П Р О Т О К О Л

 

 

17.05.2017 година                                              Град Царево       

Царевски районен съд                                        Наказателен състав

На седемнадесети май две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                        Съдебни  заседатели:

                                     

                                       

Секретар: А.Д.

Прокурор: Цанка Богомилова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Танев

НОХ дело номер 369 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Богомилова.

Обвиняемият Д.Е.Ж., редовно призован, се явява лично и със защитника си адв. Т.Д. ***.

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Д.- Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемият, както следва:

Д.Е.Ж. с ЕГН **********, ****************************

Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Д.– Няма да правя отводи.

Обвиняемият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.Д..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по Досъдебно производство № 219/2016  по описа на РУ -Царево, преписка вх.№ 951/2016 год. по описа на Районна прокуратура гр. Царево с подсъдимия Д.Е.Ж. и защитника му адв. Д., съгласно условията на което обвиняемият Д.Е.Ж. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, за това, че: на 17/18.08.2016 год. в с. Синеморец, общ. Царево, ул. „Велека", от паркиран пред  хотел  „Делта"  лек автомобил марка „БМВ", модел „530", с рег.№ ****************, след предварителен сговор,  в съучастие като съизвършител с обв. К.К. Г., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на лица или имот - счупване стъклото на предна лява врата на автомобила и чрез използване на техническо средство - неустановено, отнел чужди движими вещи - централната конзола на автомобила, включваща: панел, блок за навигация с DVD, CD, радио и блу-тут и блок за управление на климатроник на обща стойност 557,00 лева и двата предни фара, ведно с мигачите на обща стойност 2700,00 лева, всичко на обща стойност 3257.00 лева, от владението и собственост на И. Р. В., ЕГН: **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по  чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК.

За посоченото престъпление по  чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, обвиняемият Д.Е.Ж. с ЕГН ********** ще изтърпи наказание при условията на чл. 195, ал.1, т.З, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК и чл. чл. 55 ал. 1 т.1  от НК , а именно СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл. 66 НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 Веществени доказателства няма.

 Разноските по делото в размер на 63.48 лева за ще бъдат заплатени от обвиняемият след издаване на изпълнителен лист.

 От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на            3 257.00 лева, като същите са възстановени.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и предлагам да бъде одобрено.

 

Адв.Д.- Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                                 Обвиняем:

/Цанка Богомилова/                                / Д.Е.Ж. /  

                  

                                                               Защитник:

                                                              /адв. Т.Д. /

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 219/2016  по описа на РУ-Царево, пр. преписка вх.№ 951/2016 год., постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемият Д.Е.Ж. с ЕГН **********, ******************  и неговия защитник адв. Т.Д., съгласно което обвиняемият Д.Е.Ж. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че На 17/18.08.2016 год. в с. Синеморец, общ. Царево, ул. „Велека", от паркиран пред  хотел  „Делта"  лек автомобил марка „БМВ", модел „530", с рег.№ **************, след предварителен сговор,  в съучастие като съизвършител с обв. К. К. Г., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на лица или имот - счупване стъклото на предна лява врата на автомобила и чрез използване на техническо средство - неустановено, отнел чужди движими вещи - централната конзола на автомобила, включваща: панел, блок за навигация с DVD, CD, радио и блу-тут и блок за управление на климатроник на обща стойност 557,00 лева и двата предни фара, ведно с мигачите на обща стойност 2700,00 лева, всичко на обща стойност 3257.00 лева, от владението и собственост на И. Р. В., ЕГН: **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по  чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, на осн. чл. 195, ал.1, т.З и т.4, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК и чл. чл. 55 ал. 1 т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият Д.Е.Ж. с ЕГН **********, на наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание Лишаване от свобода за срок от седем месеца, с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Веществени доказателства няма.

Разноските по делото в размер на 63.48 лева за ще бъдат заплатени от обвиняемият след издаване на изпълнителен лист.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемият Д.Е.Ж. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски в размер на 63.48лв лева.

          От престъплението са причинени имуществени вреди в размер на       3 257.00 лева, които са напълно възстановени.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №369/2017г. по описа на ЦРС.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемият е прекратено и на осн. чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемият Д.Е.Ж. с ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: