Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.03.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО.
26.03.2019
„Ден на отворените врати" в Районен съд -Царево [ още ... ]

ИСТОРИЯ


     След Ньойския договор и присъединяването на Южното Черноморие и Странджа към пределите на Царство България, районът на градовете Василико (дн.гр.Царево), Ахтопол и околните селища се е обслужвал от съда в гр. Малко Търново. От 1948 до 1995 година този район е бил обслужван от съда в гр. Бургас.

     След възстановяването на демократичната държава, през юли 1995 година за първи път в гр.Царево е създадена съдебна институция - Районен съд гр. Царево, която обслужва населението на Община Царево и Община Приморско. За председател и единствен съдия е била назначена Пламена Върбанова, сега съдия в гр.Бургас. Съдът се е обслужвал от едва седем служители. През 1997 година за председател на съда е назначена Веселка Узунова, а през 2000 година е увеличена щатната численост за магистрати на двама. От 2003 година председател на съда е Румен Йосифов, а през 2010 година е увеличена щатната численост на трима магистрати. От 2014 година председател на съда е съдия Мария Москова.

     Към настоящият момент в съда работят: 3 магистрати, 1 държавен съдебен изпълнител и 1 съдия по вписванията и дванадесет съдебни служители. Съдебната администрация включва следните длъжности: административен секретар, главен счетоводител, системен администратор, завеждащ административно / техническа служба „деловодство”, съдебни секретари, съдебен деловодител, съдебен деловодител – компютърна обработка на данни, секретар съдебно - изпълнителна служба, Архивар, той и завеждащ „Бюро съдимост” и призовкар.

     В кратката си история Районен съд - гр. Царево успя да се утвърди като институция и гарант на правата на гражданите в региона, изграждайки се на принципите на модерното правосъдие. В тази връзка е започната процедура за строеж на нова Съдебна палата в гр. Царево за нуждите на съда, която да удовлетвори съвременните изисквания към правораздавателните органи.

 

 
ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ЦАРЕВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас