Р Е Ш Е Н И Е

 

№: ……

 

                                    26.04-2018г.,гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                наказателен състав

На двадесет и  шести април две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

           Председател: Александра Коева

Секретар: Антония Димитрова

Прокурор: …………………….

като разгледа докладваното от съдия Коева  АНД  № 117 по описа за 2018г. на съда и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

                                                                 Р  Е  Ш  И   :

 

 

          ПРИЗНАВА обвиняемият С.М.К., ****** ,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че :

           На 02.01.2018 г., в гр. Приморско, област Бургас, по ул. „Трети март“, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Ризато“, с номер на рама *****, което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност , като  му налага административно наказание – ГЛОБА в размер на  1000,00 лв./ хиляда / лева, която  да  заплати  в полза на държавата по сметка на  бюджета на съда.

         Осъжда С.М.К., ЕГН **********,*** да заплати  на ОД на МВР – Бургас  направените по делото разноски в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/, а на  

Районен съд – Царево да заплати  държавна такса за издаване на изпълнителен лист в размер на 5,00 лв./ пет лева /.

            Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :