин за дрехи, като собственик на ЕТ „Т. - С - С.Д.” с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: с. Л.” № 9, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителните права върху марките: „MICHAEL KORS”, “CHANEL”, „PRADA”, “TOMMY HILFIGER”, „HERMES” и „BOSS”, представлявани от юридически представител “ТУРКО ЕНД ТУРКО” ООД с ЕИК 175228104 и/или адв. А...С.Т., с пълномощник П.П.П., упълномощена с пълномощно от 10.06.2016г., използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 във вр. ал. 1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, предлагала с цел продажба, стоки с марките „MICHAEL KORS”, “CHANEL”, „PRADA”, “TOMMY HILFIGER”, „HERMES” и „BOSS”, а именно: 5 бр. дамски кожени чанти, с размери 20/15 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 782.50 лева;5 бр. дамски кожени чанти, с размери 18/12 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 685.00 лева;3 бр. дамски чанти кожени чанти, с размери 25/22 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 540.00 лева;1 бр. дамска кожена чанта, с размери 25/22 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 192.50 лева;1 бр. дамска кожена чанта, тип трапец с размери 35/24 см. марка “TOMMY HILFIGER” на стойност 96.50 лева;4 бр. дамски кожени чанти, с размери 20/21 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 754.00 лева;8 бр. дамски кожени чанти, с размери 25/23 см., марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 780 лева;4 бр. дамски кожени чанти, с размери 54/32 см марка „MICHAEL KORS” на стойност 750.00 лева;1 бр. дамска кожена чанта, с размери 45.5/30 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 196.50 лева;3 бр. плажни чанти, полиестер, с размери 45/35 см. марка “CHANEL” на стойност 427.50 лева;3 бр. плажни чанти, полиестер с размери 45/35 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 267.00 лева;4 бр. дамски кожени раници, с размери 26/** см. марка “CHANEL” на стойност 720.00 лева;4 бр. мъжки кожени чанти, с размери 20/20 см. марка „PRADA” на стойност 324.00 лева;5 бр. дамски кожени чанти с портмоне, с размери 40/32 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 050 лева;3 бр. дамски кожени чанти, с размери 35/25 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 577.50 лева;4 бр. дамски кожени чанти, с размери 46/** см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 786.00 лева;3 бр. дамски кожени чанти с портмоне, с размери 36/34 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 600.00 лева;3 бр. дамски кожени чанти, с размери 40/30 см. марка „PRADA” на стойност 540.00 лева;4 бр. дамски кожени чанти, с размери 30/19 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 548.00 лева;1 бр. дамска кожена чанта с портмоне, с размери 32/25 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 178.50 лева;1 бр. дамска чанта от плат с портмоне, с размери 40/30 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 210.00 лева;1 бр. дамска кожена чанта, с размери 26/16 см. марка “CHANEL” на стойност 167.50 лева;2 бр. дамски кожени чанти, с размери 32/16 см. марка „PRADA” на стойност 344.00 лева;51 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 3 493.50 лева;13 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 936.00 лева;7 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 430.50 лева;2 бр. дамски кожени портфейли, с размери 14.5/10.5 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 118.00 лева;6 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 420.00 лева;10 бр. дамски кожени портфейли, с размери 20/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 830.00 лева;19 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 1 653 лева;7 бр. дамски кожени портфейли, е размери 23/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 588.00 лева;3 бр. дамски кожени портфейли, с размери 21/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 249.00 лева;2 бр. дамски кожени портфейли - лак, с размери 21/11 см. марка „MICHAEL KORS” на стойност 115.00 лева;23 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/10 см. марка „PRADA” на стойност 2 461 лева;7 бр. дамски кожени портфейли, с размери 16/10 см. марка „PRADA” на стойност 637.00 лева;17 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/11 см. марка „PRADA” на стойност 1 734 лева;2 бр. дамски кожени портфейли, с размери 19/11 см. марка „PRADA” на стойност 224.00 лева;4 бр. дамски кожени портфейли, с размери 20/10 см. марка „HERMES” на стойност 360.00 лева;1 бр. дамски кожен портфейл, с размери 20/10 см. марка „HERMES” на стойност 90.00 лева;1 бр. дамски кожен портфейл, с размери 22/12 см. марка “CHANEL” на стойност 122.50 лева;1 бр. дамски кожен портфейл - лак, с размери 22/12 см. марка “CHANEL” на стойност 122.50 лева;3 бр. мъжки кожени портфейли, с размери 12/10.5 см. марка „BOSS” на стойност 169.50 лева; бр. мъжки кожен портфейл, с размери 13.5/11 см. марка „BOSS” на стойност 56.50 лева;19 бр. мъжки кожени колани, с дължина 139 см. “TOMMY HILFIGER” на стойност 1 377.50 лева;2 бр. мъжки кожени колани, с дължина 144 см. марка “TOMMY HILFIGER” на стойност 153.00 лева, всичко на обща стойност 28 857.50 /двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, обект на това изключително право, като от деянието са били причинени значителни вредни последици.

От обективна страна, е налице и квалифициращото деяние обстоятелство- от деянието са били причинени значителни вредни последици.  От деянието са причинени имуществени вреди в размер на 28 857.50 лева. Тъй като тази сума надхвърля 14-кратния размер на минималната работна заплата, установена за страната, то същите се явяват значителни по смисъла на закона.

От субективна страна престъплението е извършено умишлено, при форма на вината пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал, че предлага за продажба стоки с отличителни знаци, сходни и/или идентични със защитените регистрирани марки, съзнавал е, че липсва съгласието на притежателите на изключителните права върху тези марки за използването им в търговската дейност, съзнавал е, че не притежава право на ползване на процесните марки, предвид липсата на учредени лицензии в негова полза.

Определяне на наказанието:

Съдът съобразявайки се с разпоредбата на чл. 54 НК, извърши преценка на основните фактори които оказват влияние при определянето на наказанието на подсъдимия. Обществената опасност на деянието съдът намира за средна за състава – използвани са в търговската дейност вещи на незначителна стойност. Високата стойност на вещите- определена от експертизата по делото не е реалната такава- тази стойност е изчислена по указанията на ВКС в посоченото тълкувателно решение, като правомерно произведени стоки, каквито те реално не са. Обществената опасност на извършителя съдът отчете като ниска. Следва да се има предвид, че тя извършва трудова дейност с цел грижа за семейството си. При постановяване на присъдата съдът намери, че наказанието следва да се определи при условията на чл. 55 от НК, с превес на смекчаващите вината обстоятелства, които са добрите характеристични данни, признанието, оказаното съдействие на органите на досъдебното производство, тежкото семейно, здравословно и материално положение на подсъдимия, поради което следва да бъде наложено на подсъдимия наказание ЛОС за срок от три месеца, изпълнението на което на осн. чл. 66 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години. За да наложи това наказание, съдът прецени, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на подсъдимия не е наложително да изтърпи наказание лишаване от свобода ефективно. Заради неговите добри характеристични данни и личността му, налагане на наказание ЛОС- условно, според съда ще е достатъчна мяра на наказателната репресия, за да въздейства предупредително върху нея с цел да не извършва нови престъпления. Заради гореизложените смекчаващи вината обстоятелства, предвид ниската стойност на вещите предмет на престъплението, както и поради тежкото финансово положение на подсъдимия, съдът не му наложи кумулативното предвидено наказание глоба.

По  отношение  на веществените доказателства: същите на основание чл. 172б, ал. 3 от НК следва да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат.

На основание чл. 301, ал. 1, т. 12 от НПК, предвид обстоятелството, че подсъдимия е признат за виновен по обвинението, на нея съда възложи разноските по делото.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

                                                                                                                                  СЪДИЯ: