П Р О Т О К О Л

 

08.05.2018 година                                                                град Царево      

Царевски районен съд                                               Наказателен състав

На осми май две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

                                               Членове:

                                               Съдебни  заседатели:

                                                                            

                                                                          

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Мария Москова

НАХ дело номер 113 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15.05 часа се явиха:

Жалбоподателят Н.Р.В., редовно призована, се явява лично.

За РП- Царево, редовно призована, представител не се явява.

За АНО, редовно призовани, се явява ю.к. Л.

Актосъставителят М.С.И., редовно призована, се явява лично.

По хода на делото:

Н.В. – Да се даде ход на делото.

Ю.к.Л. – Да се даде ход на делото

Като намери, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на жалбоподателя по документи от АНП и данни заявени от него.

          Н.Р.В. – ЕГН **********, ***

Снема самоличността на актосъставителя, както следва:

М.С.И. – ***

Предупредена за отговорността по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

Съдът поканва жалбоподателя, ако желае да даде обяснения.

Н.В. - Аз съм съгласна с всичко, фактически не оспорвам нищо. Всичко е така, на мен ми е тежка глобата, нямам постоянни доходи, лятото не работя, защото съм болна, на пенсия съм от 200 лева.

Съдът пристъпва към разпит на актосъставителя.

Актосъставителят – Акта, който съм съставила, е по документи от Митница-Бургас с информация, че е извършено административно нарушение от лицето. След постановлението на прокуратура за прекратяване на ДП, документите са изпратени в Митница-Бургас, от този момент се запознах с цялата преписка и установих, че действително има извършено такова административно нарушение. Полицейските служители са установили, че Н.В. държи в бунгало тютюневи изделия, за които не е платен акциз по Закона за акцизите, в случая е държала пет торби с тютюн и отделно и цигари. По отношение на тютюна ние сме компетентния орган - Митница Бургас, за цигарите полицейските служители са съставили акт след като е прекратено ДП, и след това е издадено НП отделно за цигарите. Поради това съм пристъпила за съставяне на акта само по отношение на тютюна, а нарушението е, че лицето държи тютюн без документ за начислението на акциза. Акциза е изчислен по чл. 38 от Закона за акцизите и данъчните складове, въз основа на този чл.152, се изчислява акциза лева на килограм. Експертизата е за това дали сухата тревна маса е тютюн. Има оценъчна експертиза за точните килограми на тютюна.

Н.В. - Нямам въпроси към актосъставителя. Няма да ангажирам други доказателства, да се приключи съдебното следствие.  

Ю.к.Л. - Представям и моля за приемете заповед № ЗАМ - 555/32-127892 от 11.05.2017г. на директора на Агенция Митници. Няма да ангажирам други доказателства, да се приключи съдебното следствие. 

Н.В. – Госпожо съдия, искам да кажа, че аз признавам вината си. Днес, преди да вляза в залата, разбрах от юриста на митницата, че мога да изплатя глобата на разсрочено плащане, защото както вече казах тези пари са много за мен, няма от къде да ги събера накуп. След като мога да платя на разсрочено плащане глобата, аз ще я платя. За това оттеглям жалбата.

Ю.к.Л. – Моля да прекратите производството поради оттегляне на жалбата.

Като съобрази, че с оттегляне на жалбата жалбоподателят е десезирал съда,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №113/2018г. по описа на РС - Царево, поради оттегляне на жалбата от жалбоподателя.

Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред Административен съд – Бургас.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: