П Р О Т О К О Л

                                     гр. ЦАРЕВО 02.05.2017 година

 

ЦАРЕВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на втори май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Москова                

Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар А.Д. и прокурора Станислав Страшимиров

сложи за разглеждане НОХ дело № 351 по описа за 2017 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 16.30 часа се явиха:

  За РП-Царево, редовно уведомени, се явява прокурор Страшимиров.

            Подсъдимият Е.Д.Р., редовно призован, се явява лично.

            Явява се адв. М.П. ***, назначен за служебен защитник на подсъдимия Р. в хода на ДП.

            По хода на делото:

  Прокурорът - Да се даде ход на делото.

 Адв.П. - Да се даде ход на делото.

 Подсъдимият - Да се даде ход на делото.

 С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимият по данни от досъдебното производство и по данни заявени от него:

Е.Д.Р. с ЕГН **********, ********

Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв. П. – Няма да правим отводи.

Подсъдимият– Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Желая да ме представлява адв. М.П.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

         Прокурорът: Постигнахме споразумение за решаване на Досъдебно производство № 192/2015 г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново с подсъдимия Е.Д.Р. и неговия защитник адв. М.П. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн. чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият Е.Д.Р. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 от НК, за това, че: на 12.09.2015г., в землището на с. Резово, общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагачи с В. Х. Т. и Б. Е. И., превели през границата на страната от Република Турция в Република Бълг., през река Резовска, в района на Община Царево, група от хора – тридесет и две лица, от които две (**************************************) – ненавършили 16 години:

**************************************************************************************************************************************************************************************************, ********, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република Бълг. на групата, отвеждане до мястото на товарене на чужденците и съпровождането им към вътрешността на страната, използвайки лек автомобил марка/модел „Мицубиши Спейс Рънер ГЛХ", рег. № *****, собственост на М. Н. М. с ЕГН: ********** – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

           За посоченото престъпление подс. Е.Д.Р. с ЕГН **********, ще изтърпи наказание при условията на чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36, ал. 1 НК – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  за срок от 10 (десет) месеца; на основание разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НК изтърпяването на посоченото наказание се отлага с изпитателен срок в размер на 3 (три) години; на обв. Е.Р. се налага и наказание „Глоба“ в размер на 1 000 (хиляда) лева; на основание чл. 55, ал. 3 НК на обв. Е.Р. не се налага по-лекото предвидено наказание наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно – „Конфискация“.

          Веществените доказателства:

        - лек автомобил марка  „Митсубиши“ с рег. № ***** – се връща на подс. Е.Р.;

        - 1бр. мобилен телефон марка „Нокия“, черен на цвят, с два IMEI номера – се връща на обв. Е.Р.;

          Разноски – 517,32 лева (за преводач) – 172,44лв. се възлагат в тежест на подс. Е.Д.Р..

         От престъплението не са причинени имуществени вреди.

         Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.П.: Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

На основание чл.382, ал.5 от НПК съдът предлага на страните промени в споразумението по отношение на връщането на лекия автомобил „Митсубиши“ с рег. № *****, който съгласно закона следва да бъде върнат на неговия собственик, който съгласно приложения  по делото договор за покупко-продажба на МПС е Б. Ю. А. с ЕГН **********.

Прокурорът – Съгласен съм с промяната и считам, че лекият автомобил „Митсубиши“ с рег. № ***** следва да се върне на собственика  Б. Ю. А. с ЕГН **********.

Адв.П. – Съгласен съм с промяната лекият автомобил „Митсубиши“ с рег. № ***** следва да се върне на собственика  Б. Ю. А. с ЕГН **********.

Подсъдимият – Съгласен съм с промяната лекият автомобил „Митсубиши“ с рег. № ***** следва да се върне на собственика  Б. Ю. А. с ЕГН **********.

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:                                                        Подсъдим:                             

/Станислав Страшимиров/                               / Е.Д.Р. /

 

  Защитник:

   / адв.М.П./

 

 

         Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:  №

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Досъдебно производство № 192/2015г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново, постигнато между РП-Царево, представлявана от прокурор Станислав Страшимиров, подсъдимия Е.Д.Р. с ЕГН **********, *****************************  и адв. М.П., съгласно условията на което подсъдимият Е.Д.Р. СЕ ПРИЗНАВА за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 от НК, а именно, че на 12.09.2015г., в землището на с. Резово, общ. Царево, в зоната за отговорност на ГОДГ 01 към ГПУ – гр. Малко Търново, в съучастие с неустановено в хода на разследването лице, действайки като помагачи с В. Х. Т. и Б. Е. И., превели през границата на страната от Република Турция в Република Бълг., през река Резовска, в района на Община Царево, група от хора – тридесет и две лица, от които две (***********************************************) – ненавършили 16 години:

1.**************************************************************************************************************************************************************************************************,

       без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като помощта на обвиняемия се изразявала в изчакване на територията на Република Бълг. на групата, отвеждане до мястото на товарене на чужденците и съпровождането им към вътрешността на страната, използвайки лек автомобил марка/модел „Мицубиши Спейс Рънер ГЛХ", рег. № *****, собственост на М. Н. М. с ЕГН: ********** – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

          За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4, на основание чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 36, ал. 1 НК ОСЪЖДА подсъдимия Е.Д.Р. с ЕГН ********** на наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева.

  На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

  На основание чл. 55, ал. 3 НК НЕ НАЛАГА на подс. Е.Р. по-лекото предвидено наказание, наред с наказанието „Лишаване от свобода“, а именно – „Конфискация на имуществото“.

Веществените доказателства:

- лек автомобил марка  „Митсубиши“ с рег. № *****, намиращ се на съхранение в ГПУ-Малко Търново ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика Б. Ю. А. с ЕГН **********;

-1бр. мобилен телефон марка „Нокия“, черен на цвят, с два IMEI 1 № *** и IMEI 2 № ***, намиращ се на съхранение в РС- Царево  ДА СЕ ВЪРНЕ на подс. Е.Р..

       На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.Д.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на РДГП – гр.Елхово сумата в размер на 172.44лв., представляващи 1/3 от стойността на направените разноски по ДП в размер общо на 517.32 лева (за преводач). 

       От престъплението не са причинени имуществени вреди.

       Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

       На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

       Съдът,

       ОПРЕДЕЛИ:

       ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 351/2017 г. на осн. чл.24 ал.3 от  НПК, по отношение на подсъдимия Е.Д.Р.

       ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка”, взета в хода на ДП по отношение на подс. Е.Д.Р..

         ДП № 192/2015 г. по описа на ГПУ-Малко Търново ДА СЕ ВЪРНЕ на РП-Царево за продължаване на НП по отношение на другите две обвиняеми лица - В. Х. Т. и Б. Е. И., като в кориците на делото да остане завереното копие на ДП.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 17.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: