М О Т И В И

към Присъда №  63/20.12.2010г. по НОХД № 134/2010г.

 

Царевска районна прокуратура обвинява А.И.А. в това, че за периода април 2010г. до октомври 2010г. в с.П, обл.Б, след като е осъден с влязло в сила решение №**** на РС-Царево да издържа свой низходящ – малолетния си син И.А.А., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно седем месечни вноски, общо в размер 560,00лв. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

Подсъдимият редовно уведомен, не се явява пред съда, поради което производството се проведе в негово отсъствие и му беше назначен защитник.

Участващият в производството прокурор подържа обвинението, което счита, че е доказано по несъмнен начин. Предвид извършено плащане на издръжката преди приключване на съдебното следствие, пледира подс.А. да бъде признат за виновен, но да не бъде наказван.

Защитникът на подсъдими се солидаризира с искането на прокурора.

 

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът намери за установено от фактическа страна следното:

За периода ноември 2007г. – юли 2009г. подсъдимият А.А. и св.М.Г. живеели на съпружески начала, като от съвместния си живот придобили едно дете – И.А., ЕГН-**********. С решение от 12.02.2010г. по гр.д. №133/2009г. на РС-Царево подс.А. е осъден да заплаща на детето си издръжка в размер на 80.00 лева месечно, чрез неговата майка и законен представител св.М.Г.. От месец април 2010г. до повдигане на обвинението подсъдимият е изпълнявал задължението си по изплащане на издръжката, като до октомври месеца тя е била в размер на седем месечни вноски, представляваща сума в размер на 560,00 лева.

Съгласно показанията на майката св.М.Г. в съдебно заседание, след подаването на жалбата до прокуратурата, подсъдимият е изплатил цялата издръжка за периода, включително за ноември и декември 2010г.

Подсъдимият А.И.А. е ``````````````, осъден с присъда по НОХД 753/2007г. на РС-Пазарджик, в сила от 13.10.2007г., за престъпление по чл.195, ал.1 от НК, е осъден на четири месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години.

 

Правна квалификация:

При така установената фактическа обстановка съдът намери, че подсъдимият незаплащайки определената му издръжка в периода април 2010г. до октомври 2010г., в размер на 560,00 лева е осъществил състава на чл.183, ал.1 от НК, при форма на вината пряк умисъл.

 

По отношение наказанието:

Предвид обстоятелството, че преди постановяване на присъдата от първата инстанция подсъдимият е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия (държавното обвинение не направи твърдение и не ангажира доказателства да е имало такива), на осн. чл.183, ал.3 от НК не следва да бъде наказван, тъй като независимо от обремененото си съдебно минало, той не е осъждан за неплащане на издръжка и разпоредбата на чл.183, ал.3 от НК не е била прилагана.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

                                                           

СЪДИЯ: