М О Т И В И към присъда по НОХД № 4/2014 г.

Съдебното производство е образувано по обвинителен акт на Царевската районна прокуратура против М.С.М. за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, за това че на 08.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № ***, собственост на ***  С.М., без съгласието на притежателите на изключителните права Адидас - Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, Adidas  International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявано от юридически представител „АРСИС консултинг” ЕООД, гр.София с ЕИК 131289468, с пълномощник св. ***, упълномощена с пълномощно от 05.08.2013 год. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД - *** и Пума - PUMA SE, DE, представлявана от  юридически представител „Турку енд Турку” ООД, гр. София с ЕИК 175228104 и/или адв. ***, представлявани от пълномощник ***, упълномощена с  пълномощно от 26.07.2013 год. от адв.*** използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 5 бр.  горница на анцуг с качулка марка „Адидас” на стойност 350.00 лева, 19 бр. горница на анцуг марка „Адидас” на стойност 1216,00 лева, 4 бр. комплект анцузи с  качулка марка „Адидас” на стойност 532.00 лева, 17 бр.  клин 3/4  марка „Адидас” на стойност 816.00 лева, 13бр. клинове марка „Адидас” на стойност 728.00 лева, 20 бр. дамски потници марка „Адидас” на стойност 1000.00 лева, 11 бр. дамски клин пола марка „Адидас” на стойност 737.00 лева, 8 бр. комплект анцугова горница с качулка и клин марка „Адидас” на стойност 1216.00 лева, 3 бр. тениски марка „Пума” на стойност 114.00 лева, всичко на обща стойност 6 709.00 лева.

Пред съда, подсъдимият М. заявява, че разбира обвинението, признава се за виновен и заявява, че описаното в обвинителния акт отговаря на истината, признава изцяло фактическата обстановка, описана в обвинителния акт и желае делото да бъде разгледано при условията на съкратено съдебно следствие.

Сл.защитник на подсъдимия подържа искането за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, при условията на чл.371, т.2 от НПК.

Предвид изявлението на подсъдимия и неговия защитник, делото беше разгледано по реда на глава ХХVІІ от НПК и съдебното следствие се проведе по правилата на чл. 371, т.2 от НПК.

В съдебно заседание представителят на Царевската районна прокуратура поддържа повдигнатото обвинение със същата фактическа обстановка, описана в обвинителния акт и квалификация на деянието, което счита за доказано по несъмнен начин и пледира на подс.М. да бъде наложено наказание, при условията на чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация за срок от 6 месеца със задължителните пробационни мерки, посочени в разпоредбата на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК: задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъденото лице пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни. Представителят на държавното обвинение предлага, на осн. чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия да не се налага наказанието глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода за съответния състав по чл.172б, ал.1 от НК. По отношение на веществените доказателства, подробно описани в диспозитива на обвинението, намиращи се на съхранение в РУП- Царево заема становище да бъдат отнети в полза на държавата и да се унищожат.

Защитникът на подс. М. пледира, съдът след като признае подсъдимия за виновен, да приложи разпоредбата на чл.55 от НК, като наложи минимално наказание пробация с двете мерки, предложени от прокурора и на подсъдимия да не се налага предвиденото кумулативно наказание глоба.

Подс. М., признава вината си и съжалява за стореното. По отношение на наказанието моли да му се наложи минималното предвидено от закона.

Съдът, след като се съобрази с направените пълни самопризнания от подсъдимия и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата, изложени в обвинителният акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

На 08.07.2013 год. св. .– инспектор ИП в РУП – Приморско получил оперативна информация, че лице, предвижващо се в града, с лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № *** предлага за продажба стоки с марки, обект на изключително право по Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Св. Т. предприел оперативно издирвателни мероприятия, при които били установени лицето и автомобила. Лекият автомобил бил установен и спрян за проверка на КПП „Иглика”, гр. Приморско. Автомобилът се управлявал от подс. М.С.М., а на предна дясна седалка бил брата на подсъдимия – св. *** С.М., който бил и собственник на лекия автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № ***.

В багажното отделение на автомобила св. П. видял, че има множество стоки с маркиAdidas” и „Puma”.

Пред полицаите подс. М. заявил че е наясно, че стоките са имитация на марките Adidas” и „Puma и ги бил закупил от пазара Димитровград с цел продажба и знае, че няма право да ги продава. На брат си бил казал, че ще транспортира стоки до Черноморието. Св. *** С.М. не знаел, че в автомобила му се съхраняват стоки с марки обект на изключително право по ЗМГО.

Автомобилът марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № *** бил откаран в двора на РУП – Приморско, където било извършено претърсване и изземване. С протокол за претърсване и изземване от 08.07.2013 год., одобрен от РС - Царево, в автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № *** били намерени и иззети 5 бр.  горница на анцуг с качулка марка „Адидас”, 19 бр. горница на анцуг марка „Адидас”, 4 бр. комплект анцузи с  качулка марка „Адидас”, 17 бр.  клин 3/4  марка „Адидас”, 13 бр. клинове марка „Адидас”, 20 бр. дамски потници марка „Адидас”, 11 бр. дамски клин пола марка „Адидас”, 8 бр. комплект анцугова горница с качулка и клин марка „Адидас” и 3 бр. тениски марка „Пума”.

В хода на досъдебното производство е назначена и изготвена съдебно маркова експертиза(л.38-44 от ДП), от заключението, на която се установява, че след извършена проверка във фонда на марките на Патентното ведомство е установено, че по Национален ред, по реда на Мадридската спогодба за международна регистрация на марки и Протокола и марка на общността, на територията на Р. България са регистрирани марки, съдържащи характерни елементи, които са открити върху обектите, представени за експертиза, а именно: Притежание на ADIDAS AG, DE са: 1. HP, ADIDAS – словна марка с рег. № 12670, с приоритет от 22.02.1980 год. и покровителствен срок до 22.02.2020 год. 2. HP, ADIDAS EQUIPMENT - комбинирана марка с рег. № 21183, с приоритет от 27.10.1992 год. и покровителствен срок до 27.10.2022 год. 3. MI, ADIDAS EQUIPMENT - комбинирана марка с рег. № 566295, с приоритет от 26.02.1991 год. и покровителствен срок до 26.02.2021 год. 4. MI, фигуративна марка с рег. № 469145, с приоритет от 03.04.1982 год. и покровителствен срок до 03.04.2022 год. 5. MI, фигуративна марка с рег. № 836756, с приоритет от 25.06.2004 год. и покровителствен срок до 25.06.2014 год. 6. MI, фигуративна марка с рег. № 414034, с приоритет от 13.03.1975 год. и покровителствен срок до 13.03.2015 год. 7. MI, фигуративна марка с рег. № 414035, с приоритет от 13.03.1975 год. и покровителствен срок до 13.03.2015 год. 8. СТM, фигуративна марка с рег. № 5271598, с приоритет от 28.07.2006 год. и покровителствен срок до 28.07.2016 год. 9. СТM, комбинирана марка с рег. № 5271580, с приоритет от 28.07.2006 год. и покровителствен срок до 28.07.2016 год. 10. СТM, фигуративна марка с рег. № 3517661, с приоритет от 03.11.2003 год. и покровителствен срок до 03.11.2013 год. 11. СТM, фигуративна марка с рег. № 3517588, с приоритет от 03.11.2003 год. и покровителствен срок до 03.11.2013 год.

Притежание на Adidas International Marketing B. V. са: 1. СТM, фигуративна марка с рег. № 5271572, с приоритет от 28.07.2006 год. и покровителствен срок до 28.07.2016 год.;

Притежание на PUMA SE, DE са: 1. HP, словна марка с рег. № 11701, с приоритет от 20.03.1978 год. и покровителствен срок до 20.03.2018 год. 2. MI, комбинирана марка с рег. № 582886, с приоритет от 22.07.1991 год. и покровителствен срок до 22.07.2021 год.; 3. MI, фигуративна марка с рег. № 593987, с приоритет от 17.06.1992 год. и срок на защита до 17.06.2022 год.; 4. HP, фигуративна марка с рег. № 11518, с приоритет от 20.03.1978 год. и срок на защита до 20.03.2018 год.

От заключението на изготвената съдебно маркова експертиза се установява, че съществува сходство между изобразените върху иззетите веществени доказателства знаци и регистрираните марки PUMA и ADIDAS, и идентичност между самите веществени доказателства и стоките, за които регистрираните марки са получили закрила. Сходството между сравняваните знаци се дължи на идентични и сходни основни и доминиращи словни и фигуративни елементи включени в съставите им, на сходно общо впечатление, създавано от общи похвати на представяне на знаците. Това сходство може да доведе до заблуждение на потребителите, което включва възможността за свързване на веществените доказателства с регистрираните търговски марки: ADIDAS AG, DE:  HP, ADIDAS – словна марка с рег. № 12670; HP, ADIDAS EQUIPMENT - комбинирана марка с рег. № 21183; MI, ADIDAS EQUIPMENT - комбинирана марка с рег. № 566295; MI, фигуративна марка с рег. № 469145; MI, фигуративна марка с рег. № 836756; MI, фигуративна марка с рег. № 414034; MI, фигуративна марка с рег. № 414035; СТM, фигуративна марка с рег. № 5271598; СТM, комбинирана марка с рег. № 5271580; СТM, фигуративна марка с рег. № 3517661; СТM, фигуративна марка с рег. № 3517588, ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B. V.: СТM, фигуративна марка с рег. № 5271572 и на PUMA SE, DE: HP, словна марка с рег. № 11701; MI, комбинирана марка с рег. № 582886; MI, фигуративна марка с рег. № 593989; HP, фигуративна марка с рег. № 11518.

Пълномощник на марките ADIDAS AG, DE и Adidas International Marketing B. V. за територията на Р. България е „АРСИС Консултинг” ЕООД, представлявано от ***, като по досъдебното производство в качеството на свидетел е разпитана св. *** – преупълномощен представител на пълномощника.

Пълномощник на марката PUMA SE, DE за територията на Р. България е „Турко енд Турко” ООД и/или адв. ***. В хода на досъдебното производство в качеството на свидетел е разпитана св. ***, преупълномощен представител на пълномощника Т..

Съгласно ТР № 1 от 31 май 2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г., ОСНК на ВКС и съдебна практика на ВКС - съставът на чл. 172б от НК предвижда наказателна отговорност за всеки, който използва в търговската дейност търговска марка без съгласието на притежателя на изключителното право. По силата на чл. 9, ал. 1 от ЗМГО марката е знак, способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, който може да бъде представен графично, чрез думи, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Обемът на това изключително право е регламентиран в разпоредбата на чл. 13 от Закона за марките и географските означения и включва правото на притежателя й да използва марката, да разполага с нея и да забрани на трети лица да използват в търговската дейност знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичност или сходство на стоките и услугите съществува вероятност за объркване на потребителя. Очевидно е, че в закона е предвиден еднакъв правен режим за неправомерното използване на марка, която е идентична или сходна с марката, обект на защита. Сходство е налице, когато има изменение на образния или словесен елемент на търговската марка, което е толкова незначително, че може да заблуди потребителя и точно затова води до нарушаване правата на притежателя на защитеното право. Затова, деянието осъществява обективните признаци на престъплението по чл. 172б, ал. 1 от НК не само когато се използва идентичен на чуждата марка знак, но и такъв, сходен с нея. На следващо място съгласно чл.22 от  Закон за марките и географските означения притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, както за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма. Лицензионният договор се вписва в Държавния регистър по молба на една от страните, към която се прилага извлечение от него, което съдържа идентификационните данни на лицензодателя и лицензополучателя, данни за марката и регистровия й номер, срок на договора и е скрепено с подписите и печата на страните. Патентното ведомство издава удостоверение за вписването.

От свидетелските показания на св. Попова и св.Събева се установява, че представляваните от тях фирми не са предоставяли под никаква форма съгласие подс. М.С.М. да използва в търговската дейност марките PUMA SE, DE; ADIDAS AG, DE и Adidas International Marketing B. V.

По досъдебното производство е назначена оценителна експертиза, която е дала заключение за стойността на иззетите като веществени доказателства дрехи. Съгласно тази експертиза /л.48-49 от ДП/ стойността на веществените доказателства е в размер на 6709 лева, като същите са оценени по цени на дребно на правомерно произведени стоки, идентични или сходни със стоките, предмет на престъплението.

Всичко изложено, води до извод за осъществен от обективна и субективна страна състав на престъпление по чл. 172б ал. 1 от НК от  подс. М.М., който на 08.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № ***, собственост на ***  С.М., без съгласието на притежателите на изключителните права Адидас - Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, Adidas  International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявано от юридически представител „АРСИС консултинг” ЕООД, гр.София с ЕИК 131289468, с пълномощник св. ***, упълномощена с пълномощно от 05.08.2013 год. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД - *** и Пума - PUMA SE, DE, представлявана от  юридически представител „Турку енд Турку” ООД, гр. София с ЕИК 175228104 и/или адв. ***, представлявани от пълномощник ***, упълномощена с  пълномощно от 26.07.2013 год. от адв.*** използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 5 бр.  горница на анцуг с качулка марка „Адидас” на стойност 350.00 лева, 19 бр. горница на анцуг марка „Адидас” на стойност 1216,00 лева, 4 бр. комплект анцузи с  качулка марка „Адидас” на стойност 532.00 лева, 17 бр.  клин 3/4  марка „Адидас” на стойност 816.00 лева, 13бр. клинове марка „Адидас” на стойност 728.00 лева, 20 бр. дамски потници марка „Адидас” на стойност 1000.00 лева, 11 бр. дамски клин пола марка „Адидас” на стойност 737.00 лева, 8 бр. комплект анцугова горница с качулка и клин марка „Адидас” на стойност 1216.00 лева, 3 бр. тениски марка „Пума” на стойност 114.00 лева, всичко на обща стойност 6 709.00 лева.

Гореописаната фактическа обстановка, съобразно чл. 373, ал. 3 от НПК, съдът приема за установена по безспорен начин, от самопризнанията на подсъдимия, показанията на свидетелите: ***, ***, С. А. О., *** и *** С. М., от заключението на съдебно маркова експертиза, заключението на стоково- оценъчната експертиза, надлежно приобщени към доказателствения материал от съда, ведно  със справка за съдимост, както и от протокола за претърсване и изземване. Така описаните по-горе доказателства са логични, пълни, последователни и безпротиворечиви, поради което съдът ги възприема изцяло. Няма такива, които да внасят съмнения в описаната фактическа обстановка, както и такива, които са в противоречие с изброените доказателства, поради което и съдът не се спря на всяко едно от доказателствата по отделно.

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема, че подсъдимият М. С. М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.172б, ал.1 от НК, вр. чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО, тъй като на 08.07.2013год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № ***, собственост на ***  С.М., без съгласието на притежателите на изключителните права Адидас - Adidas AG, DE /Адидас АГ Германия/, Adidas  International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./, представлявано от юридически представител „АРСИС консултинг” ЕООД, гр.София с ЕИК 131289468, с пълномощник св. ***, упълномощена с пълномощно от 05.08.2013 год. от управителя на „АРСИС консултинг” ЕООД - *** и Пума - PUMA SE, DE, представлявана от  юридически представител „Турку енд Турку” ООД, гр. София с ЕИК 175228104 и/или адв. ***, представлявани от пълномощник ***, упълномощена с  пълномощно от 26.07.2013 год. от адв.*** използвал в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 5 бр.  горница на анцуг с качулка марка „Адидас” на стойност 350.00 лева, 19 бр. горница на анцуг марка „Адидас” на стойност 1216,00 лева, 4 бр. комплект анцузи с  качулка марка „Адидас” на стойност 532.00 лева, 17 бр.  клин 3/4  марка „Адидас” на стойност 816.00 лева, 13бр. клинове марка „Адидас” на стойност 728.00 лева, 20 бр. дамски потници марка „Адидас” на стойност 1000.00 лева, 11 бр. дамски клин пола марка „Адидас” на стойност 737.00 лева, 8 бр. комплект анцугова горница с качулка и клин марка „Адидас” на стойност 1216.00 лева, 3 бр. тениски марка „Пума” на стойност 114.00 лева, всичко на обща стойност 6 709.00 лева

От субективна страна престъплението е извършено умишлено от подсъдимия М., при форма на вината пряк умисъл, тъй като е имал ясното съзнание, че без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право - Adidas AG GERMANY /Адидас АГ Германи/, Adidas International Marketing B.V. /Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В./ и PUMA SE, DE /Пума/ е държал и използвал в търговската дейност стоки с посочената марка.

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

Като съобрази предвидената в закона, за деянието по чл.172 б ал. 1 от НК, санкция – “лишаване от свобода” до пет години и глоба до пет хиляди лева, както и останалите определящи за отговорността обстоятелства, съобразявайки се с разпоредбата на чл.58а, ал.4 НК, съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства – чистото съдебно минало на дееца, липсата на  данни за каквито и да е противообществени прояви, изразеното съжаление от подсъдимия, съдействието на разследващите органи и като взе предвид, че причините да осъществяването на престъплението е ниската правна култура на подс.М., ги намери за многобройни по смисъла на чл.55 ал.1 от НК. Съдът отчете, че едновременно са налице условията по ал.1-3 на чл.58а от НК и условията на чл.55 НК и наказанието на подсъдимия, следва да бъде наложено при условията на чл.55 НК, който режим е по-благоприятен. Предвид изложените по-горе мотиви, съдът прецени, че на подсъдимия, на основание чл.55, ал.1 б.“Б“ от НК, следва да се наложи наказание Пробация –мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти  седмично за срок от шест месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от шест месеца.

Съдът, на основание чл.55 ал.3 от НК, не наложи на подс.М.. предвиденото кумулативно наказание “глоба”, като счете, че предвид изложените доводи и смекчаващи вината обстоятелства определеното от съда наказание в достатъчна степен ще изиграе своята роля, съгласно чл.36 от НК, относно генералната и индивидуалната превенция по отношение на деянието, дееца и обществото. Налагането на глоба в настоящия случай би било прекомерно и не би се явило справедливо по отношение на дееца.

На основание чл.172б ал.3 във вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, съдът постанови да се отнемат в полза на държавата предметът на престъплението –вещите: 5 бр.  горница на анцуг с качулка марка „Адидас”, 19 бр. горница на анцуг марка „Адидас”, 4 бр. комплект анцузи с  качулка марка „Адидас”, 17 бр.  клин 3/4  марка „Адидас”, 13 бр. клинове марка „Адидас”, 20 бр. дамски потници марка „Адидас”, 11 бр. дамски клин пола марка „Адидас”, 8 бр. комплект анцугова горница с качулка и клин марка „Адидас” и 3 бр. тениски марка „Пума”, които са иззети и се съхраняват в РУП-Приморско и постанови тяхното унищожаване след влизане в сила на присъдата.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, подс. М. С. М., следва да бъде осъден да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 216.00лв. за разноски по делото.

 

По гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: